Környezet, egészség, biztonság

Circular Economy és fenntarthatóság

 • Élettartam (durability)
  Valamennyi Metabo termék jelentős minőségi jellemzője a hosszú élettartam. Az össezs terméknek teljesítenie kell bizonyos minimális követelményeket.
 • Javíthatóság (repairability)
  Valamennyi Metabo termék javítható. Az alkatrészek elérhetőségét a sorozatgyártás befejeztét követően még legalább 8 évig garantáljuk.
 • Újrafelhasználhatóság (re-use)
  Az akku és a gép valamennyi termékünknél egymástól független. Így az összes komponens újra felhasználható.
 • Újrahasznosíthatóság (recyclability)
  Valamennyi Metabo termék és csomagolás újra hasznosítható.
 • Az újra hasznosított anyagok alkalmazása (recycled material)
  A csomagolásaink, különösen a kartoncsomagolások, nagyon nagy mértékben újrahasznosított anyagokból készülnek. A termékekben, amennyiben azt a biztonsági és minőségi követelmények lehetővé teszik, újrahasznosított fémet és műanyagot használunk.
 • Kritikus nyersanyagok (conflict mineral)
  A Metabo megfelel az (EU) 2017/821 irányelvnek és a Dodd Frank törvénynek.

 • Hatékonyság (energy and material efficiency)
  Az energiahatékonyságra vonatkozóan a Metabo termékeket a nagy hatásfok jellemzi. A nagyfokú anyaghatékonyság a kézi termékek súlyoptimalizálásából adódik.

   

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH)

A törvények és előírások betartása nekünk, mint elismert német márka tulajdonos gyártóknak magától értetődő. A REACh értelmében „tovább felhasználónak“ számítunk. Ennek értelmében „Készítményeket“ és „árucikkeket“ szállítunk.


Ez konkrétan a következőt jelenti:

 • Az (EK) 1907/2006 sz. rendelet (REACh) 33. cikkének megfelelően az olyan készítmények (gépek, tartozékok valamint szerkezeti elemek és pótalkatrészek) forgalomba hozatala, amelyek ún. különösen nagy aggodalmat keltő anyagok (SVHC) egyikét, vagy azok közül többet is tartalmaznak 0,1 súly.-%-ot meghaladó koncentrátumban, meghatározott információs kötelezettség alá esik. Különösen nagy aggodalmat keltő anyagként definiált anyagokat az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) felveszi az ún. jelöltlistára.
 • A 33. cikknek megfelelő információs kötelességünknek magától értetődően eleget teszünk:
  Azok a termékek, amelyek egy vagy több különös aggodalomra okot adó anyagot (SVHC) tartalmaznak, megtalálhatóak az SCIP adatbankban
 • A beszállítóinktól kapott információink alapján abból indulunk ki, hogy a listázott anyagok 14. mellékletébe való regisztráció időben megtörtént.
 • A jelenlegi ismereteink szerint a termékeink egyike sem tartalmaz 17. mellékletében listázott alapanyagokból, amely a forgalomba hozatalt megtilthatná.

 • A biztonsági figyelmeztetések megtalálhatóak a Metabo szervizportálján.

   

A számunkra ismert információk értelmében szinte minden Metabo részegység tartalmaz olyan szerkezeti elemeket, amely ötvözőelemként ólmot tartalmaz (CAS-sz. 7439-92-1), pl. acélban vagy rézben, 0,1 súly-%-nál nagyobb koncentrációban. Ezen anyag alkalmazása megfelel az érvényes mentesítési szabályoknak. A termékek az előírásoknak megfelelő használata esetén ez az egészséget vagy a környezetet nem veszélyezteti. Nincs szükség biztonsági figyelmeztetésekre.

 

További felmerülő kérdések esetén, kérjük, forduljon e-mailben a következő címre: product-compliance@metabo.de.


Az akkuegységek és a használt elektromos készülékek hulladékeltávolítására vonatkozó információk

A környezetbarát termékek a vállalati irányelvünk és a Code of Conduct-unkból erednek. Így elismert márka tulajdonos gyártóként  magától értetődően eleget teszünk a 2012/19/EU (WEEE) eutópai irányelvnek.

