• Garantierklæring

GARANTIVILKÅR

A.  Garantivilkår

Metabo gir produsentgaranti i henhold til gjeldende lover i det aktuelle landet for en periode på ett år fra dagen maskinen ble solgt til sluttbruker. I tillegg får kunder som kjøper kompressorer 10 års garanti mot gjennomrusting av trykklufttanken.

 
B.  3 års batteri-garanti

På batterier gir Metabo en produsentgaranti på 3 år (Metabo 3 års batteri-garanti) uten begrensning i antall ladesykluser, fra dagen batteriet ble solgt til sluttbruker.

 
C.  XXL garantivilkår

Utover garantiene ovenfor gir Metabo en ekstra 3 års produsentgaranti på produktene sine, regnet fra dagen produktet ble solgt til sluttbruker. Denne garantiforlengelsen kan du dra nytte av ved å registrere Metabo-produktet ditt påwww.metabo-service.com, senest 4 uker etter dagen du kjøpte det. Denne registreringen kan gjøres av forhandleren eller av sluttbruker selv. Registreringen avsluttes med at du får ditt XXL garanti-sertifikat. Dette sertifikatet er din XXLgarantibekreftelse. Garantiforlengelsen gjelder alltid for én bestemt maskin, dvs. at hver enkelt maskin må registreres som en XXL-maskin.  

D.  Garantifraskrivelse

Garantien dekker ikke uriktig bruk (f.eks. overbelastning av maskinen eller bruk med verktøy som ikke er godkjent), bruk av makt, skade forårsaket av ekstern påvirkning / elementer (f.eks. sand eller steiner), at bruksanvisningen ikke ble fulgt (f.eks. tilkobling til feil nettspenning eller strømtype eller ignorering av monteringsanvisning) eller normal slitasje. Garantien dekker heller ikke maskiner eller utstyr som helt eller delvis er tatt fra hverandre.


E.  Reising av garantikrav og utfyllende bestemmelser

a)  Garantierklæringene ovenfor omfatter kun mangler som oppstår som følge av feil på materialer og/eller produksjon. Spesielt omfatter garantien korrekt funksjon av elektriske komponenter og batterier samt at materialer, som plast og metall, ikke oppviser mangler.
 
b)  I et garantitilfelle bærer Metabowerke GmbH kostnadene i forbindelse med feiloppretting, reparasjon og transport. Metabowerke GmbH bestemmer selv om garantitilfellet løses med en gratis reparasjon eller om maskinen byttes ut.
 
c)  Garantien gjelder alltid for det landet der Metabo-produktet ble solgt.  
 
d)  Garantiytelsene som angis her, gjelder i tillegg til kjøpers/sluttbrukers andre rettigheter. For  garantitaker  gjelder  fremdeles  alle  lovbestemte  forbruker-rettigheter  uten  innskrenking, spesielt hva angår reklamasjonsrett og produktansvar. Kjøpers juridiske rettigheter begrenses ikke av denne garantien. De gjelder uinnskrenket ved siden av denne garantien.  
 
e)  Kjøper kan ikke overføre Metabo-garantien til andre.
 
f)  Krav utfra denne garantierklæringen kan gjøres gjeldende ovenfor  
 
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1 i D-72622 Nürtingen  
www.metabo.no
 
skriftlig, på e-post eller telefon. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss på www.metabo-service.com.
 
g)  Når det reises garantikrav skal det legges ved et originalt, datert  kjøpsbevis. Når det reises krav utfra XXL garantien, skal dessuten XXL garanti-sertifikatet sendes inn til Metabo servicesenteret sammen med kassalappen/kjøpsbeviset og den defekte maskinen.