Kantfresing

KANTFRESING FOR SVEISESØMFORBEREDELSE - MER PRODUKTIV ENN NOEN GANG.

RASKERE, SIKRERE OG RIMELIGERE TIL ET PERFEKT RESULTAT.
En ny dimensjon for produktivt arbeid, raskere fremdrift og presise resultater. Ideell for forberedelse av sveisesømmer i alle relevante fasevinkler fra 0 til 90°, ved bearbeiding av plater og rør. KFM 16-15 F klarer fasehøyder inntil 15 mm ved 45°.

Den mest produktive: KFM 16-15 F

Den mest fleksible: KFM 15-10 F

Den sikreste: KFMPB 15-10 F


Overbevisende kostnadsfordeler

Fres 5 ganger så mye kant på samme tid

Maksimal kostnadsfordel med trinnløs justering av vinkelanlegget

 • Ett fresehode for alle fasevinkler fra 0 - 90°

 • Ekstra fresehoder for andre vinkler trengs ikke

 • Trinnløs justering

Presise fasevinkler for optimale sveiseresultater

Mer presist arbeid enn med vinkelsliper

 • Overflate uten oksidering eller grader uten bruk av varme eller blåfarging av materialet
 • Faste rastepunkter (patentert One-touch-Controller) hindrer utilsiktet forskyving av fresehøyden
 • Bredt vinkelanlegg gir konstant fasevinkel og -høyde

Med kantfres

Med vinkelsliper


Mange bruksområder

Mulig fasehøyde (h) / -bredde (b) ved 45°

Enkel betjening med patentert One-touch-Controller

 • Justering av fresedybde i 0,1 mm-skritt uten bruk av verktøy
 • Integrerte rastepunkter for rask betjening og sikring mot utilsiktet forskyvning av fresedybden under arbeidet.

Mulige kanter

 

Rette kanter på platemateriale

Bearbeiding av rør med utvendig diameter på 75 mm med anleggsrulle


KOMPAKTE KANTFRESER: TOPP PRESISJON OG PRODUKTIVITET

PERFEKTE RESULTATER: ENKLERE, RASKERE OG RIMELIGERE.

De kompakte kantfresene for 45°-faser og kurver på 2 til 3 mm i synlige kanter. Med strøm eller batteri - de er godt egnet for knusing og utjevning av bore- og stansekanter, fasing av rør og avgrading av plater med mye konturer.

Overflater med høy kvalitet - presise resultater

 • Jevne overflater uten behov for etterarbeid

 • Perfekte kurver for optimal forberedelse av kanter for overflatebehandling

 • Filigran avgrading av rette plater

Optimal arbeidsforberedelse av kanter for pulverlakkering/-behandling

Kantbearbeiding med kantfres:

 • Perfekt avrundet kant R2 / R3
 • Jevn overflatebehandling --> den beste rustbeskyttelsen

Uten kantbearbeiding:

 • Uregelmessig overflatebehandling (når ikke kanten) --> fare for rust

Overbevisende kostnadsfordeler

Maksimal kostnadsfordel med universal fresehode

 • Ett fresehode for 45°-faser og kurver R2 / R3
 • Bare HM-vendeplatene må byttes

Rask og enkel betjening med patentert One-touch-Controller

 • Justering av fresedybde i 0,1 mm-skritt uten bruk av verktøy
 • Integrerte rastepunkter for rask betjening og sikring mot utilsiktet forskyvning av fresedybden under arbeidet.

Mange bruksområder

Rette kanter
Bearbeiding av rette kanter med føringsanlegg fra 2 mm platetykkelse

Kurver / utvendige konturer
Bearbeiding av kurver med startkrans fra 4 mm platetykkelse

Boringer / innvendige konturer
Bearbeiding av innvendige diametere med startkrans fra 4 mm platetykkelse

Minste innvendige diameter: 13 mm