Wysyłka urządzeń do serwisu

JAK MAM PRZYGOTOWAĆ URZĄDZENIE DO WYSYŁKI I ZLECIĆ NAPRAWĘ?

 1. Instrukcję wysyłki urządzeń do serwisu Metabo pobiorą Państwo klikając w link: LINK
   
 2. Proszę pamiętać aby do wysyłki dołączyć dane kontaktowe (w tym nr telefonu i kontakt mailowy) oraz stosowny opis reklamowanej usterki.
   
 3. Jako Nadawca przesyłki z reklamowanym urządzeniem, proszę zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie przesyłki na czas transportu. W przypadku ew. uszkodzenia urządzenia w trakcie transportu, które nie zostało należycie zabezpieczone, może się to wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z usunięciem tych uszkodzeń.

 

CO POWINIENEM BEZWZGLĘDNIE WIEDZIEĆ ODDAJĄC URZĄDZENIE DO SERWISU METABO?

 1. W przypadku napraw, których zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy, a których całkowity
  koszt dla Klienta nie przekracza 80,00 zł netto, naprawa realizowana jest niezwłocznie, bez wysyłania kosztorysu.
   
 2. Serwis nie dokonuje napraw z części powierzonych i napraw tzw. częściowych, co oznacza, że części istotne dla funkcjonowania i bezpieczeństwa użytkowania narzędzia oraz części niekompletne, muszą zostać bezwarunkowo zamontowane i będą wyspecyfikowane w kosztorysie.
   
 3. W przypadku otrzymania urządzenia niekompletnego w osprzęt (np. brak osłony tarczy, brak uchwytu), części te zostaną uwzględnione w stosownej ofercie naprawy. Jeżeli części te mają zostać pominięte podczas naprawy, prosimy o dołączenie stosownej informacji podczas zlecenia urządzenia do naprawy.
   
 4. Oddane do serwisu urządzenie przed dokonaniem naprawy jest (w większości wypadków) demontowane dla celów dalszej weryfikacji. W sytuacji, kiedy na drodze przedstawionego kosztorysu naprawy podejmą Państwo decyzję o odesłaniu nienaprawionego urządzenia z powrotem, zostanie ono - ze względów bezpieczeństwa - odesłane w stanie rozmontowanym.

 

JAKI JEST OKRES TRWANIA GWARANCJI?

 1. 12 miesięcy, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania zawodowego.
   
 2. 24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego.
   
 3. 36 miesięcy w każdym z powyższych przypadków, w przypadku dokonania rejestracji urządzenia w programie gwarancji XXL i na warunkach tego programu.
   
 4. Na zakupione akumulatory i ładowarki udzielana jest 36-miesięczna gwarancja bez konieczności ich rejestracji.
   
 5. Czas gwarancji na urządzenie wydłuża się o okres, przez jaki urządzenie znajdowało się w Serwisie Metabo, w ramach interwencji serwisowej.
   
 6. Na części zamienne montowane w urządzeniu w ramach naprawy pogwarancyjnej, udzielana jest dodatkowo gwarancja 6 miesięcy.
   
 7. Na części zamienne i osprzęt kupowane oddzielnie, nie jest udzielana żadna dodatkowa gwarancja producenta.


   

GDZIE MOGĘ SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ JESZCZE W OKRESIE GWARANCJI 3-LETNIEJ XXL?
 

 1. Należy zalogować się na założone wcześniej konto XXL, dostępne pod linkiem: https://www.metabo-service.com/en/login oraz wydrukować certyfikat XXL stosowny dla urządzenia, które było rejestrowane.
   
 2. Można tez sprawdzić, czy dane urządzenie znajduje się jeszcze w okresie gwarancji 3-letniej, bez konieczności logowania, korzystając z opcji „kontrola certyfikatu” dostępnym pod linkiem: https://www.metabo-service.com/pl/xxl/checkRegNr, wprowadzając numer katalogowy, nr fabryczny i datę zakupu urządzenia. Dane muszą być tożsame z tymi, jakie były wprowadzane przy pierwotnej rejestracji urządzenia.
   

