Datu aizsardzība

DATU PRIVĀTUMS

PAZIŅOJUMS PAR DATU PRIVĀTUMU UN NORĀDES PAR DATU APSTRĀDI

1. Atbildīgās iestādes un kontaktpersonas ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem kontaktinformācija


1.1 Atbildīgā iestāde:

 

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tālr.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de
 

1.2 Kontaktpersona ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem:
 

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de
 

2. Datu apstrādes mērķis

 
2.1 Piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ja tam ir sniegta piekrišana, īpašam mērķim (piemēram, mūsu informatīvā izdevuma nosūtīšanai e-pastā pēc jums nosūtītas apstiprinājuma saites noklikšķināšanas, datu nosūtīšanai trešai pusei grupas ietvaros, datu izvērtēšanai mārketinga aktivitātēm).
 

2.2 Līgumiskās vai pirmslīgumiskās saistības (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)
 

Mēs apstrādājam tos personas datus, kuru informācija ir nepieciešama jūsu kā līgumslēdzējas puses līgumsaistību izpildei vai arī pirmslīgumisko aktivitāšu veikšanai pēc jūsu pieprasījuma, piemēram, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes kontaktpersonas veidlapu. Datu apstrādes mērķi ir pielāgoti attiecīgajam līgumam (piemēram, tirdzniecības līgums, piegādes līgums, darba līgums), un tie var ietvert izvērtējumu, konsultācijas, kā arī, cita starpā, iekļaut citu darbību izpildi. Jūsu sniegto informāciju (CV, diplomi) apstrādās pieteikuma izskatīšanas procesā iesaistītās pilnvarotās personas (piemēram, cilvēkresursu nodaļa, speciālistu nodaļas vadītājs), un šāda apstrāde ir daļa no jūsu pieteikuma izskatīšanas procesa. Mēs veicam personas datu apstrādi darba attiecību mērķim, ja apstrāde nepieciešama lēmuma pieņemšanai par darba attiecību uzsākšanu, nodarbināšanas realizēšanu, darba attiecību pārtraukšanu, kā arī tiesību īstenošanai un pienākumu izpildei attiecībā uz darbinieka interešu pārstāvību, kas izriet no likuma, koplīguma, uzņēmuma līguma vai pakalpojuma līguma. Bez tam, darba attiecību mērķim, un pamatojoties uz koplīgumu, mēs veicam arī tādu personas datu apstrādi, kas ietver īpašas darbinieku personas datu kategorijas.
 

2.3 Likumā noteikti nosacījumi (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
 

Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz juridiskām saistībām novērst krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, nodokļu pārbaudēm un atskaitēm, kā arī informācijas sniegšanai varas iestādēm.
 

2.4 Interešu līdzsvars (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)
 

Dati tiek apstrādāti īpašu iemeslu dēļ, pirms tam nodrošinot interešu līdzsvarošanu, mūsu vai trešo pušu likumīgo interešu uzturēšanai spēkā, piemēram, lai nodrošinātu domicila tiesības, aizsargātu likumīgās prasības, izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, noteiktu nemaksāšanas riskus, optimizētu produktu attīstību, optimizētu klientu uzrunāšanu reklāmas nolūkos (tostarp informācijas nosūtīšana pa pastu), optimizētu prasību plānošanu vai nodrošinātu datu drošību. Līdzsvarošanas procesa ietvaros dati tiek pārsūtīti grupas robežās (grupas aktuālo sarakstu skatiet --> saite)
 

3. Paplašināta datu apstrāde tīmekļa vietnes izmantošanas ietvaros
 

3.1 Aktīvais saturs
 

Mūsu tīmekļa vietnēs mēs izmantojam aktīvā Java Script saturu, piemēram, Google Maps, un šādu saturu nodrošina ārpakalpojuma sniedzēji, piemēram, Google Inc. Šie ārpakalpojuma sniedzēji, jums atverot mūsu tīmekļa vietni, iegūst jūsu personas informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu. Šādas informācijas iegūšanu varat novērst, instalējot Java Script bloķētāju, piemēram, tīmekļa pārlūkprogrammas spraudni NoScript (www.noscript.net) vai arī savā tīmekļa pārlūkprogrammā atspējojot Java Script. Šāda darbība var radīt funkcionalitātes ierobežojumus jūsu apmeklētajās tīmekļa vietnēs.
 

