Andmekaitse

ANDMETE PRIVAATSUS

ANDMETE PRIVAATSUSE TEADE JA KINNITUS

1. Vastutava asutuse ja andmekaitseametniku kontaktandmed

1.1 Vastutav asutus:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tel: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

1.2 Andmekaitseametnik:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de

2. Andmete töötlemise eesmärk

2.1 Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõigu  1 punkt a)

Teie isikuandmeid töödeldakse konkreetsetel eesmärkidel (nt meie uudiskirja saatmiseks e-posti teel pärast teile saadetud kinnituslingil klõpsamist, andmete kontsernisiseselt muule kolmandale osapoolele edastamiseks, andmete hindamiseks turunduseesmärkidel), kui olete selleks nõusoleku andnud.

2.2 Lepingulised või lepingueelsed kohustused (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõigu 1 punkt b)

Me töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või teie taotlusel (nt meie veebisaidi kontaktivormi kaudu) lepingueelsete sammude tegemiseks. Andmete töötlemise eesmärk on täita konkreetset lepingut (nt müügi, tarne- või töölepingut) ning see võib muuhulgas sisaldada hindamist, nõustamist ja teisi toiminguid. Teie taotluse raames töötlevad taotlemismenetluses osalevad eksperdid (nt personali- või erialase osakonna juht) teie esitatud teavet (nt CV ja sertifikaadid). Me töötleme töötajate isikuandmeid töösuhte eesmärkidel, kui see on vajalik töösuhte sõlmimise otsustamiseks või pärast töösuhte sõlmimist selle täitmiseks või lõpetamiseks, või õigusnormi, kollektiivlepingu, ettevõtte või teenuse lepingu alusel töötajate huvide esindamise õiguste ja kohustuste täitmiseks ja kasutamiseks. Lisaks me töötleme töötajate isikuandmeid, sh isikuandmete konkreetseid liike, töösuhte eesmärgil kollektiivlepingute alusel.

2.3 Õigusnormid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)

Andmeid töödeldakse õigusaktidega sätestatud kohustuste alusel pettuse ja rahapesu ennetamiseks, maksualaste kontrollimiste ja aruandekohustuste täitmiseks ning ametiasutuste teavitamiseks.

2.4 Huvide tasakaal (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)

Meie või kolmandate osapoolte õigustatud huvide kaitseks töödeldakse andmeid konkreetsetel eesmärkidel pärast huvide eelnevat kaalumist, näiteks elukoha õiguse tagamiseks, õiguslike nõuete kaitseks, kriminaalkuritegude uurimiseks, mittemaksmise riski kindlakstegemiseks, optimeeritud tootearenduseks, reklaami eesmärgil klientide poole optimaalselt pöördumiseks (sh posti teel teabe saatmiseks), vajaduste optimaalseks planeerimiseks või andmete turvalisuse tagamiseks. Huvide kaalumise raames edastatakse andmeid kontsernisiseselt (ajakohastatud ülevaadet kontsernist vt:--> Link)

3. Täiustatud andmetöötlus veebisaidi kasutamise raames

3.1 Aktiivne sisu

Me kasutame oma veebisaitidel JavaScripti aktiivset sisu (nt Google Maps) välistelt teenusepakkujatelt (nt Google Inc). Need välised teenusepakkujad saavad isikuandmeid teie poolt meie veebisaidi külastamise kohta, kui avate meie veebisaidi. Saate seda vältida, kui installite JavaScripti tõkestustarkvara, nt brauseri plugina NoScript (www.noscript.net), või keelate JavaScripti oma brauseris. See võib piirata teie külastatavate veebisaitide võimalusi.

3.2 Garantii ja lisateenuste registreerimine

Isikuandmete töötlemine (nt kogumine, edastamine ja kasutamine) aitab põhjendada ja kohaldada garantiimakseid (nt XXL garantii) ning meie lisateenuseid, konkreetselt teenuseid All-In-Service ja Full Service. Lisaks kasutatakse töötlemist Metabo toodete võimaliku tagasikutsumise korral.

