Ochrana údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kontaktné údaje zodpovedného orgánu a úradníka pre ochranu údajov

1.1 Zodpovedný orgán:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tel.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

1.2  Oddelenie pre ochranu údajov:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de

2. Účel spracovania

2.1 Súhlas (článok 6 ods. 1a GDPR)

Vaše osobné údaje budú spracované na konkrétne účely (napr. zaslanie nášho newsletteru e-mailom po kliknutí na potvrdzovací odkaz, ktorý vám bude zaslaný, prenos údajov v skupine inej tretej strane, vyhodnotenie údajov na marketingové účely), ak s tým súhlasíte.

2.2 Zmluvné alebo predzmluvné záväzky (článok 6 ods. 1b GDPR)

Spracovávame osobné údaje, ktorých informácie sú potrebné na splnenie zmluvy, kde ste uvedený ako zmluvná strana, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré sa vykonávajú na vašu žiadosť, napr. pomocou kontaktného formulára na našej webovej stránke. Účely spracovania údajov sú zamerané na konkrétnu zmluvu (napr. kúpna zmluva, dodacia zmluva, pracovná zmluva) a môžu okrem iného zahŕňať hodnotenie, konzultáciu a vykonanie ďalších akcií. V rámci vašej žiadosti budú informácie, ktoré poskytnete (napr. résumé, certifikáty), spracovávať orgány zapojené do procesu podávania žiadostí (napr. oddelenie ľudských zdrojov, vedúci odboru). Osobné údaje zamestnancov spracovávame na účely pracovného pomeru, ak je to potrebné pre rozhodnutie o dôvode zamestnania alebo po dôvode zamestnania na jeho vykonanie alebo ukončenie, alebo na výkon, alebo plnenie práv a povinnosti zastupovania záujmov zamestnancov spoločnosti vyplývajúcich zo zákona alebo kolektívnej zmluvy spoločnosti alebo dohody o poskytovaní služieb. Okrem toho spracovávame osobné údaje vrátane osobitných kategórií osobných údajov zamestnancov na účely pracovnoprávneho vzťahu na základe kolektívnych zmlúv.

2.3 Zákonné ustanovenia (článok 6 ods. 1c GDPR)

Údaje sa spracovávajú na základe zákonnej povinnosti na predchádzanie podvodom a praniu špinavých peňazí, na plnenie povinností v oblasti inšpekcií a podávania správ a na informovanie orgánov.

2.4 Vyvažovanie záujmov (článok 6 ods. 1f GDPR)

S cieľom zachovať legitímne záujmy našich alebo tretích strán sa údaje spracúvajú z konkrétnych dôvodov po zvážení záujmov vopred, napr. zabezpečiť domáce právo, chrániť právne nároky, vyšetrovať trestné činy, určiť riziká nezaplatenia, optimalizovať vývoj produktu, optimalizovať prístup zákazníka na reklamné účely (vrátane zasielania informácií poštou), optimalizovať plánovanie požiadaviek alebo zabezpečiť bezpečnosť údajov , V rámci váženia záujmov sa údaje prenášajú v skupine (aktuálny prehľad o skupine nájdete na: -> Odkaz)

3. Pokročilé spracovanie údajov ako súčasť používania webovej stránky
 
3.1 Aktívny obsah

Na našich webových stránkach, ako sú napríklad Mapy Google, používame aktívny obsah Java Script od externých poskytovateľov, ako je Google Inc. Títo externí poskytovatelia získavajú osobné informácie o vašej návšteve našej webovej stránky otvorením našej webovej stránky. Tomu môžete zabrániť tak, že nainštalujete blokovanie skriptov Java, ako je napríklad plugin No Browser Plugin (www.noscript.net), alebo vypnete skript Java v prehliadači. To môže viesť k funkčným obmedzeniam na webových stránkach, ktoré ste navštívili.

3.2 Registrácia záruky a registrácia ďalších služieb

The processing (e.g. collection, transmission and use) of personal data helps to justify and implement the warranty payments (e.g. XXL warranty) as well as our further services, particularly "All-In-Service" and "Full-Service". In addition, the processing takes place for potential recalls of Metabo products.

