Ochrona danych

Ogólne informacje związane z przetwarzaniem danych za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Gromadzenie danych związane z wizytą w naszej witrynie internetowej
Podczas każdej wizyty zostaje zarejestrowany adres IP osoby odwiedzającej witrynę, adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, nazwa pliku, data oraz godzina wywołania, wielkość transferu oraz komunikat o powodzeniu wywołania (web-log). Gromadzone w ten sposób dane umożliwiają optymalizację naszej witryny. Nie łączymy ich jednak w żaden sposób z osobami odwiedzającymi stronę.

Cookies
Nasza witryna korzysta z plików cookie. Zapisywanie tych plików można wyłączyć w swojej przeglądarce sieci web. W takim przypadku użytkownik może nie móc korzystać ze wszystkich funkcji witryny.

Łącza do innych stron
Nasza witryna zawiera łącza do stron innych operatorów (osób trzecich). Deklaracja ochrony danych obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do naszej witryny internetowej. W razie potrzeby zalecamy zapoznanie się z deklaracją ochrony danych zamieszczoną na stronach operatorów zewnętrznych.

Przekazywanie zgromadzonych danych
W ramach stosowania opisanych poniżej aplikacji dane osób odwiedzających witrynę internetową - wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem danej aplikacji - są przekazywane naszym firmom partnerskim (usługodawcy, spółki zależne oraz importerzy). Firmy partnerskie zobowiązują się do zachowania poufności przekazanych danych. Niektóre z naszych firm partnerskich mają siedziby poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Listę importerów oraz spółek zależnych można znaleźć tutaj

Ponadto dane są przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane zapisami ustawy lub wyrokiem sądu albo w sytuacji, w której ich przekazanie jest konieczne do dochodzenia praw lub ustalenia sankcji karnych.

Google Analytics
Do analizy statystyk użytkowania naszej witryny internetowej wykorzystujemy aplikację Google Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przed przekazaniem do Google USA adresy IP osób odwiedzających witrynę są przez Google skracane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych sytuacjach adres IP jest transmitowany w całości i skracany na terenie USA.

Google zapewnia, że adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę na potrzeby Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi osobowymi

Google Analytics stosuje 'Cookies' (patrz wyżej). Użytkownik może zapobiec przetwarzaniu zarejestrowanych w ten sposób danych. W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować ogólnie dostępną wtyczkę do przeglądarki. Dalsze informacje na temat ochrony danych gromadzonych przez Google-Analytics można znaleźć tutaj.

Korzystanie z witryny internetowej pod pseudonimem oraz anonimowe korzystanie ze strony (incognito)
System pomocy przeglądarki internetowej zawiera informacje na temat uniemożliwienia lub utrudnienia osobom trzecim śledzenia działań w sieci web. Stosowne informacje można uzyskać wyszukując tematy związane z hasłem "tracking".

W umieszczonych na naszej witrynie internetowej polach wprowadzania danych użytkownik może wpisać dane osobowe różne od rzeczywistych ("pseudonimy"). Wprowadzenie danych innych osób bez uprzedniego uzyskania stosownej zgody tych osób stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych. Ponadto w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych informacji niektóre funkcje witryny internetowej mogą nie być dostępne (np. roszczenia gwarancyjne, e-mail zwrotny).

Sieci społecznościowe
Nasza strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych następujących firm:

Facebook   
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
stosowane wtyczki i ich wygląd

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
stosowane wtyczki i ich wygląd

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
wygląd

Twitter  
      
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
stosowane wtyczki i ich wygląd

Wywołanie w naszej witrynie strony zawierającej taką wtyczkę lub aktywacja przycisku sieci społecznościowej (np. przez kliknięcie ikony "Lubię to", "+1" lub "Tweet") powoduje przesłanie do odpowiedniego operatora adresu IP oraz danych dotyczących wizyty użytkownika na stronie internetowej - nawet w przypadku braku profilu lub wylogowania w serwisie danego operatora.