ILE CZASU TRWA NAPRAWA GWARANCYJNA?

 1. Zdecydowaną większość napraw gwarancyjnych realizujemy w ciągu 24h, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym urządzeniem. Okres ten może się wydłużyć w sytuacjach, kiedy dla realizacji przedmiotowej naprawy, brak będzie niezbędnej/-ych części zamiennych.
   
 2. Gdyby chcieli się Państwo kontaktować w sprawie sprawdzenia aktualnego statusu naprawy Państwa urządzenia, proszę wcześniej przygotować nr listu przewozowego DHL bądź Raben, którym to listem urządzenie zostało nadane. Podczas rozmowy z naszym konsultantem zostaną Państwo poproszeni o nr takiego listu.


   

ILE KOSZTOWAĆ MNIE BĘDZIE WYSYŁKA URZĄDZENIA POGWARANCYJNEGO?
 

 1. Wysyłka urządzeń przesyłką niepaletowaną tzw. „drobnicą”, jest bezpłatna, pod warunkiem zlecenia wysyłki zgodnie z naszą instrukcją.
   
 2. Wysyłka urządzeń przesyłką paletowaną, wynosi odpowiednio:
    • 60,00 zł netto w jedną stronę, w przypadku wysyłki na półpalecie
    • 120,00 zł netto w jedną stroną, w przypadku wysyłki na całej palecie

  Koszty te zostaną doliczone do kosztów naprawy pogwarancyjnej, tudzież kosztów weryfikacji naprawy w przypadku rezygnacji z naprawy pogwarancyjnej

 

Z JAKIMI DODATKOWYMI KOSZTAMI MUSZĘ SIĘ LICZYĆ W PRZYPADKU WYSŁANIA URZĄDZENIA DO NAPRAWY POGWARANCYJNEJ?
 

 1. W sytuacji wyrażenia zgody na przedstawione warunki naprawy, naliczone zostaną koszty wynikające wprost z kosztorysu naprawy (w tym koszty robocizny) + ew. koszty transportu.
   
 2. W przypadku rezygnacji z naprawy i żądania odesłania urządzenia nienaprawionego, doliczony zostanie zryczałtowany koszt przygotowania kosztorysu, który wynosi odpowiednio:
   
 • 40,00 zł netto dla każdego urządzenia niestacjonarnego

 • 80,00 zł netto dla każdego urządzenia stacjonarnego (pilarki stołowe, kompresory, etc.) oraz ew. koszty transportu.

 

ILE MAM CZASU NA PODJĘCIE DECYZJI DOT. WARUNKÓW NAPRAWY?

Od momentu wysłania kosztorysu, Serwis oczekuje na decyzję zwrotną do 14 dni kalendarzowych. W
przypadku braku ustosunkowania się w tym terminie do przedstawionych warunków naprawy

potraktowane to zostanie jako „rezygnacja z naprawy” wraz z wszystkimi tego ew. następstwami.

 

JAKIE SĄ NASTĘPSTWA REZYGNACJI Z NAPRAWY?
 

 1. W przypadku zlecenia urządzenia do utylizacji, Klient otrzymuje stosowne potwierdzenie przekazania urządzenia do recyclingu. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
   
 2. W przypadku zażądania zwrotu urządzenia bez naprawy, naliczane zostaną podane powyżej zryczałtowane koszty związane z przygotowaniem kosztorysu (w przypadku naprawy pogwarancyjnej) i ew. koszty transportu, a samo urządzenie odesłane zostanie, ze względów bezpieczeństwa, w stanie rozmontowanym.

 

 

 

 
Metabo Serwis

Kontakt:

Metabo Polska Sp. z o.o.
Serwis
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard 

E-Mail: serwis@metabo.pl
Tel:  (91) 579 34 24
Fax: (91) 579 34 20