Ochrana údajov

Všeobecné upozornenia k spracovaniu dát prostredníctvom nášho internetového výstupu

Preverenie dát pri výzve tejto internetovej stránky 
Pri Vašej návšteve zaregistrujeme IP adresu, webstránku, z ktorej bol súbor dát zaregistrovaný, názov súboru dát, dátum a čas odvolania, prenesené množstvo dát a správu o úspešnosti odvolania (web-log). Tým optimalizujeme našu webstránku. Tieto údaje ale nespájame s Vašou osobou.

Cookies
Naša webstránka používa Cookies. Vo Vašom prehliadači môžete tieto uloženia vypnúť. Avšak potom možno nebudete môcť používať niektoré funkcie našej webstránky.

Externé linky
Naša webstránky obsahuje linky na stránky externých poskytovateľov (tretia strana). Naše prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na našu webstránku. Dbajte preto prosím v danom prípade na prehlásenie o ochrane osobných údajov externých poskytovateľov.

Postúpenie Vašich údajov
V rámci nižšie uvedených aplikácií postupujeme Vaše údaje ďalej na naše partnerské spoločnosti,  ak to slúži účelu aplikácie (vedeniu spoločnosti, dcérskym spoločnostiam a importérom). Tieto partnerské spoločnosti zaväzujeme k dodržiavaniu k mlčanlivosti o týchto údajoch. Niektoré naše partnerské spoločnosti majú svoje sídlo mimo európskeho hospodárskeho priestoru. Našich importérov a dcérske spoločnosti nájdete tu   

Ďalej sú údaje sprostredkované tretím osobám iba v prípade, iba ak sme právne alebo rozhodnutím súdu k tomu zaviazaný, alebo je toto sprostredkovanie nevyhnutné k právnemu postihu alebo k trestnému stíhaniu.

Google Analytics
Na našej webstránke používame analýzu využívania Google Analytics od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vaša IP adresa bude od Google v rámci európskeho hospodárskeho priestoru pred prenosom na Google, USA skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je prenášaná celá IP adresa, ale potom je skrátená. 

Google zaručuje, že v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača sprostredkovaná IP adresa, nebude spojená s ostatnými osobnými údajmi z Google.

Google Analytics používa 'Cookies' (pozrite vyššie). Môžete zamedziť použitiu zaevidovaných údajov cez Google. Stiahnite si k tomu disponibilný Browser-Add-on a nainštalujte si ho. Ďalšie informácie k ochrane údajov pri Google-Analytics nájdete tu.

Pseudonym alebo anonymné (bez identifikácie) použitie 
Pomocník prehliadača Vám poradí, ako zamedzíte alebo sťažíte sledovanie Vašich aktivít na webstránkach. Hľadajte tam pod „sledovanie“.

V políčkach údajov na našej webstránke by ste mohli zadať iné osobné údaje ako Vaše vlastné („Pseudonym“). Ak zadáte údaje inej osoby bez ich výslovného súhlasu, porušíte ich právo na ochranu osobných údajov. Okrem toho, pri chybnom zadaní údajov, nemôžeme splniť niektoré požadované účely (napr. nárok na záruku, odpoveď na maily).

Sociálne siete
Na našej webstránke používame spojenie so sociálnymi sieťami nasledovných poskytovateľov:

Facebook   
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
použité pluginy a vzhľad

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
použité pluginy a vzhľad

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
vzhľad

Twitter  
      
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
použité pluginy a vzhľad

Ak aktivujete prostredníctvom našej webstránky akúkoľvek aplikáciu, ktorá obsahuje takéto pripojenie  alebo stlačíte ikonu sociálnej siete (napr. kliknutím na „Páči sa mi“-, „+1“- alebo „Tweet“- ikonu), dozvie sa akutálny poskytovaľ služby priamo Vašu IP-adresu a osobné údaje prostredníctvom Vašej návštevy na stránke, aj keď na nej nemáte žiadny profil alebo nie ste práve prihlásený.

