Datu aizsardzība

Vispārējie norādījumi saistībā ar datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnē

Datu vākšana, apmeklējot šo tīmekļa lapu
Jūsu apmeklējuma laikā mēs reģistrējam IP adresi, tīmekļa lapu, ar kuras starpniecību tika apskatīts fails, faila nosaukumu, apskates datumu un laiku, pārraidīto datu apjomu un ziņojumu par apskates pieprasījuma sekmīgu izpildi (web-log). Tādējādi mēs optimizējam mūsu tīmekļa lapu. Taču mēs nesaistām šos datus ar jūsu personu.

Sīkfaili
Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkfailus. Sīkfailu saglabāšanu ir iespējams izslēgt jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Taču tad jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas mūsu tīmekļa lapas funkcijas.

Ārējās saites
Mūsu tīmekļa lapa satur saites uz ārēju pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tīmekļa lapām. Mūsu datu aizsardzības paziņojums attiecas tikai uz mūsu tīmekļa lapu. Ja nepieciešams, ņemiet vērā ārējo pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības paziņojumus.

Jūsu datu nodošana
Turpmāk minēto pielietojumu ietvaros mēs nododam jūsu datus partneruzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams attiecīgā pielietojuma mērķu sasniegšanai (pakalpojumu sniedzējiem, meitasuzņēmumiem un importētājiem). Mēs pieprasām no šiem partneruzņēmumiem datu noslēpumu glabāšanu. Dažu mūsu partneruzņēmumu biroji atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Informācija par mūsu importētājiem un meitasuzņēmumiem ir atrodama šeit  

Citos gadījumos jūsu dati tiks sniegti trešajām personām tikai tiktāl, cik to no mums pieprasīs likums vai tiesas nolēmums, vai gadījumā, ja to nodošana būs nepieciešama tiesībaizsardzībai vai kriminālvajāšanai.

Google Analytics
Mūsu tīmekļa lapas lietošanas analīzei mēs izmantojam Google Analytics, pakalpojumu, ko sniedz Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jūsu IP adrese tiek saīsināta, pirms Google Eiropas Ekonomikas zonā to pārraida Google ASV. Pilnā IP adrese tiek pārraidīta tikai izņēmuma gadījumos, taču tad tā tiek saīsināta uz vietas.

Google nodrošina, ka Google Analytics pakalpojumu ietvaros IP adrese, ko pārraida jūsu tīmekļa pārlūkprogramma, netiek savienota ar citiem personas datiem.

Google Analytics izmanto “sīkfailus” (skatīt iepriekš). Jūs varat novērst tādējādi iegūto datu apstrādi ar Google palīdzību. Lejupielādējiet pieejamo tīmekļa pārlūkprogrammas pievienojumierīci šeit un instalējiet to. Plašāka informācija par Google Analytics datu aizsardzību ir atrodama šeit.

Lietošana, izmantojot pseidonīmu, vai anonīma (neatpazīta) lietošana
Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzība jums norāda, kā novērst vai apgrūtināt trešo personu iespējas izsekot jūsu aktivitātes globālajā tīmeklī. Tajā meklējiet atslēgvārdu “tracking”.

Mūsu tīmekļa lapas ievades laukos ir iespējams ievadīt citus personas datus nekā jūsu īstos personas datus (“pseidonīmus”). Ja jūs ievadāt citas personas datus bez šīs personas piekrišanas, jūs pārkāpjat šīs personas datu aizsardzības tiesības. Tā rezultātā mēs nepareizas datu ievades dēļ varam nebūt spējīgi izpildīt dažus vēlamos mērķus (piem., garantijas prasības, atbildes ziņojumus).

Sociālie tīkli
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti sekojošo pakalpojumu sniedzēju sociālās saziņas spraudņi:

Facebook  
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
izmantotie spraudņi un izskats

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
izmantotie spraudņi un izskats

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Izskats

Twitter       
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
izmantotie spraudņi un izskats

Ja jūs atverat kādu mūsu tīmekļa vietnes lapu, kas satur šādu spraudni, vai nospiežat sociālā tīkla pogu (piemēram, noklikšķinot uz pogas “Man patīk”, “+1” vai “Tvītot”), attiecīgais pakalpojuma sniedzējs uzzina jūsu IP adresi un datus par jūsu apmeklējumu šajā tīmekļa lapā pat tad, ja jums nav reģistrēta profila attiecīgā pakalpojuma sniedzēja tīmekļa lapā vai ja jūs konkrētajā brīdī neesat pietiecies.

Ja jūs esat pieteicies kādā sociālajā tīklā, tad attiecīgais pakalpojuma sniedzējs var tieši saistīt un publiskot jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē ar jūsu profilu. Ja jūs vēlaties to novērst, tad atsakieties no attiecīgā sociālā tīkla pirms pogas nospiešanas.
Attiecīgais pakalpojuma sniedzējs parasti saglabā šo informāciju savā serverī, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Lai uzzinātu datu vākšanas mērķi un apjomu un par datu tālāko apstrādi un izmantošanu ar pakalpojuma sniedzēju starpniecību, kā arī jūsu attiecīgās tiesības un iespējas mainīt iestatījumus, lai pasargātu jūsu privāto dzīvi, skatiet pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības paziņojumus.


