Garancijska izjava

Garancijska izjava

Ne glede na zakonske garancijske pravice podjetje Metabo daje garancijo v skladu z zakoni vaše države, vendar najmanj 1 leto, ki začne veljati z datumom prodaje stroja končnemu uporabniku. Poleg tega kupci kompresorja prejmejo še 10-letno garancijo za prerjavitev pnevmatskega kotla.

Garancija velja izključno za napake, ki nastanejo kot posledica napak v materialu ali proizvodnji.

Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka je treba priložiti originalni račun z datumom nakupa. Popravila v sklopu garancije lahko izvajajo samo pooblaščeni servisni partnerji Metabo.

1.     Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

 

2.     Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedri, rezila, obdelovalne plošče, ipd.

 

3.     Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščeni serviser za Metabo stroje. Servis je potrebno opraviti na vsakih 70-100 delovnih ur. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.

 

4.     Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.

 

5.     Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.

 

6.     V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.

 

7.     Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 

8.     Garancija prične teči z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje oz. izročitve blaga, originalnim žigom, prepisano serijsko številko stroja in podpisom, v nasprotnem primeru vam garancije ne priznamo.

 

9.     Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo najmanj 5 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven garancijskega roka najmanj 5 let.

 

10.  Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti.

 

11.  Garancija se ne prizna :

·        če je v aparat posegla nepooblaščena oseba,

·        če so okvare mehanske oz. fizične,

·        če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,

·        če garancijski list ni potrjen in originalni račun ni priložen,

·        za ves potrošni material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled),

·        v primeru okvare, ki je nastala kot posledica nepravilne uporabe, kot je preobremenitev stroja (npr.: žage lisičarke pri izdelavi palet), uporabe nedovoljenih nastavkov itd.,

·        v primeru okvare, ki je nastala kot posledica uporabe sile, poškodb zaradi zunanjih vplivov ali tujkov, kot so npr. pesek ali kamni,

·        v primeru škode zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, kot je npr. priklop na napačno omrežno napetost ali vrsto toka ter neupoštevanje navodil za montažo;

·        zaradi normalne obrabe.

 

V garancijo prav tako niso vključeni delno ali v celoti demontirani stroji.

 

Servis za okvare v garancijskem roku:

VARESI d.o.o. 

Cesta v Gorice 2A

1000 Ljubljana

Tel: 01/505 75 81


Garancija XXL (3-letna garancija podjetja Metabo)

Če registrirate stroj, kupljen po januarju 2004, vam Metabo daje razširjeno garancijo 3 let, ki se prav tako začne z datumom prodaje stroja končnemu uporabniku/kupcu.

Registracija je mogoča izključno preko spleta na naslovu www.metabo-service.com, lahko pa jo opravi kupec sam. Kupec svojo potrditev garancije XXL prejme po e-pošti ali pa si jo lahko neposredno natisne. Ta potrditev se vedno nanaša na stroj.

Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka je treba originalnemu prodajnemu računu z datumom nakupa priložiti potrditev garancije XXL oz. natis registracije.

Garancija XXL


Poštni naslov:
Metabo d. o. o.
Poslovna cona A 12
4208 Šenčur

info@metabo.si