Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACh)

Jako renomovaného Německého_X000B výrobce je pro nás dodržování zákonů a předpisů samozřejmostí. Ve smyslu standardu jsme „naslední uživatelé“. Dodáváme proto „přípravky“ a „produkty“.


Konkrétně to znamená:

 

  • Podle článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACh) podléhají distributoři produktů (stroje, příslušenství, konstrukční a náhradní díly), které obsahují jednu nebo více takzvaných znepokojujících látek (SVHC) v koncentraci nad 0,1 % hmotnosti, určité informační povinnosti. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zahrnula látky označené jako zvláště znepokojující do tzv. Seznamu kandidátů.
  • Samozřejmě dodržujeme informační povinnost podle článku 33.
  • Podle informací dostupných od našich dodavatelů předpokládáme, že látky uvedené v dodatku 14 byly zaregistrovány včas.
  • Podle současného stavu znalostí žádný z našich výrobků neobsahuje látky uvedené v dodatku 17, které by zakazovaly jejich uvádění na trh.
  • Bezpečnostní listy a bezpečnostní pokyny můžete získat od našeho obchodního oddělení nebo z našich stránek s bezpečnostními informacemi.

Podle dostupných informací téměř všechny výrobky Metabo obsahují složky, ve kterých se olovo (CAS č. 7439-92-1) používá jako legující prvek, např. v oceli nebo mědi, je obsažen v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnosti. Použití této látky odpovídá použitelným výjimkám. Pokud jsou výrobky používány v souladu s určením, nehrozí nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí. Bezpečnostní pokyny nejsou nutné.

 

Pro další dotazy zašlete e-mail na adresu product-compliance@metabo.de.


Informace o likvidaci akumulátorové články a odpadních elektrických zařízení

Produkty šetrné k životnímu prostředí jsou zakotveny v našem prohlášení o poslání společnosti a v našem kodexu chování. Jako renomovaný značkový výrobce proto přirozeně plníme povinnosti vyplývající z evropské směrnice 2012/19/EU (WEEE).

 

  • Naše elektrické nářadí je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že staré elektrické nástroje nepatří do odpadního koše.
  • Spotřebitelé jsou povinni je bezplatně vrátit na vhodné veřejné sběrné místo, u specializovaného prodejce Metabo nebo v servisu Metabo.
  • Při likvidaci v komunálním sběrném místě vyjměte baterii z akumulátorového nářadí a zlikvidujte ji samostatně a ekologicky pomocí vhodného sběrného systému.
  • Stará zařízení obsahují důležité suroviny, které lze recyklovat pro účely oběhového hospodářství.


Pro další dotazy zašlete e-mail na adresu product-compliance@metabo.de.


Důležité informace o používání lithium-iontových baterií pro naše akumulátorové stroje

Používejte pouze originální akumulátorové články / nabíječky nebo akumulátorové články / nabíječky poskytované našimi partnery CAS. Jsou určeny pro použití s akumulátorovými přístroji od nás nebo našich partnerů z CAS a zaručují maximální výkon a bezpečnost.

Pokud používáte jiné než námi vyrobené originální akumulátorové články/nabíječky nebo ty od našich partnerů z CAS, nemůžeme zaručit bezpečnost nebo dobré fungování. Platí to i v případě, pokud byly akumulátorové články/nabíječky otevřeny nebo jakýmkoli způsobem změněny oproti původnímu stavu.

Používání akumulátorových článků nebo nabíječek, které nejsou vyrobeny námi nebo jedním z našich partnerů z CAS (aku články a nabíječky třetích stran) může mít za následek významná bezpečnostní rizika, jako je např. nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Dále upozorňujeme, že používání systémů třetích stran ruší platnost jakýchkoli záruk i případných nároků na záruku na naše produkty.


Bezpečnostní doporučení


Přístroje s lithium-iontovým akumulátorem

Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci s lithium-iontovými bateriemi

Lithium-iontové baterie jsou zvláště vhodné pro mobilní aplikace díky jejich velmi vysoké energetické kapacitě. Mnoho bezpečnostních mechanismů je již do systému integrováno a zajišťuje bezpečný produkt a také zajišťuje bezpečnou práci. Vysoká kapacita energie také vyžaduje opatření a pravidla, která zabrání poškození při manipulaci a přepravě bateriových souprav.

Zde najdete informace a bezpečnostní doporučení týkající se lithium-iontových baterií:


Brusné nástroje

Bezpečnostní doporučení pro správné používání brusných nástrojů

Použití

KE STAŽENÍ

 

 

Bezpečnostní informace

Diamantové řezné kotouče

Brusivo pojené syntetickou pryskyřicí

Lamelové brusné talíře, fíbrové brusné kotouče

Pískovací prostředky