Družbena odgovornost

V skupini Metabo se zavedamo svoje družbene odgovornosti in pri svojem delovanju spoštujemo splošno veljavne etične vrednote in načela, še posebej integriteto, poštenost, spoštovanje človekovega dostojanstva, odprtost in nediskriminacijo vere, svetovnega nazora, spola in etike. Zavračamo korupcijo in podkupovanje ter se zavzemamo za pošteno konkurenco. Trajnostno gospodarjenje je prav tako bistveni sestavni del naše podjetniške kulture kot tudi zaščita naših sodelavcev ter ohranjanje zdravja in varnosti pri delu.

 

Vsi zaposleni v skupini Metabo smo zavezani k strogemu upoštevanju tega kodeksa ravnanja in osnovnih načel v nadaljevanju. Skupina Metabo je sprejela ta osnovna načela in preverja njihovo upoštevanje tudi, če so lokalni predpisi manj zavezujoči. Prav tako si prizadevamo, da bi zahteve našega kodeksa ravnanja prevzeli tudi naši kupci in dobavitelji.

Upoštevanje zakonov

Upoštevamo veljavno zakonodajo in druge predpise, ki so merodajni za naše podjetje, ne glede na to, v kateri državi delujemo.

 

Še posebej upoštevamo zadevne zakone in predpise pri uvozu in izvozu, ne le v povezavi z izdelki, ampak tudi glede vseh vrst tovorov in tehnologije.

Brez podkupovanja in korupcije

Zavračamo korupcijo in podkupovanje v smislu ustrezne konvencije ZN in nacionalne zakonodaje.

V podjetju na primeren način spodbujamo preglednost, moralno neoporečno trgovanje in odgovorno vodenje ter nadzor.

Poštena konkurenca

Poslužujemo se izključno čiste in priznane poslovne prakse in poštene konkurence. Delujemo profesionalno in kakovostno.

Delovna in zdravstvena zaščita

Zagotavljamo upoštevanje zakonov o delu in zaposlovanju.

 

Svoje sodelavce ščitimo pred nevarnostmi na delovnem mestu in podpiramo ukrepe za spodbujanje zdravja.

 

Plačilna politika in delovni čas ustrezajo najmanj lokalnim zakonskim standardom in pogojem.

Upoštevanje temeljnih in človekovih pravic

Zavzemamo se za upoštevanje osnovnih pravic in mednarodne deklaracije o človekovih pravicah ter ne dopuščamo nobene diskriminacije nacionalnega in etničnega porekla, socialnega izvora, zdravstvenega stanja, invalidnosti, spolne usmerjenosti, starosti, spola, političnega prepričanja, vere ali pogleda na svet. Zavzemamo se za enake možnosti.

 

Podpiramo prepoved kakršne koli oblike prisilnega dela. Svoje sodelavce ščitimo pred telesnim kaznovanjem in pred psihičnim, spolnim, fizičnim
ali verbalnim nadlegovanjem ali zlorabam.

Zavzemamo se za zaščito in izpolnjevanje pravice do svobode mnenja, svobodne govorra in svobodo združevanja.
 

Upoštevanje prepovedi otroškega dela in upoštevanje zakonskih določil za minimalno starost sodelavcev sta za nas obvezni in samoumevni.

Varovanje okolja

Naši izdelki, storitve in procesi so projektirani ob upoštevanju praks, ki varujejo okolje. Na vseh lokacijah, kjer delujemo, spoštujemo zahteve glede varovanja okolja in pri ravnanju z naravnimi viri delamo odgovorno.