• Ideální pro všechny kapalné a tekoucí materiály
  • Míchání shora dolů, šroubovitý pohyb tlačí míchaný materiál shora dolů, kroužek chrání nádobumíchací tyč 3 šroubovitý pohyb doprava
  • Rychlé a homogenní míchání nízkoviskózních materiálů
  • Velmi vhodné pro přípravu tenkovrstvé malty ke spojování rovných kamenů
Zobrazený stroj se může podle konfigurace lišit v závislosti na vybavení a technických podrobnostech.
Respektujte rozsah dodávky a popis výrobku.
Příslušenství je obsaženo, jestliže je uvedeno v rozsahu dodávky
Charakteristické parametry
Průměr
120 mm
Délka
590 mm
Max. množství materiálu
20 - 40 kg
Druh stopky
M 14