• Garancianyilatkozat

ÁLTALÁNOS GARANCIAFELTÉTELEK

A.  Általános garanciafeltételek

A Metabo minden termékére a mindenkori ország törvényeinek megfelelő egyéves gyártói garanciát biztosít, a gép végfelhasználónak való eladásátol számítva. Emellett a kompresszor vásárlói 10 éves garanciában részesülnek a sűrített levegős tartály átrozsdásodására.  


 
B.  3 éves akkuegység garancia

Az akkuegységekre a Metabo 3 éves gyártói garanciát kínál (a Metabo akkuegységek gyártási számának  rögzítése  esetén)  a  töltési  ciklusok  korlátozása  nélkül,  az  akkuegység  végfelhaználónak való eladásától számítva.  


 
C.  XXL Garanciafeltételek

A fentiekben nevezett garancianyilatkozat mellett a Metabo a termékeire összesen 3 éves gyártói garanciát nyújt, a végfelhasználónak való eladástól számítva. Ez a meghosszabbított garancia úgy vehető igénybe, ha Ön a Metabo terméket legkésőbb négy héttel a vásárlást követően  www.metabo-service.com  regisztrálja.(az  XXL  garancia  igénybe  vételéhez  szükséges a kinyomtatott garanciális tanúsítvány) A regisztrációt elvégezheti a szakkereskedő, és a vásárló is. A regisztrációs folyamat végén megkapja az XXL garanciatanúsítványt. Ez a tanúsítvány XXL garanciaigazolásként szolgál. A meghosszabbított garancia mindig a gépre vonatkozik, azaz minden megvásárolt gépet regisztráltatni kell XXL garanciára.  
 

D.  Garancia alóli kizárás

Különös tekintettel a szakszerűtlen alkalmazások (pl. a gép túlterhelése vagy a nem engedélyezett  betétszerszámok  használata),  az  erőszak  alkalmazása,  külső  erők  vagy  idegen testek okozta rongálódás (pl. homok vagy kövek, stb.), a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő rongálódás (pl. a helytelen hálózati feszültségre vagy áramfajtára való csatlakoztatás, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása), ill. a természetes kopás nem tartoznak a garancia alá. Épp így nem tartozik a garancia alá a részben vagy teljesen szétszerelt gép és tartozék.

 

E.  A garancia igénybevétele és a kiegészítő szabályok

a)  A  fentiekben  említett  garancianyilatkozat  kizárólag  azon  hiányosságokra  vonatkozik, amely anyag és/vagy a gyártásból eredő hibákra vezethető vissza. A garancia mindenekelőtt  az  elektromos  szerkezeti  elemek  és  akkumulátorok  megfelelő működőképességére, ill. a nyersanyagok, mint műanyagok és fémek, hibátlan állapotára vonatkozik.
 
b)  Garanciális  esetben  a  Metabowerke  GmbH  viseli  a  helyrehozási/javítási  és  szállítási költségeket.  A  Metabowerke GmbH szabad  döntése  alapján garancia  esetén  vagy  az ingyenes javítást végzik el, vagy kicserélik a készüléket.
 
c)  A  garancia  arra  az  adott  országra  vonatkozik,  amelyben  a  Metabo  terméket megvásárolták.  
 
d)  Az  itt  feltüntetett  garanciafeltételek  a  vásárló/végfelhasználó  egyéb  jogai  mellett kiegészítőleg érvényesek. A garancia birtokosának a jelen garancia sérelme nélkül is joga van a vásárlót megillető törvényes jogokra, különös tekintettel a garanciális jogokra vagy a termékfelelősségre. A vásárló törvényes jogai nem korlátozódnak ezen garancia miatt. Azok korlátozások nélkül érvényesek a jelen garancia mellett.  
 
e)  A vásárló nem jogosult lemondani a jogairól harmadik fél számára.
 
f)  A jelen garnacianyilatkozatból eredő jogok a  
 
Metabo Hungária Kft, 1103 Budapest Noszlopy u 30    www.metabo.hu
 
szemben írásban, emailben vagy telefonon érvényesíthetőek. A kapcsolatfelvételre vonatkozó bővebb információkat a www.metabo-service.com oldalon találhat.
 
g)  Egy  garanciaigény  érvényesítésekor  mellékelni  kell  a  vásárlást  igazoló,  a  vásárlás időpontjával  ellátott  vásárlási  bizonylat  eredeti  példányát.  Az  XXL  garanciaigény érvényesítésekor  az  XXL  garanciatanúsítványt  a  vásárlást  igazoló  eredeti bizonylattal/nyugtával  a  meghibásodott  készülékkel  együtt  el  kell  küldeni  a  Metabo Szervizközpontjába.