Právne upozornenia

Právne informácie

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Podmienky používania

Tieto informačné a komunikačné služby sú Vám poskytované Metabowerke GmbH (Metabo), poštová priehradka 1229, D-72602 Nürtingen.

Vstupom používateľ bezpodmienečne a bez výhrady akceptuje nasledovné podmienky používania:
 

Copyright - Všetky práva vyhradené.

Informácie na tejto webovej stránke (text, obrázky, grafika, animácie, mediálne objekty a ich usporiadanie) sú chránené autorskými právami a inými ochrannými zákonmi.

Obsah týchto stránok nesmie byť kopírovaný, upravený alebo sprístupnený tretím stranám bez súhlasu spoločnosti Metabo na komerčné účely. Najmä duplikácie, preklady a ukladanie a spracovanie v iných elektronických médiách nie sú povolené.

Niektoré stránky obsahujú obrázky, texty alebo mediálne objekty, ktoré podliehajú autorským právam tretích strán. Napríklad:

Apple, logo Apple a App Store Badge sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách a regiónoch. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

Google Play a logo Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.


Značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webovej stránke Metabo sú chránené zákonom o ochranných známkach. Platí to najmä pre značky Metabo, logá značiek, firemné logá a iné znaky. Ochranné známky a dizajnové prvky použité na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Metabowerke GmbH, Nemecko.

Vylúčenie zodpovednosti
 

Informácie na tejto webovej stránke boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme zaručiť presnosť a správnosť poskytnutých informácií.

Spoločnosť Metabo preto vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škodu vyplývajúcu priamo alebo nepriamo z používania informácií na tejto webovej stránke.

Spoločnosť Metabo je zodpovedná iba za takéto škody v súvislosti s používaním tejto webovej stránky spôsobené zámerom alebo hrubou nedbanlivosťou.

V prípade, že je to len na vás, je obchodník v súlade s obchodným zákonníkom a škoda bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, zodpovednosť spoločnosti Metabo ohraničená na predvídateľné, typické škody, pokiaľ nie je úmyselným konaním alebo opomenutím orgánov predávajúceho, alebo ak nie je poškodený zásadný zmluvný záväzok. Zodpovednosť spoločnosti Metabo za zodpovednosť za výrobok, ako aj za záručné nároky zostáva nedotknutá. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú ani na zranenie života, končatín alebo zdravia.

Táto webová stránka obsahuje aj odkazy na ponuky tretích strán prostredníctvom externých odkazov. Obsah týchto prepojených ponúk nie je pod vplyvom spoločnosti Metabo, takže nepreberáme žiadnu zodpovednosť za takýto obsah.

Ak nájdeme alebo iní poukážu na to, že spájame web s nezákonným obsahom, odstránime odkaz, ak je to možné.

Platnosť
 

Podmienky používania podliehajú nemeckému právu s výlukou vzťahujúcou sa na zákon o predaji OSN. Miestom príslušnosti pre spory týkajúce sa tejto webovej stránky je Nürtingen.

V prípade, že jedno z ustanovení týchto Podmienok používania bude alebo bude neplatné, platnosť zostávajúcich ustanovení zostane nedotknutá.


Právne informácie o ochrane údajov

Informácie o ochrane údajov nájdete v našich Informáciach o ochrane osobných údajov