Jogi nyilatkozatok

Jogi nyilatkozatok

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Felhasználói feltételek

A jelen információs és kommunikációs szolgáltatást a Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen, bocsátotta rendelkezésre.

A hozzáféréssel a felhasználó korlátozás vagy fenntartások nélkül elfogadja a következő felhasználói feltételeket:

Szerzői jog - Valamennyi jog fenntartva.

A honlapon rendelkezésre bocsátott információk (szöveg, képek, rajzok, animációk, média objektumok, valamint azok elhelyezése) a szerzői jog és egyég védelmi jogok védelme alá esnek.

A jelen oldalak tartalma a Metabo egyetértése nékül kereskedelmi vélokra nem másolható, nem változtatható meg és nem tehe harmadik személy számára elérhetővé. Különös tekintettel tilos a sokszorosítás, fordítás és más elektromos médiában való elmentés és feldolgozás.

Egyes oldalak olyan képeket, szövegeket vagy médiát tartalmaznak, amely harmadik személy szerzői joga alá esik. Például:

Apple, the Apple logo and the App Store Badge are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

A Google Play és a Google Play-logó a Google LLC védjegyei.

Márkák

Amennyiben azt másként nem jelölik, a Metabo honlapon látható márkajelek védjegyjogilag védettek. Ez különös tekintettel igaz a Metabo márkákra, márkalogókra, céglogókra és egyéb emblémákra. Az ezen az oldalon használt márkák és márkaképek a Metabowerke GmbH, Deutschland szellemi tulajdonát képezik.

A felelősség kizárása

A jelen honlapon olvasható információkat a lehet legnagyobb gondossággal állították ösze. Ennek ellenére nem garantálhatjuk a rendelkezésre bocsátott információk hibátlanságát és pontosságát.

Metabo nem vállal semmilyen felelősséget az olyan károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetve a jelen honlapon megtalálható információk használatából erednek.

A Metabo csak olyan az internetes megjelenés használatával összefüggésben álló károkért felel, amelyek szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetettnek minősülnek.


Amennyiben az Ön esetében egy a HGB (német Kereskedelmi Törvénykönyv) értelmében vett kereskedröl van szó és a károk szándékosan elkövetett vagy súlyos gondatlanságból eredő károknak minősülnek, a Metabo felelőssége az előre látható, tipikusan bekövetkező károkra korlátozódik, amennyiben nem áll fenn az eladó szerveinek szándékos cselekedete vagy attól való tartózkodása, vagy amennyiben nem sértenek meg vétkes módon egy jelentős szerződésben rögzített kötelességet. A Metabo termékszavatosságból, valamint garanciaigéretekből származó felelősségét. A felelősség fenti korlátozása nem vonatkozik az élet, testi épség és egészség sérelmével kapcsolatos kártérítési felelősségre.


Ezen túlmenően a jelen honlapon harmadik személy ajánlataira való hivatkozásokat találhat, külső linkek formájában. A hivatkozott ajánlatok tartalma nem esik a Metabo befolyása alá, így részünkről az adott tartalmakra nem adható semmilyen garancia.


Amennyiben megállapítjuk, vagy másoktól arra vonatkozó utalásokat kapunk, hogy egy illegális tartalmakat tartalmazó honlapra való hivatkozással dolgozunk, az adott hivatkozást a lehetőségeink szerint eltávolítjuk.

Hatály

A használatra vonatkozó feltételek a német jog hatálya alá esnek az UN értékesítési jog kizárásával. Az olyan vitás esetekben, amelyek a k´jelen internetes megjelenéssel kapcsolatosak, a joghatóság helyszíne Nürtingen.

Amennyiben a jelen használatra vonatkozó feltételek előírásainak valamelyike hatástalan vagy azzá válik, a többi rendelkezés érvényessége érintetlen marad.

Az adatvédelemre vonatkozó törvényes figgyelmeztetések

Az adatvédelemre vonatkozó figyelmeztetéseket megtalálhatja az adatvédelmi információinkban adatvédelmi információinkban