Gegevensbescherming

Algemene aanwijzingen voor de gegevensverwerking via onze internetsite

Verzameling van gegevens bij het oproepen van deze internetsite
Bij uw bezoek registreren wij IP-adres, website van waaruit het bestand is opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de opvraging, overgedragen gegevenshoeveelheid en melding over het succes van de opvraging (web-log). Daarmee optimaliseren wij onze website. Wij koppelen deze gegevens echter niet aan uw persoon.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. U kunt in uw browser de opslag daarvan uitschakelen. U kunt dan echter misschien niet alle functies van onze website gebruiken.

Externe links
Onze website bevat links naar pagina's van externe aanbieders (derden). Onze verklaring inzake gegevensbescherming geldt alleen voor onze website. Neem indien nodig de verklaringen inzake gegevensbescherming van de externe aanbieders in acht.

Doorgave van uw gegevens
In het kader van onderstaande soorten gebruik geven wij uw gegevens door aan partnerbedrijven, als dat het gebruiksdoel dient (dienstverleners, dochterbedrijven en importeurs). Wij verplichten deze partnerbedrijven tot de naleving van het gegevensgeheim. Sommige van onze partnerbedrijven zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onze importeurs en dochterbedrijven vindt u hier  

Verder worden gegevens aan derden alleen doorgegeven, voor zover wij daartoe wettelijk of door rechterlijke beslissing verplicht zijn of de doorgave vereist is voor de individuele of strafvervolging.

Google Analytics
Wij maken voor de gebruiksanalyse gebruik van onze website Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Uw IP-adres wordt door Google binnen de de Europese Economische Ruimte (EER) vóór de overdracht aan Google, V.S. afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen, maar dan daar afgekort.

Google verzekert dat het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres niet met andere persoonlijke gegevens door Google wordt samengevoegd.

Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (zie boven). U kunt de verwerking van de daarmee geregistreerde gegevens door Google voorkomen. Download daarvoor de beschikbare Browser-Add-on en installeer deze. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google-Analytics vindt u hier.

Pseudoniem of anoniem (incognito) gebruik
De Help-functie van uw browser laat u weten hoe u het volgen van uw webactiviteiten door derden kunt voorkomen of bemoeilijken. Zoek daar naar „tracking“.

U kunt in invoervelden van onze website andere persoonlijke gegevens aangeven dan uw eigen gegevens („pseudoniemen“). Als u gegevens van anderen invoert zonder hun toestemming verkregen te hebben, schendt u hun aanspraak op gegevensbescherming. Verder kunnen wij bij de invoer van verkeerde gegevens aan menige doeleinden (bv. aanspraak op garantie, antwoordmail) niet voldoen.

Sociale netwerken
Op onze website maken wij gebruik van sociale plug-ins van de volgende aanbieders:

Facebook   
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
gebruikte plug-ins en aspect

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
gebruikte plug-ins en aspect

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
aspect

Twitter  
      
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
gebruikte plug-ins en aspect

Als u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plug-ing bevat of zelfs een schermknop van het sociale netwerkt indrukt (bijvoorbeeld door het aanklikken van de schermknop „Vind ik leuk“, „+1“ of „Tweet“), komt de desbetreffende aanbieder direct uw IP-adres en gegevens over uw bezoek aan de pagina te weten, ook als u geen profiel heeft bij de desbetreffende aanbieder of helemaal niet bent ingelogd.

Als u bij één van de sociale netwerken bent ingelogd, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw profiel toewijzen en openbaar maken. Als u dat wilt voorkomen, dient u vóór het bedienen van de schermknop uit het desbetreffende sociale netwerk uit te loggen.
De desbetreffende aanbieder slaat deze informatie in het algemeen op zijn servers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) op.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van  de aanbieders.

Privacyverklaring voor het gebruik van sociale media


Gegevensverwerking bij speciale toepassingen


XXL-garantie
De verwerking (bv. verzameling, doorgave en gebruik) van de persoonlijke gegevens dient uitsluitend als bewijs en uitvoering van de XXL-garantie of voor mogelijke terugroepingsacties. De gegevens bevinden zich op de server van een dienstverlener in Duitsland die verplicht is tot de naleving van de wetten op de gegevensbescherming. Voor deze doeleinden kan een gegevensoverdracht naar de server van de competente Metabo-filialen c.q. van de importeur plaatsvinden.

Als een dealer producten registreert in opdracht van de koper, worden deze gegevens ook tussen de server van Metabo en de dealer uitgewisseld. De dealers, importeurs en filialen zijn verplicht tot de wetsgetrouwe verwerking van de persoonlijke gegevens, zodat de desbetreffende gegevensbeschermingsnormen van Duitsland c.q. van het land van bestemming worden nageleefd.

De koper kan op ieder willekeurig moment de verwerking van zijn gegevens online in de gebruikersaccount van de XXL-garantie, via e-mail aan xxlsupport@metabo.de of per post aan het verantwoordelijke kantoor Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen tegenspreken.

Newsletter
U kunt zich via onze website registreren voor de verzending van de Metabo-Newsletter. Wanneer u zich voor de Newsletter hebt aangemeld, ontvangt u van ons interessante informatie, offertes en nieuws over Metabo en onze producten.

Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclame kunt u op elk willekeurig moment herroepen, bijv. schriftelijk aan Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, via e-mail aan info@metabo.de of door te klikken op de afmeldingslink aan het einde van elke commerciële e-mail.

 

Voor de verzending van onze Newsletters maken wij gebruik van Newsletter2Go, een product van Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlijn. Newsletter2Go stelt analyse-instrumenten ter beschikking, waarmee u uw mening kunt geven over het succes van de verzending van de Newsletter en maakt daarvoor o.a. gebruik van Google Analytics. Deze analyses hebben betrekking op groepen en worden door ons niet voor de individuele evaluatie van de Newsletter-ontvangers gebruikt. Meer informatie vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Newsletter2Go https://www.newsletter2go.nl/gegevensbescherming/.

Kansspelen
Bij de organisatie van kansspelen maken wij - als u dat wenst - alleen gebruik van persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het kansspel, bijvoorbeeld voor de toezending van prijzen. Uw persoonlijke gegevens worden gewist, zodra ze voor de uitvoering van het spel niet meer noodzakelijk zijn, als u geen toestemming heeft gegeven voor verder gebruik en als er geen wettelijke bewaringsplichten tegenover staan.

Contactformulier, voorstellen tot verbetering, enquêtes

De via ons formulier voor contact, verbeteringsvoorstellen of enquêtes verzamelde gegevens zullen wij alleen voor de behandeling van voorstellen tot verbetering, enquêtes of aanvragen, die wij ontvangen in het kader van uw mededeling, gebruiken. Na behandeling van de voorstellen, enquêtes of aanvragen worden de verzamelde gegevens gewist.


Verantwoordelijk kantoor

Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Contact in geval van vragen over de gegevensbescherming
Verantwoordelijke gegevensbescherming

info@metabo.de (trefwoord "gegevensbescherming“)

Om de website te optimaliseren en voortdurend te kunnen verbeteren, maakt Metabo gebruik van cookies. Door het verdere gebruik van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie