Právní informace

Právní informace

© Copyright 2019 Metabowerke GmbH (Metabo)

Podmínky používání

Tento informační a komunikační servis vám poskytuje Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Přístupem uživatel bez omezení nebo výhrad souhlasí s následujícími podmínkami použití:

Autorská práva – všechna práva vyhrazena.

Informace uvedené na těchto webových stránkách (text, obrázky, grafika, animace, mediální objekty a jejich uspořádání) podléhají ochraně autorských práv a jiných ochranných zákonů.

Obsah těchto stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, upraven nebo zpřístupněn třetím osobám bez souhlasu společnosti Metabo. Zejména není povoleno rozmnožování, překlady a ukládání a zpracování v jiných elektronických médiích.

Některé stránky obsahují obrázky, texty nebo mediální objekty, které jsou předmětem autorských práv třetích stran.

Značky

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky na webových stránkách Metabo jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. To platí zejména pro značky Metabo, loga značek, firemní loga a další emblémy. Značky a grafické prvky používané na těchto stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Metabowerke GmbH, Německo.

Vyloučení záruky

Informace na těchto stránkách byly sestaveny s maximální péčí. Nicméně nemůžeme zaručit přesnost a správnost poskytovaných informací.

Společnost Metabo proto vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z používání informací uvedených na těchto webových stránkách.

Společnost Metabo je odpovědná pouze za škody vzniklé v souvislosti s používáním této webové stránky, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

V případě, že jste obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku (HGB) a škoda byla způsobena záměrně nebo hrubou nedbalostí, odpovědnost společnosti Metabo je omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody, pokud nedošlo k úmyslnému jednání nebo opomenutí orgánů prodávajícího nebo pokud nebyl porušen důležitý smluvní závazek. Záruka společnosti Metabo vyplývající z ručení za výrobek, jakož i přísliby záruky zůstávají nedotčeny. Výše uvedená omezení odpovědnosti se rovněž nevztahují na škodu vzniklou na životě, těle nebo zdraví.

Tato webová stránka také obsahuje odkazy na nabídky třetích stran prostřednictvím externích odkazů. Obsahy těchto propojených nabídek nepodléhají vlivu společnosti Metabo, takže nemůžeme ručit za tyto obsahy.

Pokud zjistíme nebo nás ostatní upozorní, že odkazujeme na webové stránky s nelegálním obsahem, pak podle možnosti tento odkaz odstraníme.

Platnost

Podmínky použití podléhají německému právu, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Místem soudu pro spory týkající se této webové prezentace je Nürtingen.

Pokud by některé z ustanovení těchto podmínek použití nebylo nebo nebude platné, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena.

Právní informace k ochraně údajů

Pokyny k ochraně údajů jsou uvedeny v Informace k ochraně údajů

Společnost Metabo používá cookies k optimalizaci webových stránek a jejich průběžnému zlepšování. Dalším používáním webových stránek souhlasíte s využíváním 'souborů cookie.' Více informací