3.2 Reģistrācija garantijai un turpmākiem pakalpojumiem
 

Personas datu apstrāde (piemēram, apkopošana, pārsūtīšana un izmantošana) tiek veikta garantijas maksājumu (piemēram, XXL garantija) pamatošanas un īstenošanas nolūkos, kā arī turpmāku pakalpojumu, it īpaši, „All-In-Service” un „Full-Service” gadījumā. Pie tam, apstrāde tiek veikta Metabo produktu iespējamas atsaukšanas nolūkos.
 

3.3 Informatīvā izdevuma un mārketinga automatizācija
 

Mūsu tīmekļa lapā jūs varat reģistrēties Metabo informatīvā izdevuma saņemšanai. Ja jūs reģistrēsieties informatīvajam izdevumam, saņemsiet no mums interesantu informāciju, piedāvājumus un jaunumus par Metabo un mūsu produktiem. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu jūsu datu izmantošanai reklāmas nolūkos. Mūsu informatīvā izdevuma nosūtīšanai mēs izmantojam Newsletter2Go, kā darbību nodrošina Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go nodrošina analīzes instrumentu pieejamību, kas sniedz pārskatu par informatīvā izdevuma sūtīšanas panākumiem, un šim nolūkam, tostarp tiek izmantots Google Analytics. Šīs analīzes tiek grupētas, un mēs tās neizmantojam individuālam informatīvā izdevuma saņēmēju izvērtējumam. Plašāka informācija ir pieejama Newsletter2Go datu aizsardzības noteikumos www.newsletter2go.de/datenschutz. Mēs arī izmantojam mārketinga automatizācijas rīku ClickDimensions, kā darbību nodrošina ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, ASV. Šo rīku var izmantot, lai mārketinga nolūkos izvērtētu dažādas aktivitātes mūsu tīmekļa vietnē. Plašāka informācija ir pieejama ClickDimensions datu aizsardzības noteikumos www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.
 

3.4 Izlozes
 

Organizējot izlozes, mēs izmantojam personas datus, kas ir nepieciešami izlozes īstenošanai, piemēram, laimestu nosūtīšanai, kā arī interešu līdzsvara nodrošināšanai atbilstoši punktam 2.4.
 

3.5 Pieteikumi tiešsaistē
 

Izmantojot mūsu tiešsaistes pieteikšanās portālu, varat pieteikties mūsu darba piedāvājumiem. Ja mēs esam ieinteresēti personas pieteikumā nākotnes perspektīvā, mēs tai lūdzam atļauju pieteikumu uzglabāt ilgāk. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu atļauju turpmākai datu uzglabāšanai. Pieteikuma iesniegšanas procesa tehniskajai realizācijai mēs izmantojam tiešsaistes pieteikumu portālu, ko nodrošina Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.
 

3.6 Iepirkšanās portāls Metabo specializētajiem izplatītājiem
 

Izmantojot mūsu veidlapu, jums ir iespēja reģistrēties kā Metabo specializētajam izplatītājam. Pēc jūsu iesniegtās informācijas pārbaudes ar jums sazināsies mūsu tirdzniecības komanda, un attiecīgā informācija nepieciešamības gadījumā tiks nodota arī iepirkumu portāla pārvaldītājam. Portālu nodrošina nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.
 

3.7 Piegādātāju portāls
 

Pie mums reģistrētie piegādātāji piekļūs produkcijas krājumiem pēc pieteikšanās no šī portāla.
 

3.8 Sīkdatnes
 

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas datnes, kas pēc mūsu tīmekļa servera pieprasījuma tiek saglabātas jūsu lietotās ierīces cietnī. Atkārtota apmeklējuma gadījumā tās nodrošina viennozīmīgu jūsu datorsistēmas identifikāciju un var tikt izmantotas, lai analizētu jūsu darbības mūsu tīmekļa vietnē. Sīkdatnes var iekļaut arī ar personu saistītus datus.