3.3 Uudiskiri ja automaatne turundus

Meie veebisaidilt saate tellida Metabo uudiskirja. Kui olete tellinud meie uudiskirja, saadame teile huvitavat teavet, pakkumisi ja uudiseid Metabo ja meie toodete kohta. Oma andmete reklaami eesmärgil kasutamisega nõusoleku saate mis tahes ajal tagasi võtta. Uudiskirja saatmiseks kasutame rakendust Newsletter2Go, mida pakub Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go pakub analüüsi tööriistu, mis aitavad koostada aruandeid uudiskirja saatmise edukuse kohta ja kasutavad selleks Google Analyticsi vahendeid. Need analüüsid on rühmapõhised ja me ei kasuta neid uudiskirja saajate individuaalseks hindamiseks. Lisateavet Newsletter2Go andmekaitsenõuete järgimise kohta vt www.newsletter2go.de/datenschutz. Samuti kasutame turunduse automatiseerimise vahendit ClickDimensions, mida pakub ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, USA. Selle vahendi abil saab turunduse eesmärgil hinnata mitmesuguseid tegevusi meie veebisaidil. Lisateavet ClickDimensionsi andmekaitsenõuete järgimise kohta vt www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.
 
3.4 Võistlused

Me kasutame võistlusi korraldades isikuandmeid, mis on võistluse läbiviimiseks vajalikud, nt auhindade saatmiseks, ja samuti huvide kaalumiseks kooskõlas punktiga 2.4.

3.5 Veebipõhine tööle kandideerimine

Meie veebipõhise kandideerimisportaali kaudu saate saata taotluse meie pakutavatele töökohtadele kandideerimiseks. Kui meie töötajaskonda soovitakse uusi taotlejaid, palume kandidaatidelt luba taotlusi kauem säilitada. Saate alati keelduda oma andmete kauem säilitamisest. Taotluste tehnilise esitamise jaoks kasutame veebipõhist kandideerimistaotluste portaali Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.

Metabo müügiportaal ekspert-edasimüüjatele

Meie vormi kaudu saate end registreerida Metabo ekspert-edasimüüjaks. Pärast teie esitatud andmete ülevaatamist võtab meie müügirühm teiega ühendust ja vajaduse korral avatakse juurdepääs müügiportaalile. Portaali pakub meile nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.

3.7 Tarnijate portaal

Meie juures registreeritud tarnijad saavad juurdepääsu meie laovarudele pärast selle portaali kaudu sisselogimist.

3.8 Küpsised

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis meie veebiserveri korraldusel salvestatakse teie poolt kasutatava seadme kõvakettale. Need võimaldavad meie veebilehe korduval külastamisel Teie seadet täpselt tuvastada ja neid saab kasutada meie veebilehe teiepoolse kasutuse analüüsimiseks. Küpsised võivad sisaldada ka isikuga seotud andmeid.

Meie veebilehte saab külastada ka ilma küpsiste kasutamisega nõustumata. Te saate kasutamisest loobuda ja küpsiseid igal ajal kustutada vastavaid seadistusi oma arvutis muutes. Kui te otsustate küpsiste kasutamisest keelduda, võib juhtuda, et teile pole kõik meie veebilehe funktsioonid või üksikud funktsioonid kättesaadavad või need kättesaadavad piiratud kujul.

Küpsiste kasutamine ja ka nendest keeldumine või nende kustutamine on seotud kasutatava seadmega ja seetõttu ka selles kasutatava veebilehitsejaga. Küpsiste seadistusi peate muutma igas oma seadmes eraldi või mitme veebilehitseja kasutamisel ka igas veebilehitsejas eraldi.

Cookie-Consent pluginas oleva nupuga „NÕUSTUN KÕIGEGA“ nõustute kõikide küpsiste kasutamisega. Vastavate kategooriate küpsiseid saate lubada või keelata märkeruute „Laiendatud funktsioonid ja statistika“ või „Isikustamine ja turundus“ kasutades või nupust „SALVESTA JA EDASI“. Üksikuid küpsiseid saate valida, kui vajutate „Näita rohkem üksikasju“. Te saate oma seadistusi lingist „Küpsiste seadistused“ igal ajal tühistada või muuta.

Jätke meelde, et koos küpsiste inaktiveerimisega ei toimi ka enam nende funktsioonid (nt analüüsid või turundusmeetmed).

