• Støvoppsuging

Støvoppsuging

Avsug
Bestillingsnr.
Avsugadapter DDE 14 (630829000)
  • Adapter for bortsuging av støv i borehullet
  • Sikker boring uten støv i vegger og tak
  • 2-kammer systemet og mosegummipakningen gir feste på nesten alle overflatetyper (ujevne også), som puss, naturstein, fibertapeter. Minimalt med borestøv i vegger og tapeter.
  • Adapteren settes på avsugslangen. Undertrykket i støvsugeren holder adapteren på underlaget.

Bor-Ø: 4 - 14 mm
630829000
     
Støvsugeradapter DDE 72 (631343000)
  • Adapter for bortsuging av støv i borehullet
  • Sikker boring uten støv i vegger og tak
  • 2-kammer systemet og mosegummipakningen gir feste på nesten alle overflatetyper (ujevne også), som puss, naturstein, fibertapeter. Minimalt med borestøv i vegger og tapeter.
  • Adapteren settes på avsugslangen. Undertrykket i støvsugeren holder adapteren på underlaget.

Bor-Ø: 72 mm
631343000