Mūsu tīmekļa vietni var apmeklēt arī nepiekrītot sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atteikt to izmantošanu un arī katrā laikā dzēst sīkdatnes, veicot attiecīgus iestatījumus jūsu ierīcē. Ja izlemjat nelietot sīkdatnes, tad ir iespējams, ka jums nebūs pieejamas visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas vai atsevišķas funkcijas būs pieejamas tikai ierobežoti.

Sīkdatņu lietošana un arī to lietošanas atteikšana vai dzēšana ir saistīta ar lietoto ierīci un attiecīgo izmantoto pārlūkprogrammu. Jums ir atsevišķi jāveic arī katras jūsu ierīces sīkdatņu iestatījumi, un, lietojot vairākas pārlūkprogrammas – arī katras pārlūkprogrammas iestatījumi.

Ar sīkdatņu apstiprinājuma reklāmkaroga pogu „PIEŅEMT VISAS” jūs piekrītat visu sīkdatņu lietošanai. Ar izvēles rūtiņām „Papildu funkcijas un statistika” vai „Personalizācija un mārketings” un pogu „SAGLABĀT UN TURPINĀT”, jūs varat apstiprināt vai atteikt attiecīgo kategoriju sīkdatnes. Ar „Rādīt papildu informāciju” jūs varat atlasīt atsevišķas sīkdatnes. Jūsu iestatījumus katrā laikā varat atsaukt vai mainīt hipersaiti „Sīkdatņu iestatījumi”.

Ņemiet vērā, ka deaktivizējot sīkdatnes, tās vairs nenodrošina attiecīgo funkciju (piemēram, analīzi vai mārketinga darbības).

Mēs lietojam šādas sīkdatņu kategorijas:
 

3.8.1 Nepieciešamās
 

Šīs sīkdatnes ir noteikti nepieciešamas tīmekļa vietņu funkcijai. Bez šīm sīkdatnēm mēs jums nevaram piedāvāt mūsu pakalpojumus. Šīs sīkdatnes varam izmantot arī bez jūsu apstiprinājuma.
 

sid
- Apraksts: Šo sīkdatni mēs lietojam, lai starp diviem peles klikšķiem identificētu lietotāja atrašanās vietu
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: Sesijas beigas

language
- Apraksts: Šo sīkdatni mēs lietojam, lai starp diviem peles klikšķiem identificētu lietotāja valodu
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: Sesijas beigas

sid_key
- Apraksts: Šo sīkdatni mēs lietojam, lai starp diviem peles klikšķiem identificētu lietotāja atrašanās vietu
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: Sesijas beigas

geoLocalizationCountry
- Apraksts: Šī sīkdatne ir nepieciešama ar valsti saistītās informācijas saglabāšanai un izvadei
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: 24 stundas

geoLocalizationLanguage
- Apraksts: Šī sīkdatne ir nepieciešama ar valodu saistītās informācijas saglabāšanai un izvadei
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: 24 stundas

aHistoryArticles_2
- Apraksts: Šī sīkdatne apkopo skatītās preces sadaļā „Mans Metabo”
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: 30 dienas

aNoticeArticles_2
- Apraksts: Šī sīkdatne apkopo „Mans Metabo” vēlmju sarakstā ievietotās preces
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: 30 dienas

aCompareArticles_2
- Apraksts: Šī sīkdatne apkopo „Mans Metabo” preču salīdzinājuma sarakstā ievietotās preces
- Sūtītājs: Metabo
- Glabāšanas ilgums: 30 dienas
 

3.8.2 Papildu funkcijas un statistika
 

Šīs sīkdatnes atvieglo lietošanu un uzlabo tīmekļa vietnes funkcijas vai arī apkopo informāciju par to, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Ar tām mēs varam uzlabot jums paredzēto piedāvājumu:

Google Analytic sīkdatnes: Google analīzes un statistikas sīkdatnes

Anonīmas lietotāju statistikas apkopošana atvieglo mūsu tīmekļa vietnes attīstību. Precīzu sarakstu skatiet turpmāk.

