Pravni napotki

Pravni napotki

© Copyright 2023 Metabowerke GmbH (Metabo)

Pogoji uporabe

To informacijsko in komunikacijsko storitev vam omogoča podjetje Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Z dostopom uporabnik brez omejitev ali pridržka sprejema v nadaljevanju navedene pogoje za uporabo:

Avtorske pravice - Vse pravice pridržane.

Informacije (besedilo, slike, grafični prikazi, animacije, medijski objekti ter njihova razporeditev), prikazane na tej spletni strani, so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi zaščitnimi zakoni.

Vsebine teh strani brez dovoljenja podjetja Metabo ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali posredovati tretjim v komercialne namene. Prepovedani so predvsem razmnoževanje, prevajanje in shranjevanje ter širjenje prek drugih elektronskih medijev.

Nekatere strani vsebujejo slike, besedila ali medijske objekte, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami tretjih oseb. Na primer:

Apple, logotip Apple in App Store so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah in regijah. App Store je znamka storitve družbe Apple Inc.

Google Play in logotip Googla Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC.

Blagovne znamke

Če ni navedeno drugače, so vse blagovne znamke na spletni strani Metabo zaščitene z zakonom o blagovnih znamkah. To velja predvsem za blagovne znamke Metabo, logotipe znamk, logotipe podjetja in druge embleme. Blagovne znamke in oblikovalski elementi, uporabljeni na teh straneh, so intelektualna lastnina podjetja Metabowerke GmbH, Nemčija.

Izključitev odgovornosti

Informacije na tej spletni strani so bile pripravljene z veliko skrbnostjo.  Kljub temu ne moremo jamčiti za njihovo popolno pravilnost in natančnost.

Podjetje Metabo zato izključuje vsakršno jamstvo za škode, nastale neposredno ali posredno zaradi uporabe informacij na tej spletni strani.

Podjetje Metabo ne prevzema odgovornosti za škodo v povezavi z uporabo tega spletnega nastopa, nastalo zaradi naklepa ali grobe malomarnosti.

Če ste trgovec v smislu trgovskega registra in je bila škoda povzročena naklepno ali iz malomarnosti, je odgovornost podjetja Metabo omejena na predvidljivo, tipično možno škodo, v kolikor ne gre za naklepno ravnanje organov trgovca ali kaznive kršitve pogodbenih obveznosti. To ne vpliva na jamstvo podjetja Metabo iz jamstva in garancije izdelka.  Pričujoče omejitve odgovornosti prav tako ne veljajo v primeru življenjsko nevarnih, telesnih ali zdravstvenih poškodb.

Na tej spletni strani so prav tako zunanje povezave do ponudb tretjih oseb. Na vsebine teh povezanih ponudb podjetje Metabo nima vpliva, zaradi česar ne prevzema odgovornosti za tovrstne vsebine.

Če ugotovimo ali nas na to opozorijo drugi, da z naše spletne strani povezave vodijo do spletnih strani z nezakonitimi vsebinami, bomo tovrstne povezave odstranili.

Veljavnost

Za pogoje uporabe velja nemško pravo ob izključitvi kupnega prava ZN.  Sodno pristojnost za spore v povezavi s tem spletnim nastopom ima sodišče Nürtingen.

Če katero od določil teh pogojev uporabe ne velja ali preneha veljati, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

Zakonski napotki glede varstva podatkov

Napotke o varstvu podatkov najdete pod Informacije o varstvu podatkov.