Spracovanie (napr. zhromažďovanie, prenos a použitie) osobných údajov pomáha pri zdôvodňovaní a implementácii záručných platieb (napr. Záruka XXL), ako aj našich ďalších služieb, najmä služieb typu „All-In-Service“ a „Full-Service“. Okrem toho, spracovanie sa uskutočňuje kvôli prípadnému stiahnutiu výrobkov Metabo.

3.3 Newsletter a automatizácia marketingu

Môžete sa prihlásiť na odber informačného bulletinu Metabo prostredníctvom našej webovej stránky. Ak ste sa prihlásili na odber bulletinu, pošleme vám zaujímavé informácie, ponuky a novinky o spoločnosti Metabo a našich produktoch. Súhlas s použitím vašich údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek odvolať. Na zasielanie nášho newsletteru používame Newsletter2Go, ponuku Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlín. Newsletter2Go poskytuje analytické nástroje, ktoré pomáhajú robiť vyhlásenia o úspechu zásielok v bulletine a používa na to Google Analytics. Tieto analýzy vychádzajú z každej skupiny a nepoužívame ich na individuálne posudzovanie príjemcov bulletinu. Ďalšie informácie nájdete v predpisoch o ochrane údajov v Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz. Používame tiež nástroj Marketing Automation Tool ClickDimensions, ponuku spoločnosti ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, USA. Tento nástroj sa dá použiť na vyhodnotenie rôznych aktivít na našej webovej stránke na marketingové účely. Viac informácií nájdete v predpisoch o ochrane údajov v ClickDimensions www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

3.4 Súťaže

We use personal data when organising contests, which is essential for carrying out the contest, for example, for sending prizes, as well as a part of weighing interests according to Point 2.4.

Osobné údaje používame pri organizovaní súťaží, pre záležitosti, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie súťaže, napríklad na zasielanie cien, ako aj časť vážiacich záujmov podľa bodu 2.4.

3.5 Online aplikácia

O naše pracovné ponuky sa môžete uchádzať prostredníctvom nášho online aplikačného portálu. Ak sa naša skupina talentov zaujíma o aplikácie, žiadame žiadateľov o povolenie na ich dlhodobejšie uloženie. Kedykoľvek môžete zrušiť súhlas s použitím Vašich dát. Pre technickú implementáciu aplikácie používame online aplikačný portál spoločnosti Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.

3.6 Nákupný portál pre špecializovaných predajcov Metabo

Máte možnosť sa u nás zaregistrovať ako špecializovaný predajca Metabo prostredníctvom nášho formulára. Po skontrolovaní zadaných údajov Vás náš obchodný tím kontaktuje a v prípade potreby Vám povolí prístup na nákupný portál. Samotný portál je ponukou spoločnosti nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.

3.7 Portál dodávateľa

Suppliers registered with us will get access to the stocks after logging in through this portal.

Dodávatelia zaregistrovaní u nás získajú po prihlásení sa prostredníctvom tohto portálu prístup ku skladovým zásobám.

3.8 Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Cookie sú malé súbory, ktoré sú prostredníctvom nášho webového servera uložené na pevný disk vami používaného počítača. Umožňujú pri opätovnom navštívení našej webovej stránky jednoznačnú identifikáciu vášho počítačového systému a môžu sa použiť na analyzovanie vášho používania našej webovej stránky. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

Našu webovú stránku môžete použiť aj bez súhlasu s používaním súborov cookie. Používanie môžete odmietnuť a súbory cookie aj kedykoľvek zmazať vykonaním príslušných nastavení na vašom zariadení. Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našej webovej stránky, alebo že niektoré funkcie budú k dispozícii iba obmedzene.

Používanie súborov cookie a aj ich odmietnutie alebo vymazanie sa vzťahuje na používané zariadenie a navyše na príslušný používaný internetový prehliadač. Nastavenia pre súbory cookie musíte teda vykonať samostatne pre každé z vašich zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj pre každý prehliadač.