Ak ste aktuálne na sociálnej sieti prihlásený, môže poskytovateľ Vašu návštevu priradiť Vášmu profilu a zverejniť. Ak tomu chcete zabrániť, odhláste sa zo sociálnej siete pred stlačením ikony.
Aktuálny poskytovateľ neuchová tieto informácie v rámci svojho servera mimo európsky hospodársky priestor.

Účel a rozsah zhromažďovania osobných údajov, ako aj ich ďalšie spracovanie a použitie prostredníctvom poskytovateľa, ako aj Vaše práva a možností nastavenia, týkajúce sa ochrany Vašej privátnej sféry, zistíte z pokynov o ochrane osobných údajov poskytovateľov.


Spracovanie dát pri špeciálny použitiach


XXL-Záruka
Spracovanie (napr. zisťovanie, prenos a používanie) osobných údajov slúži výhradne k založeniu a sprostredkovaniu XXL-záruky alebo prípadných spätných zvolávacích akcií. Údaje sú uložené na serveri poskytovateľa služieb v Nemecku, ktorý má povinnosť dodržiavať zákony o ochrane osobných údajov. Na tieto účely môže prísť k prenosu údajov na server kompetentnej dcérskej spoločnosti alebo importéra Metabo.

V prípade, že predajca registruje produkty na základe poverenia od zákazníka,budú sa tieto údaje vymieňať aj medzi servermi spoločnosti Metabo a predajcu. Predajcovia, importéri a dcérske spoločnosti sú zmluvne zaviazaní k právoplatnému spracovaniu osobných údajov, tak aby boli dodržiavané štandardy zákonov o ochrane osobných údajov, či už v Nemecku, alebo aj cieľovej krajine.

Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov online na používateľskom konte XXL-Záruky, E-Mailom na xxlsupport@metabo.de alebo písomne na zodpovednom mieste Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen.

Newsletter
Na našej stránke sa môžete zaregistrovať na zasielanie Metabo-Newslettera. Ak ste sa prihlásili na zasielanie Newslettera, budete od nás dostávať zaujímavé informácie, ponuky a novinky o Metabe a našich výrobkoch.


Váš súhlas s používaním Vašich osobných údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek odvolať, napr. písomne na Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, E-Mailom na info@metabo.de alebo kliknutím na link odvolania des na konci každého reklamného e-mailu.


Na zasielanie nášho Newslettera používame Newsletter2Go, ponuku Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go ponúka nástroje na analýzu, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu o úspešnosti zasielania Newslettera a využívajú na to, okrem iného, aj Google Analytics. Tieto analýzy sú vzťahované na skupiny a nie sú nami používané na individuálne vyhodnocovanie príjemcov newslettera. Ďalšie informácie obdržíte na ustanovení o ochrane osobných údajov od Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz.


Výherné súťaže
Pri organizovaní výherných súťaží používame - ak si to želáte - iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie výhernej súťaže, napr. pre zaslanie výhry. Vaše osobné údaje budú vymazané okamžite potom, čo už nebudú potrebné pre uskutočnenie výhernej súťaže, ak nedáte súhlas k ich ďalšiemu používaniu a ak s tým nie sú spojené žiadne zákonné povinnosti o uchovávaní údajov.

Kontaktný formulár, Návrhy na zlepšenia, Prieskumy

Dáta prijaté prostredníctvom nášho kontaktného formulára a formulára na návrhy na zlepšenia a prieskumy sú používané iba v rámci spracovania návrhov na zlepšenie, prieskumov alebo dopytov, ktoré ste zadali v rámci Vašej správy. Po spracovaní návrhov, prieskumov alebo dopytov sú zaznamenané údaje vymazané.


Zodpovedné miesto

Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontakt pre otázky ohľadom ochrany osobných údajov:
Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov Metabowerke GmbH

info@metabo.de (heslo “Datenschutz“)

Za účelom optimalizácie webových stránok a jeho neustáleho zlepšovania Metabo používa cookies. Pokračovaním v používaní webovej lokality súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií