Akumulátorové systémy

Akumulátorové systémy od Metaba

ROZHODNUTIE PRE BUDÚCNOSŤ.

Naša vízia – Vaša ultimatívna nezávislosť.
Ctižiadostivý cieľ nášho úsilia je bezkáblová stavba. To pre vás znamená maximálnu slobodu pri skrutkovaní, vŕtaní, rezaní a brúsení.

Akumulátorové systémy

100 % kompatibilné. Samozrejme.

Najdôležitejšia výhoda pre Vás: neohraničená kompatibilita! Od roku 2009 sa hodia akumulátory každej generácie do všetkých akumulátorových strojov Metabo svojej triedy napätia a každá nabíjačka Metabo nabije všetky akumulátory zodpovedajúcej konštrukcie a chceme, aby to takto aj zostalo.

Takže s Metabom ste aj v budúcnosti na bezpečnej strane.

Akumulátorový systém 18 V

Akumulátorový systém 12 V

Akumulátorový systém 36 V


Systém s budúcnosťou : Rozsiahly sortiment 18-Voltových strojov Metabo

Budúcnosť patrí 18 Voltovému rozhraniu, ktoré umožňuje veľký výkon a enormnú šírku riešení.
100 % kompatibilné. Samozrejme.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ LÍTIUM-IÓNOVÝCH AKUMULÁTOROVÝCH ZDROJOV PRE NAŠE AKUMULÁTOROVÉ PRÍSTROJE

Používajte len nami dodané originálne akumulátorové zdroje/nabíjačky alebo akumulátorové zdroje/nabíjačky našich partnerov CAS. Sú navrhnuté na používanie s našimi akumulátorovými prístrojmi a akumulátorovými prístrojmi našich partnerov CAS a zaručujú najvyššiu možnú výkonnosť a bezpečnosť.

Ak nepoužijete originálne akumulátorové zdroje/nabíjačky, ktoré sme vyrobili my alebo naši partneri CAS, nemôžeme ručiť za ich bezpečnosť ani výkonnosť. Platí to aj vtedy, keď otvoríte akumulátorové zdroje/nabíjačky alebo nejakým iným spôsobom zmeníte ich originálny stav.

Pri použití akumulátorových zdrojov alebo nabíjačiek, ktoré sme nevyrobili my ani náš partner CAS (akumulátorové zdroje a nabíjačky od cudzích výrobcov), môžu vzniknúť značné bezpečnostné riziká, napr. nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Ďalej upozorňujeme na to, že v dôsledku použitia systémov od cudzích výrobcov zanikajú všetky nároky na uplatnenie záruky a prípadné preplatenie náhrady škody.