Tlačidlom „PRIJAŤ VŠETKY“ súhlasíte v banneri Consent súboru cookie s používaním všetkých súborov cookie. Pomocou začiarkávacích políčok „Rozšírené funkcie a štatistiky“ resp. „Personalizácia a marketing“ a tlačidla „ULOŽIŤ A ĎALEJ“ môžete povoliť resp. odmietnuť súbory cookie príslušných kategórií. Pomocou „Zobraziť ďalšie podrobnosti“ môžete zvoliť jednotlivé súbory cookie. Nastavenia môžete kedykoľvek zrušiť resp. zmeniť pomocou odkazu „Nastavenia súborov cookie“.

Nezabudnite, že pri deaktivácii súborov cookie zároveň už nebudú vykonávané ich funkcie (napr. analýzy alebo marketingové opatrenia).

Používame nasledovné kategórie súborov cookie:

3.8.1 Potrebné

Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na fungovanie webových stránok. Bez týchto súborov cookie nedokážeme ponúkať naše služby. Tieto súbory cookie môžeme používať aj bez vášho súhlasu.

sid
- Popis: Tento súbor cookie používame na identifikáciu relácie používateľa medzi dvomi kliknutiami myši
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: Koniec relácie

language
- Popis: Tento súbor cookie používame na identifikáciu jazyka používateľa medzi dvomi kliknutiami myši
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: Koniec relácie

sid_key
- Popis: Tento súbor cookie používame na identifikáciu relácie používateľa medzi dvomi kliknutiami myši
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: Koniec sedenia

geoLocalizationCountry
- Popis: Tento súbor je potrebný na uloženie a vydanie informácií ohľadom krajiny.
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: 24 hodín

geoLocalizationLanguage
- Popis: Tento súbor je potrebný na uloženie a vydanie informácií ohľadom jazyka.
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: 24 hodín

aHistoryArticles_2
- Popis: Tento súbor cookie zbiera navštívené články pre zobrazenie v oblasti 'Moje Metabo'.
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: 30 dní

aNoticeArticles_2
- Popis: Tento súbor cookie zbiera články, ktoré boli vložené do vášho zoznamu sledovaných 'Môj Metabo'.
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: 30 dní

aCompareArticles_2
- Popis: Tento súbor cookie zbiera články, ktoré boli vložené do porovnania článkov 'Môj Metabo'.
- Poskytovateľ: metabo
- Doba uloženia: 30 dní

3.8.2 Rozšírené funkcie a štatistiky

Tieto súbory cookie uľahčujú ovládanie a zlepšujú funkcie webovej stránky, alebo zbierajú informácie o vašom používaní našej webovej stránky. S nimi môžeme vylepšiť našu ponuku pre vás:

Súbory cookie služby Google Analytics: Analytické a štatistické súbory cookie spoločnosti Google

Zisťovanie anomynizovaných štatistík používateľov nám uľahčuje vývoj našej webovej stránky. Presný zoznam nájdete nižšie.

Keď aktivujete rozšírené funkcie a štatistiky, poskytnete nám súhlas používať na našej stránke Google Analytics, webový analytický systém spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len „Google“. Google Analytics používa tzv. 'cookie', sú to textové súbory, ktoré sa uložia na váš počítač a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vytvárané súborom cookie sú spravidla prenášané na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a sú tam uložené. Spoločnosť Google zaručuje, že v prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa najprv skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam skrátená. Na poverenie prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, aby zostavovala hlásenia o aktivitách na webovej stránke a aby poskytovala prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google zaručuje, že IP adresu odoslanú z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nezlúči s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Navyše môžete zabrániť odosielaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google. Stiahnite si za týmto účelom doplnok internetového prehliadača dostupný na nasledovnom odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a nainštalujte ho.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).
Upozorňujeme vás, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód gat._anonymizeIp();, aby bolo zabezpečené anonymizované zbieranie IP adries (tzv. IP maskovanie).

