Andmekaitse

Üldised juhised andmetöötluseks meie veebilehe kaudu.

Andmete kogumine selle veebilehe avamise teel
Kui külastate meie veebilehte, registreerime IP-aadressi veebilehel, mille kaudu fail valitakse, faili nime, valimise kuupäeva ja kellaaja, ülekantava andmemahu ja teate valimise edukuse kohta (veebilogi). Niiviisi saame oma veebilehte optimeerida. Me ei seosta neid andmeid siiski teie isikuga.

Küpsised
Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Te saate oma brauseris küpsiste salvestamise välja lülitada. Sel juhul ei pruugi te siiski saada kasutada veebilehe kõiki funktsioone.

Välised lingid
Meie veebileht sisaldab linke väliste pakkujate (kolmandate isikute) saitidele. Meie andmekaitsedeklaratsioon kehtib ainult meie veebilehe kohta. Võtke arvesse ka väliste pakkujate andmekaitsedeklaratsioone.

Teie andmete edasiandmine
Allpool nimetatud rakenduste raames anname teie andmed edasi partnerettevõtetele (teenuseosutajatele, tütarettevõtetele ja importijatele), kui see teenib selle rakenduse eesmärki. Me nõuame partnerettevõtetelt andmete konfidentsiaalsuse nõude järgimist. Mõne meie partnerettevõtte peakontor on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda. Meie importijad ja tütarettevõtted leiate siin  

Lisaks esitatakse andmed kolmandatele isikutele ainult juhul, kui oleme selleks seadusega kohustatud või kui edasiandmine on vajalik kohtu- või kriminaalmenetluseks.

Google Analytics
Kasutame meie veebilehe analüüsiks rakendust Google Analytics, mille on välja töötanud Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google lühendab Euroopa majanduspiirkonna piires teie IP-aadressi ülekandmiseks Google'ile USAs. Ainult erandjuhul antakse edasi kogu IP-aadress ja lühendatakse seal kohapeal.

Google tagab, et rakenduse Google Analytics piires ei seosta Google teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi teie muude isikuandmetega.

Google Analytics kasutab küpsiseid (vt ülalpool). Te võite Google'ilt paluda niiviisi kogutud andmete töötlemine lõpetada. Laadige selleks alla saadaolevbrauseri lisaprogramm ja installige see. Lisateavet Google-Analytics'i puhul rakendatava andmekaitse kohta leiate siit.

Pseudonüümi all või anonüümne (tuvastamata) kasutamine
Teie brauseri abiprogramm näitab, kuidas saate oma veebitegevuse jälgimist kolmandate isikulte poolt takistada või raskendada. Otsige sealt mõistet "jälgimine".

Meie veebilehe sisestusväljadel saate sisestada muid isikuandmeid kui oma andmeid (pseudonüüme). Kui sisestate kellegi teise andmeid ilma nendelt luba küsimata, siis rikute nende õigust isikuandmete puutumatusele. Lisaks ei ole meil valede andmete sisestamisel võimalik mõnda vajalikku eesmärki (nt garantiinõudeid lahendada, e-kirjadele vastata) täita.

Sotsiaalvõrgustikud
Oma veebilehel kasutame alljärgnevate pakkujate sotsiaalvõrgustiku pluginaid:

Facebook  
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
kasutatavad pluginad ja välimus

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
kasutatavad pluginad ja välimus

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Välimus

Twitter       
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
kasutatavad pluginad ja välimus

Kui avate meie veebiportaalis sellise lehe, mis sisaldab seda pluginat või käivitate sotsiaalvõrgustikus mõne lülitusvälja (klõpsate näiteks välja "Mulle meeldib" ,"+1" või "Tweet"), siis saab vastav pakkuja kohe teie IP-aadressi ja andmed teie leheküljekülastuse kohta ka siis, kui te ei oma vastava pakkuja juures oma profiili või ei ole sellesse parajasti sisse loginud.

Kui olete mõnda sotsiaalvõrgustikku sisse loginud, saavad pakkujad teie külastuse meie veebilehel teie profiiliga otse seostada ja selle avaldada. Kui soovite seda takistada, logige enne lülitusvälja puudutamist vastavast sotsiaalvõrgustikust välja.
Vastav teenuseosutaja salvestab selle informatsiooni reeglina oma serveris väljaspool Euroopa majandusruumi.

Andmevahetuse otstarbe ja ulatuse ning andmete edasise kasutamise kohta pakkujate poolt ning nende sellega seotud õiguste ja seadistusvõimaluste kohta, et kaitsta oma erasfääri, saate teavet pakkuja andmekaitsejuhistest.


