Meie põhimõtted

 

Meie ettevõttekultuuri põhimõtted peegeldavad meie väärtusi.
Need on aluseks meie koostööle ja arusaamisele ettevõtte juhtimisest – ja samamoodi ka suhetele meie klientidega.

 

 

Meie äritegevust iseloomustavad austus, läbipaistvus ja sõnapidamine.

„Me töötame selguse, austuse ja avatuse õhkkonnas ja sellise õhkkonna nimel. […] Metabo iga töötaja saab olla kindel, et kolleegid tema meeskonnast ja väljastpoolt seda toetavad teda igal ajal ja igal pool. Me kuulame ja austame üksteist, julgustame erinevaid arvamusi ning oleme valmis avatult arutlema. […] Me elame oma suhtumist ja näitame nägu.“

 

„Oleme teadlikud vastutusest, et peame oma kliente oma toodetega aitama, teenima neile elatist. […] Nemad seisavad päev-päevalt silmitsi uute katsumustega. Peame neid katsumusi täpselt teadma ja neist läbi tungima, et arendada ja valmistada neile sellised tooted ja süsteemid, mis muudavad nende elu kergemaks.“

 

„Meie Metabos oleme kindlalt veendunud, et ärakuulamine on mõlemapoolse lugupidamise väljendus. Ärakuulamine loob aluse avatud ja usalduslikule koostööle ning arusaavale suhtumisele meie klientide vajadustesse. See on meie kultuuri kindel osa, see toetab aktiivset äritegevust ning on ettevõte jätkuva ja kestliku edukuse eeltingimuseks.“

 

Meie ettevõtte väärtused

Usaldus

on Metabo puhul ehk kõige olulisem. Tõendus: missioonikirjelduses esineb see kõigist väärtustest kõige sagedamini,
eriti kliendisuhete peatükis ja seal, kus lõpus on öeldud:

 

„Meie kliendid usaldavad Metabod. Nad teavad, miks.“

Julgus

Julgete otsuste tegemine tähendab meile: näidata selget suhtumist – Metabo-inimesena ja Metabo toodetega.

Kirg

Millegi kallal kirglikult töötada tähendab seda tõesti meelsasti ja täieliku pühendumusega teha. Sellise nakkava õhinaga. Paljud meie töökaaslased ütlevad enda kohta: „Olen rohevereline“ – lause, mis viib meid missioonikirjelduse kesksete sõnadeni:

 

„Igas Metabos tuksub süda!“

Dünaamilisus

ei ole eesmärk iseeneses, aga on siiski vajalik, sest maailm meie ümber muutub lihtsalt nii kiiresti. Tahame jääda paindlikuks, et saaksime muutuda, kui see on mõttekas, ja püsida stabiilsena, kui see on võimalik. Kõik tuleb pidevalt küsimuse alla seada. Mõned meist ütlevad:

 

„Olime juba tegusad, enne kui läks lahedaks“.