Me kasutame alljärgnevaid küpsiste kategooriaid:

3.8.1 Vajalik

Need küpsised on veebilehtede toimimiseks tingimata vajalikud. Ilma nende küpsisteta ei saa me teile teenuseid pakkuda. Neid küpsiseid võime ka ilma teie nõusolekuta kasutada.

sid
- Kirjeldus: Neid küpsiseid me kasutame kasutussessioonide tuvastamiseks kahe hiirekliki vahel
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: Sessiooni lõpp

keel
- Kirjeldus: Neid küpsiseid me kasutame kasutaja keele tuvastamiseks kahe hiirekliki vahel
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: Sessiooni lõpp

sid_key
- Kirjeldus: Neid küpsiseid me kasutame kasutussessioonide tuvastamiseks kahe hiirekliki vahel
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: Sessiooni lõpp

geoLocalizationCountry
- Kirjeldus: See küpsis on vajalik asukohariigi tuvastamiseks ja salvestamiseks.
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: 24 tundi

geoLocalizationLanguage
- Kirjeldus: See küpsis on vajalik keele tuvastamiseks ja salvestamiseks.
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: 24 tundi

aHistoryArticles_2
- Kirjeldus: See küpsis kogub teavet külastatud artiklite kohta sektsioonis „Minu Metabo“.
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: 30 päeva

aNoticeArticles_2
- Kirjeldus: See küpsis kogub artikleid, mis on pandud „Minu Metabo“ jälgimisnimekirja.
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: 30 päeva

aCompareArticles_2
- Kirjeldus: See küpsis kogub artikleid, mis on pandud „Minu Metabo“ artiklite võrdlusesse.
- Pakkuja: metabo
- Säilitamisaeg: 30 päeva

3.8.2 Laiendatud funktsioonid ja statistika

Need küpsised hõlbustavad veebilehe kasutamist ja parendavad funktsioonide toimimist; samuti koguvad need teavet meie veebilehe teiepoolsete kasutusharjumuste kohta. Need aitavad meil Teile paremat pakkumist teha:

Google Analytics´i küpsised: Google´i analüüsi- ja statistikaküpsised

Anonüümsete kasutajate statistika kogumine aitab meil arendada oma veebilehte. Täpse loetelu leiate allpool.

Kui te aktiveerite laiendatud funktsioonid ja statistika, annate meile nõusoleku paigutada meie lehele Google-Analytics´i – veebianalüüsi teenuse, mida pakub ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, edaspidi „Google“. Google Analytics kasutab nn „küpsiseid“. Need on tekstifailid, mis talletatakse teie seadmesse ning mille abil on võimalik analüüsida teie veebilehe kasutamist. Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate, saadetakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ning salvestatakse seal. Google garanteerib, et juhul kui teie IP anonüümsus sellel veebilehel aktiveerub, lühendab Google enne teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide või teiste Euroopa majanduspiirkonna konventsiooniosaliste lepinguriikide piires. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverile USAs ning lühendatakse seal. Selle veebilehe operaatori volitusel kasutab Google seda teavet teie veebilehe kasutamise hindamiseks, veebilehe aktiivsuse raportite koostamiseks ja muude veebilehe ning interneti kasutamisega seotud teenuste, mis on seotud veebilehe operaatoriga, tõendamiseks. Google garanteerib, et Google Analytics´i raames Teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei viida kokku teiste Google’i andmetega. Te saate takistada küpsiste salvestamist, kui teete vastava seadistuse oma brauseri tarkvaras; siiski juhime tähelepanu asjaolule, et sellisel juhul ei saa Te võib-olla kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone. Lisaks saate takistada küpsiste poolt loodud ja Teie poolt veebilehe kasutamisega seotud andmete (kaasa arvatud Teie IP-aadress) kogumist Google’i poolt, samuti nende andmete töötlemist Google’i poolt. Selleks laadige alla lingilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de alla Browser-Add-on ja installige.

Lisateavet leiate http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Üldine Google Analytics´it ja isikuandmete kaitset puudutav teave).

Pöörame teie tähelepanu sellele, et IP-aadresside anonüümseks kogumiseks (nn IP-Masking) on sellel lehel laiendatud Google Analytics´it koodi gat._anonymizeIp(); võrra.

_ga
- Kirjeldus: Google Analytics´i analüüsiküpsis kasutajate eristamiseks – et koguda statistilisi andmeid kasutajate käitumise kohta.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 2 aastat

_gat_UA-49706627-10
- Kirjeldus: Google Analytics´i analüüsiküpsis kasutajate eristamiseks – et koguda statistilisi andmeid kasutajate käitumise kohta.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 1 minut

_gid
- Kirjeldus: Google Analytics´i analüüsiküpsis kasutajate eristamiseks – et koguda statistilisi andmeid kasutajate käitumise kohta.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 24 tundi

3.8.3 Isikustamine ja turundus

Et pakkuda teile vastavat eesmärgistatud teavet, kasutame meie või kolmandad pakkujad neid küpsiseid teie veebilehe kasutusandmete või veebipõhiste teenuste vastastikmõju salvestamiseks ja/või neile andmetele ligipääsemiseks.

Turundusküpsised Google´i ja Google´i partnerite võrkude reklaami- ja turundusküpsised
Need küpsised laiendavad ja lihtsustavad selle veebilehe, seotud Google´i teenuste kasutamist, ja panevad aluse isikustatud pakkumistele. Täpse loetelu leiate allpool.

YouTube

Kui valite Komfort-küpsised, annate meile nõusoleku kasutada meie lehel YouTube´i, YouTube´i videoteenuse pakkuja, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, edaspidi „YouTube“ videoid. Kui te külastate mõnd meie YouTube´i pluginaga lehte, luuakse pärast teie nõusolekut ühendus YouTube´i serveritega. Samal ajal teavitatakse YouTube´i serverit sellest, milliseid meie lehti te olete kasutanud. Kui te olete oma YouTube´i kontole sisse loginud, lubate te YouTube´il lisada oma surfamiskäitumise otse oma isiklikule profiilile. Seda saate takistada oma YouTube kontolt välja logides.
Lisateavet kasutajaandmete kasutamise kohta leiate YouTube´i isikuandmete kaitse eeskirjas: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Isikustamine ja turundus üksikasjalikult:

_fbp
- Kirjeldus: Facebooki reklaami- ja analüüsiküpsis pakkumiste isikustamiseks
- Pakkuja: Facebook.com
- Säilitamisaeg: 90 päeva

fr
- Kirjeldus: Facebooki reklaami- ja analüüsiküpsis teenuste isikustamiseks
- Pakkuja: Facebook.com
- Säilitamisaeg: 90 päeva

SID, HSID
- Kirjeldus: Google kasutab nn. SID- ja HSID-küpsiseid, mis salvestavad kasutaja Google konto ID ja viimase sisselogimise ajahetke digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud vormingus. Nende kahe küpsise kombinatsiooni abil saab Google paljud rünnakud blokeerida. Nt peatab Google katsed varastada teie poolt veebilehel täidetud teabevorme.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 1 aasta

1P_JAR
- Kirjeldus: Google´i turunduse ja analüüsi küpsised
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 30 päeva

APISID
- Kirjeldus: Google´i turvaküpsised (siin YouTube) kasutajate autentimiseks, registreerimisandmete ebaausa kasutamise takistamiseks ja omavolilise juurdepääsu vastu kaitsmiseks.
- Pakkuja: YouTube.com
- Säilitamisaeg: 10 aastat

CONSENT
- Kirjeldus: Google´i turvaküpsised kasutajate autentimiseks, registreerimisandmete ebaausa kasutamise takistamiseks ja omavolilise juurdepääsu vastu kaitsmiseks.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: piiramatu

DV
- Kirjeldus: Google´i turunduse ja analüüsi küpsised
- Pakkuja: Google.com
-

IDE
- Kirjeldus: DoubleClick võrgu reklaamiküpsised. Google kasutab reklaamtoodetes kasutatavate küpsiste paigutamiseks erinevaid domeene.
- Pakkuja: Doubleclick.net
- Säilitamisaeg: 1 aasta

NID
- Kirjeldus: Enamikul Google kasutajatest on brauserites eelistuste küpsis nimega NID. See küpsis on taotlustes, mis saadetakse brauseritest Google´i saitidele. NID-küpsis sisaldab unikaalset ID-d, mille abil Google jätab meelde teie eelistused ja muu teabe, eriti teie eelistatud keele (nt saksa), kui mitut otsingutulemust tuleb lehe kohta näidata (nt 10 või 20) ja kas Google’i SafeSearchi filter peab olema sisse lülitatud.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 6 kuu pikkusest

OGPC
- Kirjeldus: Neid küpsiseid kasutab Google oma reklaamitoodete individuaalseks kohandamiseks. (nt Google Maps)
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 30 päeva

