Onze richtlijnen

 

De richtlijnen van onze bedrijfscultuur zijn een afspiegeling van de waarden waarvoor wij staan.
Ze vormen de basis voor onze samenwerking en onze manier van leidinggeven aan het bedrijf - evenals voor de relatie met onze klanten

 

Ons handelen wordt gekenmerkt door respect, transparantie en waardering

„Wij werken in en aan een klimaat van eenduidigheid, respect en openheid. […] Iedere medewerker van Metabo kan erop vertrouwen dat hij/zij door de collega's zowel binnen als buiten het team altijd en overal ondersteund wordt. Wij luisteren naar elkaar, respecteren en moedigen verschillende meningen aan en zijn in staat alles in openheid te bespreken. […] Wij gedragen ons waardig en zijn altijd open en eerlijk.“

 

„Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden, d.w.z. dat wij onze klanten te allen tijde helpen om met onze producten in hun levensonderhoud te voorzien. […] Zij worden immers dagelijks telkens met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Wij moeten deze uitdagingen exact kennen en doorgronden, om voor hen producten en systemen te ontwikkelen en te produceren, die hun werk vergemakkelijken.“

 

„Wij van Metabo zijn er vast van overtuigd dat luisteren naar elkaar een uitdrukking van wederzijds respect is. Luisteren is de basis voor een open samenwerking vol vertrouwen en een respectvolle omgang met de wensen en behoeften van onze klanten. Het is een vast onderdeel van onze cultuur, waarvoor actief handelen is vereist en creëert de voorwaarde voor een constant succes van het bedrijf, ook op de lange termijn.“

 

 

Onze waarden waaraan wij ons als bedrijf conformeren

Vertrouwen

is wellicht de belangrijkste waarde bij Metabo. Een indicatie daarvoor: van alle waarden komt deze het meeste voor bij het streven naar on ideaalbeeld.
Met name in het hoofdstuk over de relatie met de klanten en daar, waar aan het einde wordt geformuleerd

 

„Onze klanten vertrouwen Metabo. Ze weten waarom.“

Moed

Moedige beslissingen nemen betekent voor ons: zichtbaar een bepaalde houding innemen - als mens bij Metabo en met de Metabo-producten.

 

Passie

"Met passie aan iets werken wil zeggen dat men het graag en met volledige inzet doet. Met een soort aanstekelijk enthousiasme. Vele
van onze collega's zeggen zelfs: ""Ik ben uit het goede hout gesneden"" - een spreekwoord, dat dicht bij een algemene formulering van het ideaalbeeld komt:"

 

„In iedere Metabo klopt een hart!“

Dynamiek

is niet vanzelfsprekend, maar noodzakelijk, omdat de wereld om ons heen gewoon zo snel verandert. Wij willen in beweging blijven, ons kunnen aanpassen, waar dat nodig en zinvol is en ze sterk mogelijk zijn. Alles moet constant opnieuw beoordeeld worden. Velen van ons zeggen:

 

„Wij hadden al gereageerd, voordat het ter sprake kwam“.