Garantierklæring

Garantierklæring

Metabo garanterer for produktene i tråd med lovgivningen i ditt land - minst 1 år fra dagen maskinen ble solgt til sluttforbruker. Garantien påvirker ikke lovbestemte garantirettigheter. I tillegg gir vi kunder som kjøper kompressorer 10 års garanti mot gjennomrusting av trykktanken.

Garantien omfatter kun mangler som oppstår som følg av feil på materialer eller produksjon.

Når det reises garantikrav skal det legges ved et originalt, datert kjøpsbevis Garanti-reparasjoner skal bare gjennomføres ved autoriserte Metabo garantiservice-partnere.

Garantien dekker ikke:

  • feilaktig bruk, som f.eks. overbelastning av maskinen (eks.: sabelsaging av paller), bruk med ikke-tillatt verktøy osv.

  • bruk av makt, skade grunnet ekstern påvirkning eller fremmedlegmer, som f.eks. sand eller steiner

  • Skader som oppstår som følge av at bruksanvisningen ikke ble fulgt, f.eks. tilkobling til strømnett med feil stryke eller strømtype eller manglende overholdelse av monteringsanvisningen.

  • normal slitasje


Garantien dekker heller ikke maskiner som helt eller delvis er tatt fra hverandre


XXL - Garanti (Metabos 3-års garanti)

På Metabo-maskiner, kjøpt etter januar 2004, som registreres innen 4 uker etter kjøpsdato, gir Metabo en utvidet garanti på 3 år som også starter med datoen maskinen ble solgt til sluttbruker/kjøper.

Registeringen må skje på internett, på www.metabo-service.com og kan gjøres online av kjøper selv. Kjøper mottar XXL-garantibekreftelsen på e-post og skiver den ut selv. Bekreftelsen gjelder alltid ett spesielt produkt.

Når et garantikrav gjøres gjeldende skal XXL-garantibekreftelsen eller en utskrift av registreringen legges ved sammen med det originale, daterte salgsbeviset.

 
XXL-garanti


Adresse:
Metabowerke GmbH
Kundeservice
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

xxlsupport@metabo.de