Prohlášení o záruce

Prohlášení výrobce o záruce

Aniž jsou dotčeny zákonné nároky vyplývající ze záruky, společnost Metabo poskytuje záruku v souladu se zákony vaší země, nejméně však 1 rok od data prodeje stroje konečnému spotřebiteli. Navíc kupující kompresoru obdrží 10letou záruku na antikorozní ochranu tlakové nádoby.

Záruka se týká výhradně jen nedostatků, které lze odvodit z materiálových nebo výrobních chyb.

Při uplatňování nároku na záruku musíte přiložit originální prodejní doklad s datem prodeje. Záruční opravy mohou být prováděny výhradně jen autorizovanými servisními centry Metabo.

Ze záruky jsou vyloučeny:

  • neodborné aplikace, jako přetížení stroje (např.: pily ocasky při výrobě či údržbě palet), používání neschválených nástrojů, atd.

  • použití síly, poškození cizími vlivy nebo cizími tělesy, např. pískem nebo kameny

  • škody z nedodržování návodu k použití, např. přípojka ke špatnému síťovému napětí nebo druhu proudu či nedodržování návodu k výstavbě

  • opotřebení běžným používáním stroje


Ze záruky jsou rovněž vyloučeny částečně nebo kompletně demontované stroje.


Záruka XXL (3letá záruka Metabo)

Bude-li stroj zakoupený od ledna 2004 registrován do 4 týdnů, společnost Metabo poskytne prodlouženou 3letou záruku, počínaje dnem prodeje stroje koncovému uživateli/kupujícímu.

Registrace se provádí výhradně jen online na adrese www.metabo-service.com a může být online provedena samotným kupujícím. Kupující obdrží potvrzení o záruce XXL e-mailem nebo si ji může vytisknout přímo. Toto potvrzení je vždy automatické.

Při uplatňování nároku na záruku musíte k originálnímu prodejnímu dokladu s datem prodeje přiložit potvrzení o záruce XXL, popř. výtisk registrace.

 
Kontakt

Metabo s.r.o.

Královicka 1793

25001 Brandýs nad Labem

IČ: 25714490

DIČ: CZ25714490

Tel: 326 904 455

Fax: 326 904 456

e-mail: info@metabo.cz

 

Servisní oddělení - OPRAVY:

Pavlína Koukalová

Tel.: 326 904 457

E-mail: servis@metabo.cz

Servisní oddělení - NÁHRADNÍ DÍLY:

Šárka Kučerová

Tel.: 326 907 602

E-mail: sarka.kucerova@metabo.cz