Vide, veselība drošība

Aprites ekonomika un ilgtspēja

 • Kalpošanas ilgums (durability)
  Būtiska visu Metabo produktu kvalitātes īpašība ir ilgs kalpošanas laiks. Katram produktam jāatbilst noteiktām minimālajām prasībām.
 • Remontējamība (repairability)
  Visi Metabo produkti ir remontējami. Rezerves daļu pieejamība tiek nodrošināta vismaz 8 gadus pēc sērijveida ražošanas beigām.
 • Atkārtota izmantojamība (re-use)
  Visiem akumulatoru produktiem akumulatoru un ierīci var atdalīt. Tādējādi katru komponentu var izmantot tālāk.
 • Pārstrādājamība (recyclability)
  Visi Metabo produkti un iepakojumi ir pārstrādājami.
 • Pārstrādāto materiālu (recycled material) izmantošana
  Iepakojumi, it īpaši kartona iepakojumi, ļoti lielā mērā ir izgatavoti no pārstrādātiem materiāliem. Produktos, ja to pieļauj drošības un kvalitātes prasības, tiek izmantoti otrreizējās pārstrādes metāli un plastmasas.

 • Kritiskas izejvielas (conflict mineral)
  Metabo izpilda (ES) 2017/821 un Doda-Franka likuma prasības.

 • Efektivitāte (energy and material efficiency)
  Attiecībā uz energoefektivitāti Metabo produkti izceļas ar augstu efektivitātes pakāpi. Augstu materiālu efektivitāti nodrošina ar roku vadāmo izstrādājumu svara optimizācija.

   

Regulai (EK) Nr. 1907/2006(REACh)

Likumu un noteikumu ievērošana mums kā populāram vācu zīmola ražotājam ir pašsaprotama. REACh izpratnē mēs esam “Nākamā tirgus posma lietotājs”. Saskaņā ar to mēs piegādājam “Izstrādājumus” un “Ražojumus”.


Tas nozīmē turpmāko:

 

 • Saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACh) 33. pantu ražotājiem, kuru izstrādājumi (iekārtas, piederumi, kā arī konstrukcijas un rezerves daļas), satur vienu vai vairākas no tā dēvētajām īpaši bīstamajām vielām (SVHC) ar koncentrāciju virs 0,1 masas %, ir pienākums par to informēt lietotāju. Par īpaši bīstamajām atzītās vielas Eiropas ķīmisko ielu aģentūra (ECHA) apkopo tā dēvētajā kandidātu sarakstā.
 • Mēs, protams, uzņemamies pienākumu nodrošināt informāciju lietotājiem saskaņā ar 33. pantu:
  Par produktiem, kas satur vienu vai vairākas īpaši bīstamas vielas (SVHC), tiek sniegta informācija SCIP datu bāzē.
 • Atbilstoši mūsu piegādātāju iesniegtajai informācijai pieņemam, ka 14. Pielikumā uzskaitīto vielu reģistrācija ir veikta laicīgi.
 • Saskaņā ar jaunāko pieejamo informāciju, neviena no mūsu precēm nesatur 17. pielikumā uzskaitītās vielas, kas aizliegtu šo preču tirgošanu.
 • Drošības norādījumus atradīsiet Metabo servisa portālā.

Saskaņā ar pieejamo informāciju gandrīz visi Metabo izstrādājumi satur detaļas, kurās kā leģējuma elements tiek izmantots svins (CAS Nr. 7439-92-1), piem., tēraudā vai varā, ar koncentrāciju, kas pārsniedz 0,1 masas %. Šīs vielas lietošana atbilst spēkā esošajiem izņēmuma noteikumiem. Lietojot izstrādājumus atbilstoši paredzētajam mērķim, netiek radīts kaitējums veselībai vai apkārtējai videi. Drošības norādes nav nepieciešamas.

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu ar product-compliance@metabo.de.


Informācija par akumulatoru un veco elektroierīču utilizāciju

Apkārtējai videi nekaitīgas preces ir mūsu vadības pamatnosacījums un atbilst mūsu darbības pamatprincipiem. Līdz ar to mēs kā populāra zīmola ražotājs , protams, ievērojam Eiropas direktīvu 2012/19/ES (WEEE).

