• 12 voltu klase (Iespraušanas punkts)

12 voltu klase (Iespraušanas punkts)