SAPISID
- Kirjeldus: Google kasutab neid küpsiseid, et talletada YouTube´is hoitavate videote kasutajate teavet.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 1 aasta

SEARCH_SAMESITE
- Kirjeldus: Seda Google´i küpsist kasutatakse selleks, et takistada selle küpsise saatmist koos saitidevaheliste päringutega.
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: Sessiooni lõpp

SSID
- Kirjeldus: Google kasutab neid küpsised, et talletada YouTube´is hoitavate videote või Google Mapsi kaudu seotud kaartide kasutajate teavet.
- Pakkuja: Google.com/YouTube.com
- Säilitamisaeg: 1 aasta

UULE
- Kirjeldus: Google´i küpsis kasutajale omaste seadistuste salvestamiseks
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 2 päeva

gcl_au
- Kirjeldus: Google´i statistika küpsis AdSense reklaamide tõhususe väljaselgitamiseks
- Pakkuja: Google.com
- Säilitamisaeg: 90 päeva

3.9. Facebooki, Twitteri, Google+, Instagrami, XINGi ja LinkedIni sotsiaalmeedia pluginate kasutamine

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalmeediavõrgustike sotsiaalmeedia pluginaid („pluginad“).

Teie andmete kaitse parendamiseks meie veebilehe kasutamisel ei ole pluginad piiratud, vaid seotud ainult HTML-lingi kasutamisega lehel. Selle seosega tagatakse, et lehe avamisel meie veebilehe kaudu, mis sisaldab taolisi pluginaid, ei loodaks enam ühendusi vastava sotsiaalvõrgustiku pakkuja serveritega. Kui te klõpsate ühel nendest nuppudest, avaneb teie veebilehitsejas uus aken ja avatakse vastava teenusepakkuja leht, kus te saate (vajaduse korral pärast oma sisselogimisandmete sisestamist) näiteks vajutada Like- (Meeldib) või Share- (Jaga) nuppu. Andmete kogumise eesmärki ja ulatust ning andmete täiendava töötlemise ja kasutamise kohta pakkuja poolt tema lehel, samuti teie sellega seotud õigusi ja reguleerimisvõimalusi teie eraelu kaitseks vaadake palun pakkuja andmekaitsesuunistest.

https://de-de.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Sotsiaalmeedia isikuandmete kaitse avalduse juurde

3.10 Kasutamine anonüümselt või pseudonüümiga

Meie veebisaite saate külastada oma isikuandmeid jagamata. Pseudonümiseeritud kasutamise andmeid ei ühendata pseudonüümi omaniku andmetega. Pseudonümiseeritud kasutajate profiile ei looda.

4. Andmete vastuvõtjate kategooriad

Ettenähtud otstarvete täitmiseks on meie ettevõtte erinevatel osakondadel juurdepääs vajalikele andmetele. Meie kindlaksmääratud volitatud töötlejad saavad andmeid kindlatel eesmärkidel, nt IT teenuste jaoks, failide hävitamiseks ja turunduseks. Lisaks võivad andmete vastuvõtjateks olla ametiasutused, krediidi- ja finantsteenuste osutajad, advokaadid ja maksunõustajad ning reitinguagentuurid.

5. Edastamine kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelisele organisatsioonile

Andmeid edastatakse kolmandatesse riikidesse ainult juhul, kui see on vajalik või õigussätetega nõutav lepingu täitmiseks, kui olete andnud selleks nõusoleku või kui see põhineb kollektiivlepingul või ettevõttega sõlmitud lepingul, nt kontserni andmeedastuse raames. Lisaks ei saa välistada, et kolmanda riigi (nt USA) teenuseosutaja võib harvadel juhtudel saada juurdepääsu isikuandmetele. Muudel juhtudel ei edastata mingeid isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

6. Andmete säilitamise kestus

Me säilitame isikuandmeid lepingulise suhte kestel. Lisaks on õiguslikult piiratud ajavahemik tavaliselt kolm aastat. Pärast kandidaatide valikumenetluse lõppu kustutame tavaliselt teie andmed kolme kuu jooksul, kui me ei sõlmi teiega töölepingut. Vastavalt äriseadustikule (HGB) ja maksuseadustele (AO) kohaldatakse erinevaid säilitamise ja dokumenteerimise nõudeid, mis kestavad kuni kümme aastat.

