Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACh)

Kot priznani nemški proizvajalec in lastnik blagovne znamke upoštevamo zakone in druge predpise. V smislu REACh smo nadaljnji uporabnik snovi v pripravkih in snovi v izdelkih.


To konkretno pomeni:

 

  • V skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACh) morajo distributerji izdelkov (strojev, pribora, pa tudi gradbenega materiala in rezervnih delov), ki vsebujejo eno ali več najnevarnejših snovi (imenovanih "snovi, ki so zelo zaskrbljujejo" /SVHC), v koncentraciji nad 0,1 % mas. m/m., zbrati informacije o lastnostih snovi in pripravkov. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je na tako imenovani seznam kandidatov vključila snovi, ki so bile posebej zaskrbljujoče.
  • Seveda izpolnjujemo obveznost obveščanja iz člena 33.  
  • Glede na podatke, ki so na voljo pri naših dobaviteljih, predvidevamo, da so bile snovi, naštete v prilogi 14, pravočasno registrirane.
  • Glede na trenutno dostopne informacije, noben od naših izdelkov ne vsebuje snovi, naštetih v prilogi 17, ki bi prepovedale njihovo dajanje v promet.
  • Varnostne liste in varnostna navodila dobite v našem prodajnem oddelku ali na naši strani pod varnostnimi informacijami.

Po razpoložljivih informacijah skoraj vsi izdelki Metabo vsebujejo sestavne dele, v katerih se svinec (št. CAS 7439-92-1) uporablja kot legirni element, npr. v jeklu ali bakru, in vsebuje koncentracije, večje od 0,1 mas.-%. Uporaba te snovi ustreza veljavnim izjemam. Če se izdelki uporabljajo kot predvideno, ni nevarnosti za zdravje ali okolje. Varnostna navodila niso potrebna.

Za nadaljnja vprašanja pošljite e-pošto na product-compliance@metabo.de.


Informacije o odlaganju baterijskih paketov in odpadne električne opreme

Okolju prijazni izdelki so zasidrani v naši izjavi o poslanstvu podjetja in v našem kodeksu. Zato kot znani proizvajalec blagovnih znamk seveda izpolnjujemo obveznosti evropske direktive 2012/19 /EU (WEEE).

 

  • Naše električno ročno orodje je označeno s simbolom prečrtanega zabojnika za odpadke. To pomeni, da odpadna električna oprema ne spada med mešane komunalne odpadke.
  • Potrošniki morajo odpadno EE opremo brezplačno vrniti na ustrezno zbirno mesto, k pooblaščenemu trgovcu Metabo ali na pooblaščeni Metabo servis.
  • Ko odpadno EE opremo odložite na ustreznem zbirnem mestu, odstranite baterijski paket iz baterijskega orodja in ga odložite ločeno in na okolju prijazen način s pomočjo ustreznega sistema za zbiranje.
  • Stare naprave vsebujejo pomembne surovine, ki jih je mogoče reciklirati za namene krožnega gospodarstva.


Za nadaljnja vprašanja pošljite e-pošto na product-compliance@metabo.de.


Pomembne informacije o uporabi li-ion baterijskih paketov za naše baterijske stroje

Uporabljajte samo originalne baterijske pakete/polnilce ali baterijske pakete/polnilce, ki jih dobite pri naših partnerjih CAS. Ti so zasnovani za uporabo z našimi baterijskimi stroji in stroji naših partnerjev CAS in zagotavljajo najvišjo možno zmogljivost in varnost.
 

Če ne uporabljate naših originalnih baterijskih paketov /polnilcev ali  baterijskih paketov /polnilcev naših partnerjev CAS, ne moremo jamčiti za varnost in pravilno  delovanje. To velja tudi, če so bili baterijski paketi/polnilci kakor koli odprti ali spremenjeni oz. predelani.


Uporaba baterijskih paketov ali polnilcev, ki jih ne proizvajamo mi ali eden od naših partnerjev CAS (zunanji baterijski paketi in polnilci) lahko povzroči znatna varnostna tveganja, npr. nevarnost požara ali eksplozije.

Poleg tega želimo opozoriti, da uporaba drugih sistemov razveljavi kakršno koli garancijo in morebitne garancijske zahtevke v zvezi z našimi izdelki.


Varnostna priporočila


Li-ion baterijski stroji

Varnostna priporočila za prevoz in ravnanje z li-ionskimi baterijami

Li-ion baterijski paketi so še posebej primerni za mobilne naprave zaradi svoje zelo visoke gostote energije. Številni varnostni mehanizmi so že vključeni v sistem in zagotavljajo varen izdelek ter zagotavljajo varno delo. Visoka vsebnost energije zahteva tudi ukrepe in pravila za preprečevanje poškodb pri ravnanju in prevozu baterijskih paketov.

Tu boste našli informacije in varnostna priporočila o li-ionskih baterijskih paketih:


Pribor za rezanje in brušenje

Varnostna priporočila za pravilno uporabo pribora za rezanje in brušenje

Uporaba