Logistyka

Pracownicy Działu Sprzedaży i Logistyki w swojej codziennej pracy starają się zapewnić wszystkim Klientom możliwie najbardziej profesjonalną obsługę, pomoc i wsparcie zarówno podczas sprzedaży, serwisowania maszyn, jak i procesów logistycznych. Mając na celu dalsze usprawnianie wszystkich naszych działań poniżej zamieszczamy zestaw ważnych i przydatnych informacji, które pozwolą zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.


Firmy transportowe Metabo (DHL i Raben)

Chcąc spełnić Państwa oczekiwania, współpracujemy z firmami, które świadczą najwyższą jakość usług transportowych w naszym kraju.  Za ich pośrednictwem gwarantujemy dostarczenie towaru do Państwa w ciągu 24 godzin od momentu wysyłki towaru z magazynu Metabo.

Prosimy o zlecanie transportu na odbiór urządzeń wrażliwych na uszkodzenia w transporcie, tj. kompresorów, pomp - wyłącznie za pośrednictwem firmy Raben.

Jak wysyłamy nasze maszyny i osprzęt?


Przesyłki do 31,5 kg - wysyłamy oraz odbieramy od Państwa za pośrednictwem firmy DHL
Odsyłając dowolną przesyłkę do Koki Poland prosimy o skorzystanie z programu DHL Return Parcel (link poniżej) lub skotaktować się drogą telefoniczną  pod numerem telefonu 42 6 345 345.

https://dhl24.com.pl/serwis/metabo/

Przesyłki powyżej 31,5 kg - wysyłamy oraz odbieramy od Państwa za pośrednictwem firmy Raben.

Wszystkie kompresory, pompy prosimy odsyłać tylko za pośrednictwem firmy Raben.

Odsyłając przesyłkę do Koki Poland należy wysłać zlecenie dzień wcześniej na poniższe adresy emailowe:
 

Zlecenie odbioru przesyłki z Państwa firmy musi zawierać poniższe informacje:
 

 • adres z którego ma być odebrany towar
 • imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do osoby zlecającej odbiór przesyłki
 • rodzaj maszyny, sposób przygotowania jej do transportu (np. Profi 320-10/100-1, półpaleta, opakowanie:  karton + taśma).


Wszelkie pytania dot. organizacji transportu w Koki Poland proszę kierować na adres email: PL-logistyka@koki.eu lub telefonicznie pod numerem: 91 579 34 26


Reklamacje towarów uszkodzonych podczas transportu (dot. klientów i dealerów)

Firma Koki Poland poniżej przedstawia główne zasady zgłaszania reklamacji uszkodzeń wykrytych w trakcie dostarczenia do Państwa przesyłek przez firmy transportowe.
 

 • Wszelkie uszkodzenia przesyłek wysłanych z Koki Poland do Państwa muszą być zgłaszane do Działu Logistyki pisemnie na adres PL-logistyka@koki.eu w momencie odbierania przesyłki.
 • Klient ma obowiązek dopilnowania należytego wypełnienia protokołu reklamacyjnego przez kuriera firmy DHL, bądź RABEN, w chwili wykrycia uszkodzenia (wzór prawidłowo wypełnionego protokołu reklamacyjnego znajduje się poniżej) – reklamacje zgłaszane po odjechaniu kuriera – nie będą przez Koki Poland uznawane.
   
 • Oryginał wypełnionego i podpisanego przez obie strony (Dealer i Kurier) protokołu reklamacyjnego wraz z oryginałem listu przewozowego, którego dotyczy reklamacja prosimy przesłać na adres siedziby Koki Poland z dopiskiem Dział Logistyki bądź emailem na adres PL-logistyka@koki.eu


Poniżej znajdą Państwo wzór wypełnionego protokołu reklamacyjnego. Punkty oznaczone ! nie mogą być zaznaczone przez kuriera, ponieważ jest to jednoznaczne z odrzuceniem reklamacji.

Formularz DHL

Formularz Raben

Formularz protokołu reklamacyjnego do pobrania:

Formularz DHL

Formularz Raben

KAŻDY KURIER POSIADA FORMULARZ PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO – JEŚLI ODMAWIA JEGO UDOSTĘPNIENIA – PROSIMY PILNIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM LOGISTYKI POD NUMEREM TELEFONU – 91 579 34 26


Zasady wypełniania listu przewozowego (DHL)

Zgodnie z ustawą o Prawie Przewozowym, jako nadawcy przesyłki powinni Państwo odpowiednio wypełnienić list przewozowy.

Prosimy pamiętać, by na liście przewozowym zamieścili Państwo poniższe informacje, co pozwoli zaoszczędzić zarówno sporo czasu, jak i uniknąć dodatkowych kosztów w przypadku ewentualnego uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki:

 • nazwę i adres nadawcy (w szczególności prosimy Państwa o podanie nr NIP oraz telefonu kontaktowego), jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającego umowę,

 • miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy,

 • określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia,

 • inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń - UBEZPIECZENIE

 • deklarowaną wartość przesyłki (tylko Państwo jako właściciel towar są w stanie podać wartość wysyłanego towaru),

 • zawartość przesyłki (proszę wpisać w tym polu numer faktury zakupowej bądź inny dokument, do którego będą mogli się Państwo odnieść w przypadku np. zaginięcia towaru, udowadniając tym samym wartość przesyłki).


W załączeniu umieszczamy przykładowy, prawidłowo wypełniony list przewozowy.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Działem Logistyki pod nr 91 579 34 26 bądź email: logistyka@metabo.pl.


Zgodnie z wprowadzoną przez Koki Poland Procedurą Zwrotu Towaru, poniżej zamieszczamy Protokół zwrotu, który należy każdorazowo wypełnić oraz dołączyć do odsyłanego towaru.

Przypominamy, iż dokonanie jakiegokolwiek zwrotu towaru do Koki Poland, musi być każdorazowo ustalane i zaakceptowane przez wskazane poniżej osoby.

Zwracamy szczególną Państwa uwagę na poniższe punkty dotyczące Procedury Zwrotu:
 

 • zwrot (wynikający z błędu zamawiającego) na Magazyn Koki Poland, z zakresu osprzętu bądź maszyn – należy najpierw uzyskać akceptację Dyrektora ds. handlowych
   
 • zwrot (wynikający z błędu zamawiającego) na Magazyn Koki Poland, z zakresu części zamiennych – należy najpierw uzyskać akceptację Kierownika Serwisu - PL-serwis@koki.eu
 • po otrzymaniu akceptacji w/w osób (zwrot wynikający z błędu zamawiającego) należy wypełnić Protokół zwrotu oraz dołączyć go do odsyłanego towaru
   
 • koszt transportu związany ze zwrotem towaru (w przypadku błędu zamawiającego) leży po stronie nadawcy zwrotu
   
 • do każdego zwracanego kompresora należy dołączyć kompletną dokumentację dozorową
   
 • zamówienie kompensacyjne należy złożyć drogą mailową (sprzedaz@metabo.pl) w tym samym dniu, w którym uzgadniają Państwo szczegóły zwrotu towaru na Magazyn Metabo


Zwroty maszyn, osprzętu bądź części zamiennych bez dołączonego, poprawnie wypełnionego PROTOKOŁU ZWROTU, nie będą przyjmowane na magazyn Metabo i zostaną odesłane na koszt nadawcy.

Przypominamy, że zwracane maszyny muszą być nowe, sprawne technicznie, odesłane w oryginalnym opakowaniu i kompletne, w przeciwnym wypadku ZWROT NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY NA MAGAZYN KOKI POLAND.