7. Juurdepääsu, parandamise, kustutamise, piiramise ja andmete ülekantavuse õigused

Teil kui andmesubjektil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 kohaselt andmetele juurdepääsu, artikli 16 kohaselt andmete parandamise, artikli 17 kohaselt kustutamise, artikli 18 kohaselt töötlemise piiramise ja artikli 20 kohaselt ülekantavuse õigused. Üldise andmekaitseseaduse (BDSG) paragrahvide 34 ja 35 kohaseid piiranguid kohaldatakse juurdepääsu ja kustutamise õigustele.

8. Nõusoleku tagasivõtmine

Te võite oma antud nõusoleku mis tahes ajal tagasi võtta. Meie saadetavast uudiskirjast saate keelduda selles olevat tellimuse lõpetamise linki klõpsates. Pidage meeles, et nõusoleku tagasivõtmist kohaldatakse üksnes edaspidi.

9. Kaebuse esitamise õigus

Lisaks on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77 koos üldise andmekaitseseaduse (BDSG) paragrahviga 19).

10. Kohustus andmeid esitada

Te peate esitama ainult need andmed, mis on vajalikud lepingu koostamiseks, täitmiseks ja lõpetamiseks või mida me oleme õigusnõuete kohaselt kohustatud koguma. Kui te ei esita meile vajalikke andmeid või dokumente, ei pruugi me teie soovitud ärisuhet alustada või jätkata.

11. Automaatne otsustamine üksikjuhtudel

Üldiselt ei kasuta me mingeid täielikult automaatseid otsustamismenetlusi ärisuhte alustamisel ja rakendamisel. Kui me üksikjuhtudel neid menetlusi kasutame, teatame teile sellest, kui see on õigusnõuete kohaselt nõutav.

12. Profiilianalüüs

Me töötleme osa teie andmetest automaatselt, et hinnata teatavaid isiklikke asjaolusid (pofiilianalüüs), nt kasutame hindamist suunatud klientide poole pöördumiseks, vajaduspõhist reklaami koos turu- ja arvamusuuringutega ning hindamist. Hindamine võib hõlmata maksete ajaloo andmeid (nt konto käive, raamatupidamisbilanss) ning erinevaid kriteeriume, nagu liikmelisus valdkonna organisatsioonides ja varasemate ärisuhete kogemused.

13. Isikuandmete kategooriad

Me töötleme näiteks järgmisi isikuandmete kategooriaid: isiku põhiandmed, lepingu põhiandmed, lepingu täitmise ja lõpetamise, tellimuse, õiguslike kohustuste täitmise, krediidikõlbulikkuse, hindamise, reklaami ja müügi, meie pakutava telemeedia kasutamise (nt meie veebisaitide, rakenduste või uudiskirja avamise, meie veebilehtede klõpsamiste või sisestuste) ning muud märgitud kategooriatele vastavad andmed.

14. Andmete allikad

Me töötleme meie ärisuhte raames teilt saadud andmeid samuti nagu teistelt kolmandatelt isikutelt meile lubatavalt edastatud andmeid. Teisalt me kogume andmeid avalikult kättesaadavatest allikatest (nt kuulutused, võlgnike loendid, kaubandusregister ja ajakirjandus).

 

Teie õigus esitada vastuväiteid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt

 

Üksikjuhtumiga seotud vastuväite õigus

 

Teil on õigus esitada vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemisele teie konkreetse olukorraga seotud alustel, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e alusel (isikuandmete töötlemine avalike huvide alusel) ja artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (isikuandmete töötlemine huvide kaalumise alusel), mida kohaldatakse ka sellel sättel põhinevale profiilianalüüsile. Kui esitate vastuväite, ei töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me tõestame, et töötlemiseks on mõjuvaid õigustatud huvisid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui see töötlemine aitab õigusnõudeid koostada, esitada või kaitsta.

 

Õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil

 

Me töötleme teie isikuandmeid otseturunduses kasutamiseks. Teil on alati õigus esitada vastuväide teid puudutavate isikuandmete töötlemisele sellise otseturunduse eesmärgil ja see kehtib ka profiilianalüüsile, kui see on otseselt seotud sellise otseturundusega. Kui te esitate vastuväite töötlemisele otseturunduse eesmärgil, siis me ei töötle enam teie isikuandmeid sellisel alusel. Vastuväite saate esitada vabas vormis soovitatavalt järgmisele aadressile:

 

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
info@metabo.de