_ga
- Popis: Analytický súbor cookie služby Google Analytics na rozlíšenie používateľov za účelom zbierania štatistických údajov o správaní používateľov.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 2 roky

_gat_UA-49706627-10
- Popis: Analytický súbor cookie služby Google Analytics na rozlíšenie používateľov za účelom zbierania štatistických údajov o správaní používateľov.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 1 minúta

_gid
- Popis: Analytický súbor cookie služby Google Analytics na rozlíšenie používateľov za účelom zbierania štatistických údajov o správaní používateľov.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 24 hodín

3.8.3 Personalizácia a marketing

Tieto súbory cookie používame my alebo poskytovatelia tretích strán na ukladanie a/alebo vyvolanie údajov ohľadom vášho používania a interakcie s ich online službami, aby sme vám boli cielene k dispozícii pre relevantné informácie.

Marketingové súbory cookie: Reklamné a marketingové súbory cookie spoločnosti Google a sietí partnerov spoločnosti Google

Tieto súbory cookie rozširujú a uľahčujú používanie tejto stránky, pripojených služieb spoločnosti Google a poskytujú základ pre personalizované ponuky. Presný zoznam nájdete nižšie.

YouTube
Keď zvolíte komfortné súbory Cookie, udelíte nám súhlas používať na našej stránke videá YouTube, videoslužby spoločnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ďalej iba „YouTube“. Keď navštívite niektorú z našich stránok vybavenú doplnkom YouTube, bude po vašom súhlase vytvorené spojenie so serverom YouTube. Pritom bude serveru YouTube oznámené, ktoré z našich stránok ste navštívili. Keď ste prihlásení do vášho YouTube účtu, umožňujete tým YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z vášho účtu YouTube.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti YouTube na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Personalizácia a marketing jednotlivo:

_fbp
- Popis: Reklamný a analyzačný súbor cookie spoločnosti Facebook, ktorý umožňuje personalizáciu ponúk
- Poskytovateľ: Facebook.com
- Doba uloženia: 90 dní

fr
- Popis: Reklamný a analyzačný súbor cookie spoločnosti Facebook, ktorý umožňuje personalizáciu služieb
- Poskytovateľ: Facebook.com
- Doba uloženia: 90 dní

SID, HSID
- Popis: Spoločnosť Google používa tzv. SID a HSID súbory cookie, ktoré v digitálne podpísanej a zakódovanej forme uchovávajú ID konta Google a čas posledného prihlásenia používateľa. Kombinácia týchto dvoch súborov cookie umožňuje spoločnosti Google zablokovať mnohé druhy útokov. Napr. zastaví spoločnosť Google pokusy o ukradnutie informácií z formulárov, ktoré ste vyplnili na webových stránkach.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 1 rok

1P_JAR
- Popis: Marketingové/analytické súbory cookie od spoločnosti Google
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 30 dní

APISID
- Popis: Bezpečnostné súbory cookie od spoločnosti Google (tu YouTube) na autentifikáciu používateľov, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích informácií a ochranu údajov používateľa pred prístupom nepovolanými osobami.
- Poskytovateľ: YouTube.com
- Doba uloženia: 10 rokov

CONSENT
- Popis: Bezpečnostné súbory cookie od spoločnosti Google na autentifikáciu používateľov, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích informácií a ochranu údajov používateľa pred prístupom nepovolanými osobami.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: neobmedzene

DV
- Popis: Marketingové/analytické súbory cookie od spoločnosti Google
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 5 minút

IDE
- Popis: Reklamné súbory cookie siete DoubleClick. Spoločnosť Google používa rôzne domény na ukladanie súborov Cookie, ktoré sa používajú v reklamných produktoch spoločnosti Google.
- Poskytovateľ: Doubleclick.net
- Doba uloženia: 1 rok

NID
- Popis: V prehliadačoch väčšiny používateľov spoločnosti Google je nastavovací súbor Cookie s názvom „NID“. Súbor cookie je obsiahnutý v dopytoch, ktoré sú posielané prehliadačmi webovým stránkam spoločnosti Google. NID súbor cookie obsahuje jednoznačný ID kód, pomocou ktorého spoločnosť Google ukladá vaše uprednostňované nastavenia a iné informácie, predovšetkým váš jazyk (napr. slovenský), koľko výsledkov vyhľadávania sa má zobraziť na jednej stránke (napr. 10 alebo 20) a či má byť aktívny filter Google SafeSearch.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 6 mesiacov