Aktivizējot papildu funkcijas un statistiku, jūs piekrītat, ka mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums, ko piedāvā uzņēmums Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ASV, turpmāk dēvēts par „Google”. Google Analytics izmanto tā dēvētās sīkdatnes – tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un nodrošina jūsu veiktās tīmekļa vietnes lietojuma analīzi. Sīkdatnes veidotā informācija par jūsu tīmekļa vietnes lietojumu parasti tiek nosūtīta un saglabāta Google serverī, kas atrodas ASV. Google nodrošina, ka gadījumā, ja šajā tīmekļa vietnē ir aktīva IP anonimizācija, Google jūsu IP adresi saīsinās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs. Pilna IP adrese uz Google serveri ASV tiek pārnesta un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos. Šīs tīmekļa vietnes īpašnieka uzdevumā Google apkopoto informāciju izmanto, lai novērtētu jūsu tīmekļa vietnes lietojumu, lai apkopotu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitāti, kā arī, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes īpašniekam ar tīmekļa vietni un tīmekļa lietojumu saistītus papildu pakalpojumus. Google nodrošina, ka Google Analytics ietvaros no jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek sasaistīta ar citiem Google datiem. Sīkdatņu saglabāšanu varat novērst ar attiecīgu jūsu pārlūkprogrammas iestatījumu; taču darām zināmu, ka šādā gadījumā nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Turklāt jūs varat novērst sīkdatnes veidoto un uz jūsu tīmekļa vietnes lietojumu saistīto datu (iesk. jūsu IP adresi) sūtīšanu Google kā arī Google veikto datu apstrādi. Šim mērķim lejupielādējiet un instalējiet turpmākajā hipersaitē http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en pieejamo pārlūkprogrammas spraudni.

Papildu informāciju skatiet http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (vispārīga informācija par Google Analytics un datu aizsardzību).

Darām jums zināmu, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics ir papildināt ar kodu gat._anonymizeIp();, lai nodrošinātu anonimizētu IP adrešu apkopošanu (tā dēvēto IP maskēšanu).
 

_ga
- Apraksts: Google Analytics lietotāju izšķiršanas analīzes sīkdatne, kas veic lietotāju rīcības statistikas apkopojumu.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 2 gadi

_gat_UA-49706627-10
- Apraksts: Google Analytics lietotāju izšķiršanas analīzes sīkdatne, kas veic lietotāju rīcības statistikas apkopojumu.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 1 minūte

_gid
- Apraksts: Google Analytics lietotāju izšķiršanas analīzes sīkdatne, kas veic lietotāju rīcības statistikas apkopojumu.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 24 stundas
 

3.8.3 Personalizēšana un mārketings
 

Šīs sīkdatnes lietojam mēs vai trešo pušu, lai saglabātu un/vai pieprasītu datus par jūsu lietošanu un sadarbību ar tiešsaistes pakalpojumiem, un, lai jūs mērķtiecīgi informētu par jums svarīgo informāciju.

Mārketinga sīkdatnes: Google un Google partneru reklāmas un mārketinga sīkdatnes
Šīs sīkdatnes paplašina un atvieglo šīs vietnes un saistīto Google pakalpojumu lietošanu, un nodrošina personalizētam piedāvājumam nepieciešamo informāciju. Precīzu sarakstu skatiet turpmāk.

YouTube

Izvēloties komforta sīkdatnes, jūs mums sniedzat apstiprinājumu, lietot mūsu tīmekļa vietnē videofailus no YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV, turpmāk dēvēts par „YouTube”. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, kas ir aprīkotas ar YouTube spraudni, pēc jūsu apstiprinājuma tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Procesā YouTube serveris saņem informāciju, kuru no mūsu vietnēm esat apmeklējis. Ja esat pieteicies jūsu YouTube kontā, tad YouTube jūsu pārlūkošanas darbības sasaista ar jūsu personīgo profilu. Šo darbību varat novērst, izlogojoties no jūsu YouTube konta.

