Nasze wytyczne

 

Wytyczne naszej kultury korporacyjnej odzwierciedlają wyznawane przez nas wartości.
Stanowią one podstawę naszej współpracy i pojmowania kierowniczej roli w firmie oraz relacji z naszymi klientami.

 

 

Nasze działania cechuje szacunek, przejrzystość i uznanie

„Pracujemy atmosferze jasności, szacunku oraz otwartości i staramy się coraz bardziej rozwijać te wartości. [...] Każdy pracownik Metabo może liczyć na to, że w dowolnym momencie i w każdej sytuacji uzyska wsparcie kolegów ze swojego zespołu i spoza niego. Słuchamy siebie nawzajem, szanujemy różne opinie i zachęcamy do ich wyrażania, potrafimy również otwarcie dyskutować. [...] To nasza postawa, którą otwarcie wyznajemy”.

 

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, która wynika z faktu, że nasze produkty mają pomóc zapewnić utrzymanie i byt naszych klientów. [...] Codziennie stają oni przed coraz to nowymi wyzwaniami. Musimy je dobrze poznać i zrozumieć, aby zaprojektować i wyprodukować produkty oraz systemy, które ułatwią im pracę”.

 

„W Metabo mocno wierzymy w to, że wzajemne słuchanie się jest wyrazem uznania i szacunku. Stanowi ono fundament otwartej i pełnej zaufania współpracy oraz szacunku dla potrzeb naszych klientów. Jest również integralną częścią naszej kultury, wymaga aktywnego działania oraz tworzy niezbędny warunek stałego i trwałego sukcesu firmy”.

 

Wartości korporacyjne

Zaufanie

to być może najważniejsza z wartości, które reprezentuje Metabo. Swoistym potwierdzeniem jest fakt, że spośród wszystkich wartości właśnie zaufanie najczęściej pojawia się w deklaracji naszej misji.
To szczególnie widoczne w rozdziale dotyczącym relacji z klientem i tam, gdzie na końcu znajduje się sformułowanie

 

„Nasi klienci ufają Metabo. Wiadomo dlaczego.”

Odwaga

Podejmowanie odważnych decyzji oznacza dla nas zajęcie wyraźnego stanowiska osoby identyfikującej się zarówno z firmą Metabo, jak i jej produktami.

 

Pasja

Pracować nad czymś z pasją to znaczy naprawdę lubić swoją pracę i poświęcać się jej z pełnym zaangażowaniem. Towarzyszy temu zawsze pewien rodzaj zaraźliwego entuzjazmu. Wielu naszych kolegów twierdzi wręcz, że „w ich żyłach płynie zielona krew” – to zdanie, które stanowi główny punkt naszej misji:

 

„W każdym narzędziu Metabo bije serce!”

Dynamika

nie jest celem samym w sobie, jest jednak konieczna w obliczu szybko zmieniającego się świata, który nas otacza. Chcemy pozostać w ruchu i móc zmieniać się tam, gdzie ma to sens, a także być konsekwentni tam, gdzie jest to możliwe. Musimy stale wszystko kwestionować. Niektórzy z nas mówią wręcz:

 

„Byliśmy proaktywni, zanim stało się to modne.”