Reservedelservice

Profesjonell og rask levering av reservedeler

Vennligst bestill reservedeler gjennom din fagforhandler. Der kjenner de maskinene, har all nødvendig teknisk informasjon og kan vurdere ditt spesielle tilfelle.

Viktig:
Reparasjoner på elektroverktøy skal kun utføres av elektriker!

8 års leveringsgaranti på reservedeler

Vi garanterer at det finnes reservedeler tilgjengelig i 8 år etter at produksjonen av et produkt er stanset.

Her finner du opplysningene du trenger

Bruk typenummeret eller -betegnelsen for å finne riktig bruksanvisning eller reservedelsliste. Du finner dem på typeskiltet på maskinen din.

De røde tallene er typenummeret, de blå er serienummeret. Typebetegnelsen på maskinen er understreket med grønt.

 
Kontakttlf. 0047 33 44 55 55

Søk etter reservedeler


Finn reservedelene du trenger på nettet!

Metabo reservedelsøk

Bruksanvisninger


Finn bruksanvisningene du trenger på nettet!

Bruksanvisningssøk