Sikkerhet

Maksimal sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen er et dominerende tema i industrien. Maskinene vår oppfyller de aller høyeste kravene når det gjelder sikkerhet og bidrar dermed til både lengre driftstype og lavere sykefravær.

BRUKERBESKYTTELSE ER VIKTIGST

Jo hardere jobben er, jo viktigere er det at den som styrer maskinen beskyttes. Produktene som er beregnet for bruk i industrien oppfyller de strengeste sikkerhetsstandarder og vibrasjonsgrenseverdier (HAV). Innovative, ofte patenterte, sikkerhetssystemer beskytter mot ulykker, bevarer de ansatte mot farlige tretthets- eller sykdomssymptomer så fraværsrisikoen minsker.

Sikkerhet
 
Kontaktperson - Industri


Vi ser fram til å høre fra deg!

E-post: industrie@metabo.de