Datu apstrāde īpašu pielietojumu gadījumā

XXL garantija
Personas datu apstrāde (piem., vākšana, pārsūtīšana un lietošana) tiek veikta tikai XXL garantijas pamatošanas un īstenošanas vai iespējamas atsaukšanas nolūkos. Dati atrodas pakalpojuma sniedzēja serverī Vācijā, un pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pakļauties datu aizsardzības likumiem. Šo mērķu sasniegšanai var tikt veikta datu pārsūtīšana uz atbildīgā Metabo meitasuzņēmuma vai importētāja serveri.

Ja kāds tirgotājs reģistrē produktus pēc pircēja pasūtījuma, ar šiem datiem arī norisināsies apmaiņa starp Metabo serveri un tirgotāju. Tirgotāju, importētāju un meitasuzņēmumu pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu, ievērojot attiecīgos datu aizsardzības standartus Vācijā vai galamērķa valstī.

Tirgotājs var jebkurā laikā iebilst pret savu datu apstrādi tiešsaistē, XXL garantijas lietotāja kontā, sūtot e-pasta ziņojumu xxlsupport@metabo.de, vai sūtot vēstuli atbildīgajai iestādei Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen.

Informatīvais izdevums
Mūsu tīmekļa lapā jūs varat reģistrēties Metabo informatīvā izdevuma saņemšanai. Ja jūs reģistrēsieties informatīvajam izdevumam, saņemsiet no mums interesantu informāciju, piedāvājumus un jaunumus par Metabo un mūsu produktiem.


Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu jūsu datu izmantošanai reklāmas nolūkos, piem., rakstiski, sūtot vēstuli Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, sūtot e-pasta ziņojumu info@metabo.de vai noklikšķinot uz atteikšanās saites, kas ir atrodama katra reklāmas e-pasta ziņojuma beigās.


Mūsu informatīvā izdevuma nosūtīšanai mēs izmantojam Newsletter2Go, piedāvājumu, ko nodrošina Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go nodrošina analīzes instrumentu pieejamību, kas ļauj veikt izteikumus par informatīvā izdevuma sūtīšanas panākumiem, un šim nolūkam tostarp tiek izmantots Google Analytics.  Šīs analīzes tiek grupētas, un mēs tās neizmantojam individuāliem informatīvā izdevuma saņēmēju izvērtējumiem. Plašāka informācija ir pieejama Newsletter2Go datu aizsardzības noteikumos www.newsletter2go.de/datenschutz.


Izlozes
Organizējot izlozes, mēs, ja jūs to vēlaties, izmantojam tikai personas datus, kas ir nepieciešami izlozes īstenošanai, piemēram, laimestu nosūtīšanai. Jūsu personas dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami izlozes īstenošanai, ja jūs nebūsiet piekritis turpmākai datu izmantošanai un ja ar to pretrunā nebūs likumiski pienākumi datus glabāt.

Kontaktpersonas veidlapa, racionalizācijas priekšlikumi, aptaujas
Dati, kas tiek iegūti no mūsu kontaktpersonas, racionalizācijas priekšlikumu un aptauju veidlapām, tiks izmantoti tikai racionalizācijas priekšlikumu, aptauju vai pieprasījumu apstrādei, ko mēs saņemsim jūsu paziņojumu ietvaros. Pēc ieteikumu, aptauju vai pieprasījumu apstrādes šie apkopotie dati tiks dzēsti.

Mārketinga un optimizācijas nolūkos mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) produkti un pakalpojumi. To ietvaros tiek apkopoti, apstrādāti un saglabāti dati, no kuriem, izmantojot pseidonīmus, tiek izveidoti lietotāju profili. Ciktāl tas ir iespējams un nepieciešams, šie lietotāju profili tiek veidoti pilnīgi anonīmi. Šajā procesā var tikt izmantoti sīkfaili. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti apmeklētāja tīmekļa pārlūkprogrammā un tiek izmantoti šīs tīmekļa pārlūkprogrammas turpmākai atpazīšanai. Uzņēmumam wiredminds tiek pārsūtīti apkopotie dati, kas var saturēt arī personas datus, vai arī wiredminds tos tiešā veidā apkopo. wiredminds drīkst izmantot informāciju, kas tiek atstāta tīmekļa lapu apmeklējumu laikā, lai izveidotu anonīmus lietotāju profilus. Šādā veidā iegūtie dati bez ieinteresētās personas atsevišķi sniegtas piekrišanas netiek izmantoti, lai šīs tīmekļa vietnes apmeklētāju personīgi identificētu, un šie dati netiek ar pseidonīmā dēvētā lietotāja starpniecību apvienoti ar personas datiem. Ja IP adreses tiek apkopotas, tad tās nekavējoties pēc apkopošanas tiek padarītas anonīmas, izdzēšot pēdējo numuru bloku. Pret turpmāku datu apkopošanu, apstrādi un saglabāšanu ir iespējams jebkurā laikā iebilst.


Atbildīgā iestāde
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontaktpersona ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem:
Metabowerke GmbH datu aizsardzības uzraudzītājs

info@metabo.de (atslēgvārds “Datu aizsardzība“)

Metabo izmanto sīkdatnes, lai regulāri optimizētu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību. Turpinot tīmekļa vietnes lietošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Papildinformācija