Newsletter

Newsletter
Za pośrednictwem naszej witryny internetowej użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera Metabo. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Metabo jest dobrowolne również w przypadku rejestracji Gwarancji XXL i nie jest warunkiem koniecznym przedłużenia gwarancji.

Metabo oraz odpowiednia dla danego kraju spółka zależna lub importer wykorzystują dane udostępnione dobrowolnie przez użytkownika do przekazywania informacji o interesujących ofertach oraz nowościach Metabo, jak również informacji rynkowych i wyników ankiet konsumenckich. Dane nie są przekazywane osobom trzecim do celów wykraczających poza powyższą definicję. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych, skorygować swoje dane lub wstrzymać zgodę na przesyłanie kolejnych wydań newslettera poprzez kliknięcie łącza rezygnacji. Alternatywnie użytkownik ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem swojego internetowego konta użytkownika Gwarancji XXL, poczty elektronicznej pod adresem   websupport@metabo.de  lub listownie na adres odpowiedniej placówki Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen. Firma Metabo zastrzega sobie prawo do usunięcia zgody bez uprzedniego informowania użytkownika, jeżeli na podane dane teleadresowe nie ma możliwości przesyłania korespondencji. Powyższe nie wpływa na rejestrację maszyny.

Więcej na ten temat tutaj.

System akumulatorowy 18 V

System 18 V z przyszłością: bogaty asortyment urządzeń na napięcie 18 V

Nowości

Wydajne produkty – siła innowacji i wiedza inżynierska.

Produkty

Nasze urządzenia są wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne, które oferują użytkownikom wiele korzyści.

Aby zapewnić optymalne działanie i możliwość ciągłego udoskonalania strony, Metabo korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji