Ochrana údajů

Obecné poznámky ke zpracování dat prostřednictvím našich webových stránek

Sběr dat na těchto webových stránkách
Při vaší návštěvě zaznamenáme adresu IP, webovou stránku, ze které byl soubor načten, název souboru, datum a čas načítání, množství přenesených dat a hlášení o úspěšnosti načtení (web-log). Optimalizujeme tím naši webovou stránku. Tyto údaje však nespojujeme s vaší osobou.

Cookies
Naše webová stránka používá cookies. Ve svém prohlížeči můžete vypnout jejich ukládání. Možná však nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Externí odkazy
Naše webová stránka obsahuje odkazy na externí poskytovatele (třetí strany). Naše prohlášení o ochraně dat platí jen pro naši webovou stránku. Eventuálně respektujte prohlášení k ochraně dat externích poskytovatelů.

Předání vašich dat
V rámci níže uvedených aplikací předáme vaše údaje partnerským společnostem, pokud to slouží účelu aplikace (poskytovatelé služeb, dceřiné společnosti a dovozci). Tyto partnerské společnosti jsou zavázány k dodržování tajemství osobních dat. Některé z našich partnerských společností mají sídlo mimo Evropský hospodářský prostor. Naše dovozce a dceřiné společnosti najdete zde  

Dále budou údaje předány třetím stranám pouze tehdy, jestliže tak budeme povinni učinit ze zákona nebo soudním rozhodnutím, nebo je-li předání nezbytné pro právní nebo trestní stíhání.

Google Analytics
K analýze využívání naší webové stránky používáme Google Analytics der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vaše IP adresa bude Googlem v rámci Evropského hospodářského prostoru před přenosem společnosti Google, USA zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude přenesena celá IP adresa, ale tam pak bude zkrácena.

Společnost Google zaručuje, že adresa IP poskytovaná službou Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s dalšími osobními údaji společnosti Google.

Google Analytics používá 'cookies' (viz výše). Můžete zabránit zpracování údajů shromážděných společností Google. K tomu účelu si stáhněte dostupný doplněk prohlížeče a nainstalujte jej. Další informace k ochraně údajů u Google-Analytics najdete zde.

Pseudonymy nebo anonymní (nerozpoznané) používání
Nápověda ve vašem prohlížeči vám poradí, jak zabránit nebo ztížit sledování vašich webových aktivit třetími stranami. Vyhledejte tam „tracking“.

Do vstupních polích naší webové stránky uveďte jiné osobní údaje než své vlastní („pseudonymy“). Zadáte-li údaje jiných osob bez jejich souhlasu, porušujete jejich nárok na ochranu dat. Dále v případě nesprávného zadání údajů nemůžeme plnit některé požadované účely (například nárok na záruku, e-mail s odpovědí).

Sociální sítě
Na naší webové stránce používáme Social Plugins následujících poskytovatelů:

Facebook  
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
použité pluginy a vzhled

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
použité pluginy a vzhled

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
vzhled

Twitter       
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
použité pluginy a vzhled

Pokud zobrazíte naši webovou stránku, která obsahuje takový plugin nebo stisknete tlačítko pro sociální síť (například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“, „+1“ nebo „Tweet“), příslušný poskytovatel se přímo dozví vaši IP adresu a údaje o vaší návštěvě webu, i když nemáte profil u příslušného poskytovatele nebo nejste právě přihlášeni.

Pokud jste přihlášeni do jedné ze sociálních sítí, poskytovatelé mohou vaši návštěvu na našich webových stránkách přímo přiřadit k vašemu profilu a zveřejnit . Chcete-li tomu zabránit, odhlaste se před stisknutím tlačítka z příslušné sociální sítě.
Příslušný poskytovatel tyto informace zpravidla ukládá na svých serverech mimo Evropský hospodářský prostor.

Účel a rozsah shromažďování údajů, další zpracování a využívání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v pokynech poskytovatelů k ochraně údajů.

Oznámení o ochraně soukromí pro použití sociálních médií


Zpracování údajů u speciálních aplikací

Záruka XXL
Zpracování (například shromažďování, přenos a využití) osobních údajů slouží výhradně k zavedení a realizaci záruky XXL nebo pro možné svolávací akce. Údaje jsou uloženy na serveru poskytovatele v Německu, který je povinen dodržovat zákony na ochranu dat. Pro tyto účely dochází k přenosu údajů na server kompetentní odbytové pobočky Metabo, popř. dovozce.

Pokud prodejce zaregistruje výrobky z pověření zákazníka, budou tato data přecházet mezi serverem Metabo a prodejcem. Obchodníci, dovozci a odbytové pobočky jsou povinni zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem tak, aby byly respektovány příslušné normy ochrany údajů Německa nebo cílové země.

Kupující může kdykoli odmítnout zpracovávání svých údajů – online v uživatelském účtu záruky XXL, e-mailem na adresu xxlsupport@metabo.de nebo dopisem odpovědnému místu Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen.

Novinky
K odběru našich novinek Metabo se můžete zaregistrovat na našich webových stránkách. Když se zaregistrujete k odběru našich novinek, bduete od nás dostávat zajímavé informace, nabídky a novinky o firmě Metabo a našich produktech.

 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli odvolat, např. písemně na adresu Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, e-mailem na info@metabo.de nebo kliknutím na odhlašovací odkaz na konci každého reklamního e-mailu.
 

K zasílání našich novinek používáme Newsletter2Go, nabídka Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go poskytuje analytické nástroje, které vypovídají o úspěchu zasílání novinek a k tomu kromě jiného využívají i Google Analytics. Tyto analýzy jsou specifické pro jednotlivé skupiny a nepoužíváme je pro individuální hodnocení příjemců novinek. Další informace naleznete v ustanovení k ochraně údajů Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz.

Soutěže s výhrami
Při pořádání soutěží s výhrami používáme, jestliže si to přejete, jen ty osobní údaje, které jsou potřebné pro realizaci soutěže, například k zaslání výhry. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro realizaci soutěže, pokud nesouhlasíte s jakýmkoli dalším využíváním a pokud neexistují žádné zákonné povinnosti k jejich ukládání.

Kontaktní formulář, zlepšovací návrhy, průzkum
Údaje získané prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, formuláře ke zlepšování nebo průzkumu budou použity pouze pro zpracování návrhů na zlepšení, průzkumů nebo dotazů, které jsme obdrželi v rámci vaší komunikace. Po zpracování návrhů, průzkumu nebo dotazů budou získané údaje vymazány.


Odpovědné místo
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontakt v případě dotazů na ochranu údajů:
Osoba odpovědná za ochranu údajů společnosti Metabowerke GmbH

info@metabo.de (klíčové slovo „Ochrana údajů“)