 

 • Mūsu elektroinstrumenti ir marķēti ar pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbolu. Tas nozīmē, ka nolietotās elektroierīces nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
 • Patērētāji tiek lūgti šādas ierīces utilizēt apkārtējai videi nekaitīgā veidā, tās bez samaksas nododot atbilstošā publiskajā savākšanas punktā vai Metabo servisā.
 • Utilizējot ierīces komunālajā savākšanas vietā, akumulatora ierīcēm, lūdzu, izņemiet akumulatoru – to, lūdzu, utilizējiet atsevišķi un apkārtējai videi draudzīgā veidā.
 • Vecās elektroierīces satur vērtības izejvielas, kuras var atkārtoti izmantot otrreizējā pārstrādē.


Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu ar product-compliance@metabo.de.


Svarīga informācija par li-ion akumulatoru izmantošanu mūsu akumulatoru ierīcēs

Izmantojiet tikai mūsu ražotos oriģinālos akumulatorus/lādētājus vai mūsu CAS /Cordless Alliance System/ partneru akumulatorus/lādētājus. Tie ir paredzēti izmantošanai mūsu, kā arī mūsu CAS partneru akumulatora ierīcēs un nodrošina visaugstāko veiktspēju un drošību.

Mēs nevaram uzņemties atbildību ne par drošību, ne par veiktspēju, ja tiek izmantoti citi, nevis mūsu ražotie oriģinālie akumulatori/lādētāji vai mūsu CAS partneru akumulatori/lādētāji. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja akumulatori/lādētāji ir tikuši atvērti vai kaut kādā veidā pārveidoti un neatbilst sākotnējam stāvoklim.

Tādu akumulatoru vai lādētāju izmantošana, ko neesam ražojuši mēs vai mūsu CAS partneris (citu ražotāju akumulatori un lādētāji), var radīt būtiskus drošības riskus, piemēram, izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

Turklāt mēs norādām, ka citu ražotāju sistēmu izmantošanas gadījumā tiek zaudētas jebkādas garantijas tiesības un iespējamās garantijas prasības attiecībā uz mūsu produktiem.


Drošības ieteikumi


Litija jonu akumulatoru ierīces

Litija jonu akumulatoru transportēšanas un lietošanas drošības norādes

Litija jonu akumulatoru īpaši augstais enerģijas blīvums ir īpaši piemērots mobilai ekspluatācijai. Sistēmā jau iekļautie daudzie drošības mehānismi garantē izstrādājuma drošību un papildus nodrošina arī drošu darbu. Akumulatoru transportēšanas un lietošanas laikā, to lielais enerģijas daudzums rada vajadzību pēc papildu darbībām un ir spēkā nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.

Šeit jūs atradīsiet informāciju un drošības norādes par litija jonu akumulatoriem:


Slīpēšanas instrumenti

Drošības ieteikumi pareizai slīpēšanas instrumentu lietošanai

Lietošana

Drošības informācija

Dimanta griezējdiski

Ar sintētiskiem sveķiem saistīti slīpēšanas līdzekļi

Lameļu slīpēšanas diski Šķiedru slīpēšanas diski

Līdzeklis apstrādei ar smilšu strūklu


Iepakojumi

Direktīva 94/62/EK (PPWD)

 • Mūsu produktu un transporta iepakojumi atbilst ES Iepakojuma un izlietotā iepakojuma direktīvas prasībām.
 • Mūsu iepakojumi nesatur aizliegtas vielas, un tos var iekļaut nacionālajā iepakojuma pārstrādes sistēmā.
 • Iepakojumi ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem.
 • Iepakojumi, kas sastāv no vairākiem komponentiem, ir vienkārši sadalāmi.
 • Kartona iepakojumi ļoti lielā mērā sastāv no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem.
 • Produktu iepakojumi atbilstoši PPWD ir marķēti ar izmantoto iepakojuma materiālu un šķirošanas norādījumu zīmēm.

Iepakojumu utilizēšana

Dotie iepakojuma piemēri palīdz, šķirojot un utilizējot iepakojuma komponentus un materiālus.
Pareiza šķirošana un utilizācija ļauj reģionālajai aprites ekonomikai veikt pārstrādi vislabākajā iespējamajā veidā.
Jāievēro reģionāli spēkā esošie utilizācijas norādījumi.

Kartona / papīra kopums

Kartona / papīra kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Alumīnija kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Metāla kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums

Plastmasas kopums

Kartona / papīra kopums

Plastmasas kopums