Papildu informāciju par lietotāju datu izmantošanu atradīsiet YouTube datu aizsardzības paziņojumā https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Personalizēšanas un mārketinga informācija:

_fbp
- Apraksts: Facebook reklāmas un analīzes sīkdatne, kas nodrošina piedāvājumu personalizēšanu
- Sūtītājs: Facebook.com
- Glabāšanas ilgums: 90 dienas

fr
- Apraksts: Facebook reklāmas un analīzes sīkdatne, kas nodrošina pakalpojumu personalizēšanu
- Sūtītājs: Facebook.com
- Glabāšanas ilgums: 90 dienas

SID, HSID
- Apraksts: Google izmanto tā dēvētās SID un HSID sīkdatnes, kas digitāli paraksta Google konta ID un lietotāja pēdējo pieteikšanās laiku un to saglabā kodētā formā. Šo abu sīkdatņu kombinācija Google ļauj bloķēt daudzus uzbrukumu veidus. Google, piemēram, aptur mēģinājumus zagt informāciju no veidnēm, ko esat aizpildījis tīmekļa vietnēs.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 1 gads

1P_JAR
- Apraksts: Google mārketinga/analīzes sīkdatnes
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 30 dienas

APISID
- Apraksts: Google drošības sīkdatnes (šeit – YouTube), lai autentificētu lietotāju, novērstu neparedzētu pieteikšanās informācijas izmantošanu un aizsargātu lietotāja datus no neapstiprinātu personu piekļuves.
- Sūtītājs: YouTube.com
- Glabāšanas ilgums: 10 gadi

CONSENT
- Apraksts: Google drošības sīkdatnes, lai autentificētu lietotāju, novērstu neparedzētu pieteikšanās informācijas izmantošanu un aizsargātu lietotāja datus no neapstiprinātu personu piekļuves.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: neierobežots

DV
- Apraksts: Google mārketinga/analīzes sīkdatnes
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 5 minūtes

IDE
- Apraksts: DoubleClick tīkla reklāmas sīkdatne. Google izmanto dažādus domēnus, lai saglabātu sīkdatnes, kas tiek izmantotas Google reklāmas produktos.
- Sūtītājs: Doubleclick.net
- Glabāšanas ilgums: 1 gads

NID
- Apraksts: Vairumam Google lietotāju pārlūkprogrammu ir iestatījumu sīkdatne ar nosaukumu „NID”. Šī sīkdatne ir iekļauta pieprasījumos, ko pārlūkprogrammas sūta Google tīmekļa vietnēm. NID sīkdatne iekļauj viennozīmīgu ID, kurā Google saglabā jūsu vēlamos iestatījumus un citu informāciju, jo īpaši jūsu vēlamo valodu (piemēram, latviešu), lappusē attēlojamo meklējumu rezultātu skaitu (piemēram, 10 vai 20), un, vai jābūt aktīvam Google SafeSearch filtram.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 6 mēneši

OGPC
- Apraksts: Google šīs sīkdatnes lieto, lai individuāli pielāgotu reklāmu Google produktos. (piemēram, Google Maps)
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 30 dienas

SAPISID
- Apraksts: Google šīs sīkdatnes lieto, lai nodrošinātu lietotāja informācijas iegūšanu par YouTube mitinātajiem video.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 1 gads

SEARCH_SAMESITE
- Apraksts: Šī Google sīkdatne tiek izmantota, lai novērstu iespēju, ka pārlūkprogramma šo sīkdatni kopā ar vispārīgu atrašanās vietas pieprasījumu sūta vispārīgu tīmekļa lapas pieprasījumu gadījumā.
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: Sesijas beigas

SSID
- Apraksts: Google šīs sīkdatnes lieto, lai nodrošinātu lietotāja informācijas iegūšanu par YouTube mitinātajiem video vai kartēm, kas tiek iegultas, izmantojot Google Maps.
- Sūtītājs: Google.com/YouTube.com
- Glabāšanas ilgums: 1 gads

UULE
- Apraksts: Google sīkdatne, kas saglabā lietotāja definētos iestatījumus
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 2 dienas

_gcl_au
- Apraksts: Google AdSense statistikas sīkdatne, kas nosaka reklāmas rādījumu efektivitāti
- Sūtītājs: Google.com
- Glabāšanas ilgums: 90 dienas
 

3.9 Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING un LinkedIn sociālo spraudņu izmantošana
 

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti sociālo tīklu sociālie spraudņi („Spraudņi”).