OGPC
- Popis: Tieto súbory cookie používa spoločnosť Google na individuálne prispôsobenie reklamy v produktoch Google. (napr. Google Mapy)
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 30 dní

SAPISID
- Popis: Spoločnosť Google používa tieto súbory cookie, aby mohla zabezpečiť, že bude môcť zisťovať informácie o používateľoch pre videá umiestnené na YouTube.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 1 rok

SEARCH_SAMESITE
- Popis: Tento súbor cookie sa používa na zabránenie, aby prehliadač odoslal tento súbor cookie spolu s požiadavkami presahujúcimi lokalitu pri vyvolaní stránok mimo lokality.
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: Koniec sedenia

SSID
- Popis: Spoločnosť Google používa tieto súbory cookie, aby mohla zabezpečiť, že bude môcť zisťovať informácie o používateľoch pre videá umiestnené na YouTube, alebo mapy vložené na stránke prostredníctvom Mapy Google.
- Poskytovateľ: Google.com/YouTube.com
- Doba uloženia: 1 rok

UULE
- Popis: Súbor cookie spoločnosti Google na uloženie nastavení definovaných používateľom
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 2 dni

_gcl_au
- Popis: Štatistický súbor cookie služby Google AdSense na zistenie účinnosti reklamných inzerátov
- Poskytovateľ: Google.com
- Doba uloženia: 90 dní

3.9 Používanie sociálnych doplnkov služieb Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING a LinkedIn

Na našej webovej stránke sa používajú sociálne doplnky („doplnky“) sociálnych sietí.

Na zvýšenie ochrany vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky nie sú doplnky integrované v stránke neobmedzene, ale výlučne použitím prepojenia HTML. Táto integrácia zaručuje, že pri vyvolaní niektorej z našich webových stránok, ktorá obsahuje takéto doplnky, sa ešte nevytvorí pripojenie so servermi poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Ak kliknete na niektoré z tlačidiel, otvorí sa nové okno vášho prehliadača a vyvolá sa stránka príslušného poskytovateľa, na ktorej môžete stlačiť (poprípade po zadaní vašich prihlasovacích údajov) tlačidlo Páči sa mi alebo Zdieľať. Účel a rozsah zbierania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete vo vyhláseniach o ochrane súkromia príslušných poskytovateľov.

https://de-de.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

3.10 Anonymné alebo pseudonymné možnosti pre použitie

Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste zdieľali svoje osobné údaje. Údaje o použití pseudonymu sa nezostavujú s údajmi držiteľa pseudonymu. Pseudonymné profily používania sa nevytvárajú.

4. Kategórie príjemcov

V záujme splnenia plánovaných cieľov majú rôzne oddelenia prístup k požadovaným údajom v našej spoločnosti. Spracovatelia údajov, ktorých určíme, môžu získať údaje na určité účely, napr. pre IT služby, pre deštrukciu súborov a marketing. Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť okrem toho orgány verejnej moci, úverové a finančné inštitúcie, právnici a daňoví poradcovia alebo úverové agentúry.

5. Prenos do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie

Údaje sa prenášajú do tretích krajín, iba ak je to nevyhnutné alebo ak to vyžaduje zákon na vykonanie zmluvy, ak ste nám dali svoj súhlas alebo ak to vyplýva z kolektívnej zmluvy alebo zo zmluvy o spoločnosti, napr. ako súčasť skupinového prenosu údajov. Okrem toho sa nesmie vylúčiť, že poskytovateľ IT služieb z tretej krajiny (napr. USA) by mohol v zriedkavých prípadoch získať prístup k osobným údajom. V opačnom prípade sa žiadne osobné údaje neprenesú do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie.

