Mūsu vadlīnijas

 

Mūsu korporatīvās kultūras vadlīnijas atspoguļo mūsu vērtības.
Tās ir pamats mūsu sadarbībai un izpratnei par vadību uzņemējdarbībā - tāpat kā mūsu attiecībām ar klientiem.

 

 

Mūsu rīcību raksturo cieņa, caurspīdīgums un atzinība

"Mēs strādājam vienprātības, cieņas un atvērtības gaisotnē. […] ikviens Metabo darbinieks var paļauties, ka viņš komandas iekšpusē un ārpusē tiks jebkurā laikā un visādi atbalstīts. Mēs ieklausāmies, cienām un veicinām dažādus viedokļus un spējam atklāti diskutēt. [...] mēs izdzīvojam attieksmi un rādām seju."

 

"Mēs apzināmies atbildību, ka mums ar mūsu produktiem ir jāpalīdz klientiem, lai viņi nopelnītu savu iztiku. […] Katru dienu viņi sakaras ar jauniem izaicinājumiem. Mums ir sīki jāzina un jāsaprot šīs problēmas, lai izstrādātu un ražotu viņiem produktus un sistēmas, kas atvieglo viņu darbu."

 

Mēs Metabo esam pārliecināti, ka ieklausīšanās ir savstarpējās cieņas izpausme. Ieklausīšanās ieliek pamatu atklātai un uzticības pilnai sadarbībai un cieņpilnai pieejai mūsu klientu vajadzībām. Tā ir tieša mūsu kultūras sastāvdaļa, kas sekmē aktīvu rīcību un rada apstākļus pastāvīgiem un ilgtspējīgiem korporatīvajiem panākumiem.

 

Mūsu korporatīvās vērtības

Uzticība

laikam ir svarīgākā Metabo vērtība. Rādītājs tam ir, ka: No visām vērtībām tā visbiežāk parādās uzņēmuma darbības moto.
Īpaši nodaļā par klientu attiecībām un kur tās ir beigās formulētas:

 

"Mūsu klienti uzticas Metabo. Viņi zina kāpēc."

Drosme

Drosmīgu lēmumu pieņemšana mums nozīmē atzīstami pieņemt attieksmi – kā Metabo cilvēkam un ar Metabo produktiem.

 

Aizrautība

Aizrautīgi strādāt pie kaut kā nozīmē to patiesi izbaudīt un darīt to ar pilnu apņemšanos. Ar tādu iedvesmojošu entuziasmu. Daudzi mūsu kolēģi pat par sevi saka: "Man ir zaļas asinis" — teikumu, kura pamatā ir galvenā frāze no mūsu darbības moto:

 

"Katram Metabo pukst sirds!"

Dinamika

nav pašmērķis, bet ir nepieciešama, jo pasaule ap mums mainās tik ātri. Mēs vēlamies palikt elastīgi, spēt mainīties, kur tas ir lietderīgi, un būt konsekventi, kur tas ir iespējams. Viss ir pastāvīgi jāapšauba. Daudzi no mums saka:

 

"Mēs jau bijām veikli, pirms tas kļuva forši”.