• Ideální pro všechny lepkavé a viskózní materiály
  • Míchání zdola nahoru, míchací zařízení se samo zašroubuje do materiálu, kroužek chrání nádobu
  • Velmi vhodné pro lepidla na obklady a stavební lepidla, hotovou maltu a omítku, tmely, stěrku, epoxidové hmoty, spojovací maltu, atd.
Zobrazený stroj se může podle konfigurace lišit v závislosti na vybavení a technických podrobnostech.
Respektujte rozsah dodávky a popis výrobku.
Příslušenství je obsaženo, jestliže je uvedeno v rozsahu dodávky
Charakteristické parametry
Průměr
120 mm
Délka
590 mm
Max. množství materiálu
10 - 15 kg
Druh stopky
M 14