6. Doba trvania uchovávania údajov

Osobné údaje ukladáme počas trvania zmluvného vzťahu. Okrem toho zákonné premlčacie lehoty zvyčajne trvajú tri roky. Po ukončení výberového konania pre žiadateľov zvyčajne vymažeme vaše údaje do troch mesiacov, ak nebudete v našej spoločnosti zamestnaný. Uplatniteľné sú rôzne povinnosti týkajúce sa uchovávania a dokumentácie, ktoré vyplývajú z obchodného zákonníka (HGB) a daňového zákonníka (AO), a to až do desiatich rokov.

7. Právo na prístup, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov

Máte právo na prístup dotknutej osoby podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. Obmedzenia podľa § 34 a 35 spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) sa vzťahujú na právo na prístup a právo na vymazanie.

8. Zrušenie súhlasu

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak chcete namietať proti zasielaniu nášho spravodajcu, kliknite na odkaz na zrušenie odberu noviniek. Upozorňujeme, že vaše zrušenie funguje iba pre budúcnosť.

9. Existencia práva podať sťažnosť

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov (článok 77 GDPR v spojení s § 19 BDSG).

10. Povinnosť poskytnúť údaje

Musíte poskytnúť iba tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie, implementáciu a vypovedanie zmluvy alebo ktoré musíme zhromažďovať podľa zákona. Ak nám neposkytnete základné informácie a dokumenty, nemôžeme začať alebo pokračovať v obchodnom vzťahu, ktorý ste požadovali.

11. Automatizované rozhodovanie v individuálnom prípade

Na začatie a realizáciu obchodného vzťahu primárne nepoužívame žiadne plne automatické rozhodovanie. Ak použijeme tieto postupy v jednotlivých prípadoch, budeme vás o tom informovať, ak to predpisuje zákon.

12. Profilovanie

Časť vašich údajov spracovávame automaticky s cieľom vyhodnotiť určité osobné aspekty (profilovanie), napr. hodnotenie pre cieľovo orientovaný prístup k zákazníkom, reklama založená na potrebách vrátane prieskumu trhu a mien a hodnotenie alebo hodnotenie. Vyhodnotenie môže zahŕňať údaje o histórii platieb (napr. Obraty na účtoch, zostatok na účtoch), ako aj kritériá, ako sú členstvo v priemysle a skúsenosti z predchádzajúceho obchodného vzťahu.

13. Kategórie osobných údajov

Spracúvame napríklad tieto kategórie osobných údajov: kmeňové údaje osoby, kmeňové údaje zmluvy, údaje o vykonávaní zmluvy a ukončení zmluvy, údaje o objednávkach, údaje na splnenie zákonných povinností, údaje o úverovej bonite, hodnotiace údaje, reklamné údaje a údaje o predaji, údaje o vašom používaní našich ponúkaných médií (napr. čas otvorenia našich webových stránok, aplikácií alebo spravodajcov, stránky, na ktoré sme klikli alebo položky), ako aj ďalšie údaje, ktoré sú rovnocenné s uvedenými kategóriami.

14. Zdroje dát

Údaje získané od vás spracúvame ako súčasť nášho obchodného vzťahu rovnakým spôsobom ako údaje, ktoré nám pripúšťajú iné tretie strany. Na druhej strane zhromažďujeme údaje z verejne prístupných zdrojov (napr. Žlté stránky a zoznam dlžníkov, obchodný register, tlač).
 

Informácie o vašom Práve namietať čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Právo na námietky týkajúce sa individuálneho prípadu

Máte právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, ktorá sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1e GDPR (Spracúvanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 ods. 1f GDPR (spracovanie údajov na základe zváženia záujmov); to platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení. Ak podáte námietku, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami alebo ak spracovanie neumožňuje uplatniť, uplatniť alebo obhajovať právne nároky.

Právo namietať proti spracovaniu údajov na účely priamej reklamy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely priamej reklamy. Máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za účelom takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ priamo súvisí s takouto priamou reklamou. Ak namietate proti spracovaniu na účely priamej reklamy, nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje z týchto dôvodov. Námietka sa môže podať neformálne a mala by sa prednostne adresovať na:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
info@metabo.de