Lai palielinātu jūsu datu aizsardzību mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, šie Spraudņi nav neierobežoti, bet gan ir iekļauti lapā, tikai izmantojot HTML saiti. Šī iekļaušana nodrošina to, ka tad, ja, izmantojot mūsu tīmekļa pakalpojumus, tiek atvērta kāda lapa, kas satur šādus spraudņus, vēl netiek veidots savienojums ar attiecīgā sociālā tīkla pakalpojumu sniedzēja serveriem. Ja noklikšķināt uz kādas no pogām, tiek atvērts jauns jūsu pārlūkprogrammas logs un tā attiecīgā pakalpojumu sniedzēja lapa, kurā varat (attiecīgi pēc savu pietiekšanās datu ievades), piemēram, nospiest „Like” vai „Share” pogu. Datu ievākšanas mērķi un apjomu, pakalpojumu sniedzēja veiktu datu turpmāku apstrādi un lietošanu, kā arī jūsu tiesības un iestatījumus jūsu privātuma aizsardzībai, lūdzu, meklējiet pakalpojumu sniedzēja datu apstrādes norādēs.

https://de-de.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
 

3.10 Anonimizācijas un pseidonimizācijas iespēja
 

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietnes, saglabājot anonimitāti saviem personas datiem. Netiek apkopoti pseidonimizēti izmantošanas dati apvienojumā ar pseidonīma turētāja informāciju. Pseidonīmu lietotāju profili netiek izveidoti.
 

4. Saņēmēju kategorijas
 

Lai sasniegtu plānotos mērķus, dažādas mūsu uzņēmuma nodaļas var piekļūt tiem nepieciešamajiem datiem. Mūsu norīkotie datu apstrādātāji var iegūt datus noteiktam mērķim, piemēram, IT pakalpojumu nodrošināšanai, failu iznīcināšanai un mārketinga aktivitātēm. Pie tam, citi personas datu saņēmēji var būt arī valsts iestādes, kredītu un finanšu pakalpojumu sniedzēji, juristi un nodokļu konsultanti vai kredītaģentūras.
 

5. Nosūtīšana trešai valstij vai starptautiskai organizācijai
 

Dati tiek sūtīti trešai valstij tikai tad, ja tas ir būtiski nepieciešams, tā ir likuma prasība līguma saistību izpildei, ja no jums ir saņemta piekrišana, tas izriet no koplīgumā vai uzņēmuma līgumā atrunātā, piemēram, grupas datu nosūtīšanas procesa ietvaros. Pie tam, nevar izslēgt, ka IT pakalpojumu sniedzējam no trešās valsts (piemēram, ASV) retos gadījumos var būt piekļuve personas datiem. Citā gadījumā personas dati netiks pārsūtīti trešām valstīm vai starptautiskai organizācijai.
 

6. Datu glabāšanas ilgums
 

Mēs uzglabājam personas datus līgumattiecību darbības laikā. Turklāt, likumīgais termiņa ierobežojums parasti ir trīs gadi. Kad pretendentu atlases procedūra ir beigusies un ar jums netiek nodibinātas darba attiecības, mēs parasti dzēšam jūsu datus trīs mēnešu laikā. Attiecināmas dažādas glabāšanas un dokumentēšanas saistības, kas izriet no Komerckodeksa (HGB) un Nodokļu kodeksa (AO), un šo saistību izpildes termiņš var ilgt līdz pat desmit gadiem.
 

7. Tiesības attiecībā uz piekļuvi, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un datu pārnesamību
 

Saskaņā ar VDAR 15. pantu jums ir datu subjekta piekļuves tiesības, saskaņā ar VDAR 16. pantu jums ir tiesības labot, saskaņā ar VDAR 17. pantu jums ir tiesības dzēst, saskaņā ar VDAR 18. pantu jums ir tiesības ierobežot apstrādi un saskaņā ar VDAR 20. pantu jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Ierobežojumi saskaņā ar Federālā datu aizsardzības akta (BDSG) 34. un 35. punktu attiecas uz tiesībām piekļūt un dzēst.
 