 

 • Az elektromos szerszámainkat áthúzott szemetes kuka szimbólummal jelöljük. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos készülékeket nem lehet a háztartási hulladékba dobni.
 • Felkérik a felhasználókat, hogy ezeket  ingyenesen adják le egy megfelelő nyílvános gyűjtőhelyen, egy Metabo szakkereskedőnél, vagy a Metabo központi szerviznél.
 • A kommunális gyűjtőhelyen való leadás esetén, kérjük, vegye ki az akkus készülékekből az akkuegységet, és azt elkülönítve és környezetbarát módon távolítsa el a megfelelő gyűjtő rendszereken keresztül
 • A használt készülékek olyan fontos nyersanyagokat tartalmaznak, amelyek az újrahasznosítás során újra fel lehet használni.


További felmerülő kérdések esetén, kérjük, forduljon e-mailben a következő címre: product-compliance@metabo.de.


Az akkus készülékeinknél a li-ion akkuegységek használatára vonatkozó fontos információk

Kérjük, kizárólag az általunk arra kijelölt eredeti akkuegységeket/töltőket, vagy a CAS-partnereink akkuegységeit/töltőit használja. Ezeket az akkus készülékeinkel, valamint a CAS-partnereink akkus készülékeivel való használatra tervezték, és garantálják a lehető legnagyobb fokú teljesítőképességet és biztonságot.

 

Nem szavatolhatjuk sem a biztonságot, sem a teljesítőképességet, ha nem  az általunk gyártott eredeti, vagy a CAS-partnereink által gyártott akkuegységeket/töltőket használják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az akkuegységeket/töltőket felnyitják, vagy az erdeti állapotukat bármilyen egyéb módon megváltoztatják.

 

A nem az általunk gyártott eredeti, vagy a CAS-partnereink által gyártott akkuegységek/töltők használata (más gyártmányú akkuegységek és töltők) jelentős biztonsági kockázatokhoz, mint pl. tűzhöz vagy robbanásveszélyhez, vezethetnek.

 

Ezen túlmenően figyelmeztetjük arra, hogy más gyártók rendszereinek alkalmazásával a termékeinket érintően megszűnik mindennemű szavatossági és lehetséges garanciális igény.


Biztonsági javaslatok


Lítium-ionos akkus készülékek

A lítium-ionos akkuk szállítására és kezelésére vonatkozó biztonsági javaslatok

A lítium-ionos akkuegységek a nagyon nagy energiasűrűségüknek köszönhetően különösen jól használhatóak a mobil alkalmazások során. Már magába a rendszerbe is beépítettünk számos biztonsági mechanizmust, amelyek biztonságos terméket garantálnak és ezzel egyidőben biztonságos munkavégzést  tesznek lehetővé. A nagy energiatartalom emellett kármegelőzési intézkedéseket és szabályokat követel meg az akuegységek használata és szállítása során.

A lítium-ionos akkuegységekre vonatkozó információkat és biztonsági javaslazokat itt találhatja meg:


Csiszolószerszámok

A csiszolószerszámok megfelelő használatára vonatkozó biztonsági javaslatok

Használat

LETÖLTÉS

 

 

Biztonsági információk

Gyémánt darabolótárcsák

Műgyanta kötésű csiszolóanyagok

Lamellás csiszolótányérok Fiber csiszolótárcsák

Fúvóhomokok


Csomagolások

94/62/EC (PPWD) rendelet

 • A termékeink termék- és szállítási csomagolásai megfelelnek az EU csomagolásokra és csomagolási hulladékokra vonatkozó irányelv előírásainak.
 • A csomagolsásaink nem tartamaznak tiltott anyagokat, azok bekerülhetnek a nemzeti csomagolási újrahasznosítási rendszerbe.
 • A csomagolások újrahasznosítható anyagokbóil készülnek.
 • A több komponensből álló csomagolások egyszerűen szétválaszthatóak.
 • A karton csomagolások nagyon nagy mértékben újrahasznosított anyagokból készülnek.
 • A termékcsomagolások a PPWD-nek megfelelően ellátjuk az alkalmazott csomagolás anyagának megnevezésével és a szétválogatásra vonatkozó utasítások ikonjaival.

A csomagolások hulladékeltávolítása

A következőkben felsorolt csomagolási példák segítenek a csomagolási komponensek és anyagok hulladékeltávolítása során.
A megfelelő szétválasztás és hulladékeltávolítás lehetővé teszi a regionális körforgásos gazdaság számára a lehető legjobb újrahasznosítást.
A hulladékeltávolításra vonatkozó regionálisan érvényes irányelveket figyelembe kell venni.

 

Karton-/ Papírgyűjtés

Karton-/ Papírgyűjtés

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Alumínium gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Fémgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése

Műanyagok gyűjtése

Karton-/ Papírgyűjtés

Műanyagok gyűjtése