Andmetöötlus erirakenduste puhul

XXL garantii
Isikuandmetega seotud informatsiooni töötlemise (nt hankimine, edastamine ja kasutamine) eesmärgiks on ainult XXL-garantii või võimalike tagasivõtukampaaniate juurutamine ja läbiviimine. Andmeid hoitakse Saksamaal asuva teenuseosutaja serveris, kes on kohustatud järgima andmekaitseseadust. Sel eesmärgil võib toimuda andmeedastusMetabo pädeva turustaja või importija serverisse.

Kui müüja registreerib tooted ostja ülesandel, vahetatakse andmeid ka Metabo serveri ja kaupmehe vahel. Kaupmehed, importijad ja turustajad on kohustatud isikuandmeid töötlema seadusega ettenähtud korras nii, et järgitakse Saksamaal või sihtriigis kehtivaid andmekaitseseadusi.

Ostja võib igal ajal oma andmete töötlemist keelata veebi kaudu oma XXL-garantii kasutajakonto kaudu, saates meilisõnumi aadressil xxlsupport@metabo.de või kirjutades vastutavale asutusele Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen.

Uudiskiri
Metabo uudiskirja saamiseks võite registreeruda meie veebilehel. Kui olete uudiskirja saamiseks registreerunud, saate meilt huvitavat infot, pakkumisi ning uudiseid Metabo ja meie toodete kohta.


Oma nõusoleku kasutada teie andmeid reklaami otstarbel võite igal ajal tühistada, saates näiteks kirja aadressile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, meilisiõnumi e-posti aadressil info@metabo.de või tühistamislingi klõpsamise teel igas reklaami meilisõnumis.


Kasutame oma infolehe saatmiseks teenust Newsletter2Go, mida pakub Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go lubab kasutada analüüsitööriistu, mis võimaldavad  teha teavitusi infolehe saatmise edukuse kohta ja mis kasutavad muuhulgas rakendust Google Analytics. Need analüüsid on kontsernipõhised ja me ei kasuta neid infolehe vastuvõtjate individuaalseks hindamiseks. Lisateavet Newsletter2Go andmekaitsesätete kohta leiate veebilehelt www.newsletter2go.de/datenschutz.


Loterii
Loterii korraldamisel kasutame teie soovi korral ainult isikuandmeid, mis on vajalikud vahetult loterii jaoks, näiteks auhindade väljasaatmiseks. Teie iskuandmed kustutatakse kohe, kui need ei ole loterii läbiviimiseks enam vajalikud, kui need ei sobi enam edasikasutamiseks ja kui need ei ole vastuolus seaduslike säilituskohustusega.

Kontaktisoovi vorm, parendusettepanekud, küsitlus
Meie kontaktisoovi,- parendusettepaneku- või küsitlusvormil salvestatud andmeld kasutame ainult parendusettepanekute või küsitluste läbiviimiseks või  koos teie teatega saabunud päringutele vastamiseks. Pärast ettepanekute, küsitluste ja päringute töötlemist need ettepanekud kustutatakse.

Turustuse või optimeerimise eesmärgil kasutatakse käesoleval veebilehel firma wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) tooteid ja teenuseid. Seejuures hangitakse, töödeldakse ja salvestatakse andmeid, millest luuakse pseudonüümi all kasutusprofiile. Võimaluse korral muudetakse kasutusprofiilid täielikult anonüümseks. Seejuures võidakse kasutada küpsiseid. Küpsise don väikesed tekstifailid, mis salvestatakse külastaja Internetibrauserisse ja mida kasutatakse Internetibrauseri tuvastamiseks. Hangitud andmed, mis võivad sisaldada ka isikuandmeid esitatakse wiredmindsile või hangitakse otse wiredmindsi poolt. wiredminds tohib veebilehe külastamisel jäävat informatsiooni kasutada anonüümsete kasutusprofiilide loomiseks. Niimoodi saadud andmeid ei kasutata ilma asjaomaselt isikult spetsiaalselt hangitava loata selleks, et seda veebilehte külastanud isikut isiklikult identifitseerida, ja neid andmeid ei seostata pseudonüümi kandja isikuga seotud andmetega. Kui hangitakse IP-aadressid, siis muudetakse need kohe pärast hankimist viimase numbriploki kustutamise teel anonüümseks. Andmete hankimise, töötlemise ja salvestamise võib igal ajal tühistada nii, et see kehtib tulevikus.


Vastutav asutus
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontaktandmed andmekaitse küsimuses
Metabowerke GmbH volitatud isik andmekaitse küsimuses

info@metabo.de (märksõna “andmekaitse“)

Selleks, et veebisaiti optimaalset kujundada ja pidevalt täiendada, kasutab Metabo küpsiseid. Veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega. Lisateave