8. Piekrišanas atsaukšana
 

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Jūs varat atteikties no mūsu informatīvā izdevuma saņemšanas, noklikšķinot informatīvajā izdevumā uz abonēšanas pārtraukšanas saites. Lūdzu, ievērojiet, ka jūsu piekrišanas atsaukšana stājas spēkā turpmākajām aktivitātēm.
 

9. Tiesības iesniegt sūdzību
 

Turklāt, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei (VDAR 77. pants kopā ar BDSG 19. punktu).
 

10. Pienākums sniegt datus
 

Jums ir jāsniedz tikai tā informācija, kas būtiski nepieciešama līguma izveidošanai, īstenošanai un izbeigšanai, vai arī tāda, kuras apkopošana ir likuma prasība. Ja jūs neiesniedzat mums būtiski nepieciešamu informāciju un dokumentāciju, mums var nebūt iespēja uzsākt vai turpināt jūsu pieprasītās komercattiecības.
 

11. Automatizēta lēmumu pieņemšana individuālā gadījumā
 

Galvenokārt mēs neizmantojam pilnībā automatizētu lēmumu pieņemšanu komercattiecību uzsākšanai vai īstenošanai. Mēs jūs informēsim, ja šīs procedūras pielietosim individuālā gadījumā, un šādu informēšanu paredzēs likums.
 

12. Profilēšana
 

Daļu jūsu datu mēs apstrādājam automatizēti ar mērķi novērtēt noteiktus personiskos aspektus (profilēšana), piemēram, izvērtējums mērķorientētai klientu uzrunāšanai, vajadzībās balstīta reklāma, tostarp tirgus un viedokļa izpēte, uzskaite vai ranžēšana. Izvērtējumā var būt iekļauti dati par maksājumu vēsturi (piemēram, kontu apgrozījums, grāmatvedības bilance), un arī tādi kritēriji, kā piederība nozarei un iepriekšējo komercattiecību pieredze.
 

13. Personas datu kategorijas
 

Piemēram, mēs apstrādājam tālāk norādītās personas datu kategorijas. Personas pamatdati, līguma pamatdati, līguma īstenošanas un izbeigšanas dati, pasūtījuma dati, juridisko saistību izpildes dati, dati par kredītspēju, uzskaites/ranžēšanas dati, reklāmas un tirdzniecības dati, dati par mūsu telemediju izmantošanu (piemēram, mūsu tīmekļa vietnēs pavadītais laiks, izmantotās lietotnes vai lasītie informatīvie izdevumi, klikšķinātās lapas, ieraksti), kā arī citi dati, kas atbilst šai kategorijai.
 

14. Datu avots
 

No jums saņemto datu apstrādi mēs veicam mūsu komercattiecību ietvaros, un tādā pašā veidā apstrādājam datus, kurus mums atļauti pārsūtījušas citas trešās puses. Vienlaicīgi mēs apkopojam datus no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, dzeltenās lapas, debitoru saraksts, komercreģistrs, prese).

Tiesības iebilst (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 21. pants)

 

Tiesības iebilst, kas attiecināmas uz individuālu gadījumu

 

Jums ir tiesības iesniegt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju un VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu (datu apstrāde sabiedrības interesēs) un VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (datu apstrāde interešu līdzsvarošanai). Tas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, attiecas arī uz profilēšanu. Saņemot no jums iebildumu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu turpmāku apstrādi, ja vien mums nebūs pierādāms, likumīgs pamatojums datu apstrādes turpināšanai, un šāds pamatojums pārsniegs personas likumiskās intereses, tiesības un brīvu gribu, vai arī datu apstrāde būs nepieciešama likumīgo prasību pierādīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

 


Tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešās reklāmas aktivitātēm

 

Mēs veicam personas datu apstrādi tiešās reklāmas aktivitāšu pārvaldīšanai. Jums jebkurā laikā ir tiesības iesniegt iebildumu jūsu personas datu apstrādei šādas reklāmas aktivitātēm. Tas ir attiecināms arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar tiešās reklāmas aktivitātēm. Saņemot no jums iebildumu datu apstrādei tiešās reklāmas aktivitātēm, mēs pārtrauksim jūsu personas datu turpmāku apstrādi šādam mērķim. Iebildumu var iesniegt brīvā formā, to adresējot:

 

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
info@metabo.de