Våre retningslinjer

 

Retningslinjene for vår bedriftskultur gjenspeiler våre verdier.
De er grunnlaget for vårt samarbeid og vår forståelse av ledelse i selskapet - på samme måte som for vårt forhold til kundene våre.

 

 

Våre handlinger er preget av respekt, åpenhet og verdsettelse

«Vi jobber i og med et klima basert på klarhet, respekt og åpenhet. […] Hver ansatt hos Metabo kan stole på at de blir støttet av kolleger i og utenfor teamet når som helst og hvor som helst. Vi lytter til hverandre, respekterer og oppmuntrer til ulike meninger og kan diskutere åpent. […] Vi er et levende uttrykk for holdning og viser ansikt.»

 

«Vi er klar over ansvaret vi har med å hjelpe kundene våre til å tjene til livets opphold med produktene våre. […] De blir daglig konfrontert med nye utfordringer. Vi må kjenne og forstå disse utfordringene godt slik at vi kan utvikle og produsere produkter og systemer som kan gjøre arbeidet deres enklere.»

 

«Hos Metabo er vi overbevist om at lytting er et uttrykk for gjensidig respekt. Å lytte legger grunnlaget for et åpent og tillitsfullt samarbeid og respektfull håndtering av kundenes behov. Det er en integrert del av vår kultur, krever aktiv handling og danner forutsetningen for konstant og bærekraftig suksess.»

 

Våre bedriftsverdier

Tillit

er kanskje den viktigste verdien hos Metabo. En indikator på dette: Det er den verdien som dukker hyppigst opp i målsetningen.
Spesielt i kapittelet om kundeforholdet og hvor det formuleres til slutt

 

«Våre kunder stoler på Metabo. De vet hvorfor.»

Mot

Det å ta modige avgjørelser betyr: å innta en tydelig holdning som Metabo-menneske og med Metabo-produktene.

 

Lidenskap

Det å jobbe lidenskapelig mot noe, virkelig ønske å gjøre det, og gjøre det med full innsats. Med en slags smittsom begeistring. Mange av kollegene våre sier til og med at de «har grønt blod» - en setning som har opphav i en sentral formulering fra

 

«I hver Metabo slår et hjerte!»

Dynamikk

er ikke et mål i seg selv, men nødvendig, fordi verden rundt oss endrer seg så raskt. Vi ønsker å forbli fleksible, kmed mulighet for å endre oss der det gir mening, og være konsekvente der det er mulig. Det må stadig stilles spørsmål alt. Noen av oss sier:

 

«Vi var smidige lenge før det ble populært.»