Juridiske forhold

Juridiske forhold

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Bruksbetingelser

Denne informasjons- og kommunikasjonstjenesten stilles til rådighet av Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen, Tyskland.

Når disse tjenestene nyttes, aksepterer bruker implisitt følgende bruksbetingelser:

Opphavsrett - forbehold om alle rettigheter

Informasjonen som stilles til rådighet (tekst, bilder, grafikk, animasjoner, media-objekter og plasseringen av dem) underligger lov om opphavsrett og andre tilsvarende forskrifter.

Innholdet på disse sidene skal ikke kopieres, endres eller overlates til utenforstående i kommersiell sammenheng uten tillatelse fra Metabo. Spesielt gjelder at kopiering, oversettelse eller lagring og bearbeiding på andre elektroniske medier ikke er tillatt.

Enkelte sider inneholder bilder, tekster eller objekter som underligger tredjemanns rettigheter. For eksempel:

Apple, apple logoen og app store badge er alle varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i U.S. og andre land og regioner. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Merker

Dersom ikke annet er angitt, er alle varemerker på Metabos nettsider merkebeskyttet. Dette gjelder spesielt for Metabos merker, merkelogoer, firmalogoer og andre emblemer. Alle merker og formelementer som brukes på disse sidene er immaterielle verdier tilhørende Metabowerke GmbH, Tyskland.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen som gis på disse sidene er samlet med stor omhu.  Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes feil eller unøyaktigheter.

Metabo utelukker derfor alt ansvar for skader som, direkte eller indirekte, oppstår som følge av bruk av informasjonen som gis på disse sidene.

Metabo er bare ansvarlig for skader som oppstår i sammenheng med bruken av nettsidene som er resultat av overlegg eller grov uaktsomhet.

Dersom det dreier seg om en kjøpmann slik det defineres i den tyske handelslovgivningen og skaden ble forårsaket med overlegg eller grov uaktsomhet, er Metabos ansvar begrenset til forutsigbar, typisk skade - forutsatt at ikke selges organisasjon har handlet med overlegg eller grov uaktsomhet eller at et vesentlig avtalepunkt er brutt. Metabos ansvar i henhold til lovgivning og egne garantier berøres ikke.  Ovenstående ansvarsfraskrivelse gjelder heller ikke i tilfeller av skade på liv og helse.

Denne nettsiden inneholder lenker til tilbud fra eksterne tilbydere. Innholdet på disse sidene ligger utenfor Metabos ansvarsområde.

Hvis vi ser eller blir gjort oppmerksomme på at innholdet på sider som vi har lenker til, ikke er legalt, vil vi gjøre alt for å fjerne lenken.

Gyldighet

Bruksbetingelsene underligger tysk rett, FNs internasjonale kjøpslov gjelder ikke.  Verneting for rettstvister i sammenheng med internettsider, er Nürtingen.

Dersom en av bestemmelsene i disse bruksbetingelsene er eller blir uvirksom, berører det ikke virksomheten av de resterende bestemmelsene.

Juridiske anmerkninger om personvern

Personvernbestemmelsene våre finner du her: Informasjon om personvern