Zalogowanie w jednej z sieci społecznościowych umożliwia operatorowi przyporządkowanie wizyty w naszej witrynie bezpośrednio do profilu użytkownika oraz publikację stosownej informacji w profilu. Aby temu zapobiec, koniecznej jest wylogowanie z danej sieci społecznościowej przed naciśnięciem przycisku ekranowego.
Operatorzy z reguły zapisują te informacje na swoich serwerach zlokalizowanych poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez operatorów, jak również związanych z tym praw i możliwości ustawień ochrony prywatności można znaleźć w deklaracji ochrony danych danego operatora.

Polityka prywatności Social Media


Przetwarzanie danych przez aplikacje specjalne


Gwarancja XXL
Przetwarzanie (np. gromadzenie, przekazywanie oraz wykorzystywanie) danych osobowych służy wyłącznie uzasadnieniu i realizacji Gwarancji XXL oraz potencjalnych akcji serwisowych. Dane są przechowywane na terenie Niemiec, na serwerze usługodawcy zobowiązanego do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych. Przekazywanie danych na serwer danego przedstawicielstwa handlowego Metabo lub importera może nastąpić w powiązaniu z realizacją jednego z wymienionych celów.

Zarejestrowanie produktu przez dealera w imieniu nabywcy powoduje wymianę danych pomiędzy systemem dealera oraz serwerem Metabo. Dealerzy, importerzy i przedstawiciele handlowi Metabo są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami ustaw. Zapewnia to zachowanie standardu ochrony danych obowiązującego na terenie Niemiec lub odpowiedniego kraju przeznaczenia.

Nabywca ma prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem swojego internetowego konta użytkownika Gwarancji XXL, poczty elektronicznej pod adresem  xxlsupport@metabo.de lub listownie na adres odpowiedniej placówki Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen.

Newsletter
Za pośrednictwem naszej witryny internetowej użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera Metabo. Jeżeli zamówiłeś subskrypcję newslettera, otrzymasz od nas ciekawe informacje, oferty, a także nowości ze świata Metabo i naszych produktów.

W dowolnym momencie możesz odwołać zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów reklamowych, np. pisemnie na adres Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, e-mailem na info@metabo.de lub klikając link rezygnacji znajdujący się na końcu każdego maila reklamowego.

Do wysyłki naszego newslettera wykorzystujemy Newsletter2Go, ofertę firmy Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go udostępnia instrumenty, które umożliwiają analizę efektywności wysyłki newslettera i korzysta w tym celu m.in. z Google Analytics. Są to analizy grupowe i nie wykorzystujemy ich do indywidualnej oceny adresatów newslettera. Więcej informacji można znaleźć w zasadach ochrony danych firmy Newsletter2Go https://www.newsletter2go.pl/polityka-prywatnosci/.

Konkursy
W ramach organizacji konkursów wykorzystujemy - w przypadku zgody użytkownika - wyłącznie dane osobowe wymagane do przeprowadzenia konkursu, na przykład do wysyłki wygranych. Dane osobowe użytkownika podlegają usunięciu w chwili, gdy ich przechowywanie nie jest konieczne do realizacji konkursu, jeżeli użytkownik odwoła zgodę na ich przetwarzanie oraz w sytuacji, w której nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

Formularz kontaktowy, propozycje ulepszeń, ankiety
Dane przekazane przez formularz kontaktowy, formularz propozycji ulepszeń oraz ankiet są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania propozycji ulepszeń, ankiet oraz zapytań przekazywanych w ramach przesłanej do nas informacji. Po zakończeniu przetwarzania propozycji, ankiet lub zapytań zgromadzone dane zostają usunięte.Podmiot odpowiedzialny
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontakt w sprawie pytań związanych z ochroną danych:
pełnomocnik ds. ochrony danych

info@metabo.de (Temat“Ochrona danych“)

Aby zapewnić optymalne działanie i możliwość ciągłego udoskonalania strony, Metabo korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji