Naše zásady

 

Zásady naší firemní kultury odrážejí naše hodnoty.
Jsou základem pro naši spolupráci a naše chápání vedení ve společnosti – stejně jako pro vztahy s našimi zákazníky.

 

Naše jednání se vyznačuje respektem, transparentností a uznáním

„Pracujeme v atmosféře jednoznačnosti, respektu a otevřenosti. […] Každý zaměstnanec Metabo se může kdykoli a kdekoli spolehnout na to, že ho kolegové uvnitř i vně týmu podpoří. Vzájemně si nasloucháme, respektujeme se a podporujeme různé názory. Navíc dokážeme otevřeně diskutovat. […] Jdeme příkladem a nebojíme se ukázat tvář.“

 

„Jsme si vědomi odpovědnosti i toho, že našimi produkty pomáháme našim zákazníkům vydělávat si na živobytí. […] Každý den čelí novým výzvám. Musíme tyto výzvy podrobně znát a rozumět jim, abychom pro ně mohli vyvíjet a vyrábět produkty a systémy, které jim usnadní jejich práci.“

 

„V Metabo pevně věříme, že naslouchání je výrazem vzájemného respektu. Umění naslouchat je základem pro otevřenou spolupráci založenou na důvěře a ohleduplné zacházení s potřebami našich zákazníků. Je nedílnou součástí naší kultury, vyžaduje aktivní jednání a vytváří podmínky pro stálý a udržitelný úspěch naší společnosti.“

 

Naše firemní hodnoty

Důvěra

je možná nejdůležitější hodnotou v Metabo. Důkaz: Ze všech hodnot se nejčastěji objevuje v prohlášení o našem poslání.
Zejména v kapitole o vztahu se zákazníkem v závěrečné formulaci

 

„Naši zákazníci společnosti Metabo důvěřují. Vědí proč.“

Odvaha

Dělat odvážná rozhodnutí pro nás znamená zaujmout jasný postoj – jako člověk spojený s Metabo a s produkty Metabo.

 

Vášeň

Pracovat na něčem vášnivě znamená opravdu si to užívat a dělat to s plným nasazením. Možná i s nakažlivým nadšením. Mnoho našich kolegů o sobě dokonce říká: „Mám zelenou krev“ – věta, která vychází z ústřední fráze z prohlášení o našem poslání:

 

„V každém produktu Metabo bije srdce!“

 

Dynamika

není samoúčelná, ale nezbytná, protože svět kolem nás se tak rychle mění. Chceme zůstat flexibilní, umět se měnit tam, kde to dává smysl, a být zůstat konzistentní všude tam, kde je to možné. Všechno je třeba neustále zpochybňovat. Někteří z nás říkají:

 

„Byli jsme agilní dřív, než to bylo cool.“