Aplinkosauga, sveikata, saugumas

Žiedinė eknomika ir tvarumas

 • Ilgaamžiškumas (durability)
  Esminė visų „Metabo“ gaminių kokybės savybė – ilgaamžiškumas. Kiekvienas gaminys turi atitikti tam tikrus minimalius reikalavimus.
 • Remontuojamumas (repairability)
  Visi „Metabo“ gaminiai yra remontuojami. Atsarginių dalių prieinamumas pasibaigus serijinei gamybai užtikrinamas mažiausiai 8 metams.
 • Pakartotinis naudojimas (re-use)
  Naudojant visus akumuliatorių gaminius, akumuliatorių ir mašiną galima atskirti. Tai reiškia, kad kiekvieną komponentą galima naudoti pakartotinai.
 • Perdirbamumas (recyclability)
  Visi „Metabo“ gaminiai ir pakuotės yra perdirbami.
 • Perdirbtos medžiagos (recycled material)
  Pakuotės, ypač kartono, dažniausiai pagamintos iš perdirbtų medžiagų. Gaminiuose, kiek tai leidžia saugos ir kokybės reikalavimai, naudojami perdirbti metalai ir plastikai.
 • Kritinės žaliavos (conflict mineral)
  „Metabo“ atitinka (ES) 2017/821 ir „Dodd-Frank-Act“ reikalavimus.
 • Efektyvumas (energy and material efficiency)
  Kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, „Metabo“ gaminiai pasižymi dideliu efektyvumu. Didelis medžiagų efektyvumas pasiekiamas optimizavus rankinių gaminių svorį.

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gamindami garsių Vokietijos prekinių_ženklų_produktus puikiai suprantame, kaip svarbu laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų. Pagal REACH pateiktą apibrėžimą mes esame „tolesnis naudotojas“. Be to, tiekiame „preparatus“ ir „gaminius“.


Tai reiškia, kad:

 • Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 33 straipsnį gaminių (įrankių, priedų, taip pat konstrukcinių ir atsarginių dalių), kurių sudėtyje yra viena arba kelios vadinamosios ypatingą susirūpinimą keliančios medžiagos (SHVC), kurių koncentracija pagal masę viršija 0,1 %, tiekėjai į rinką privalo laikytis tam tikrų pareigų perduoti informaciją. Medžiagas, kurios identifikuojamos kaip keliančios ypatingą susirūpinimą, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) įtraukia į vadinamąjį kandidatinį medžiagų sąrašą.
 • Savaime suprantama, laikomės 33 straipsnyje numatytos pareigos teikti informaciją.
  Gaminiai, kurių sudėtyje yra vienas ar keli SVHC, yra notifikuoti SCIP duomenų bazėje.
 • Remdamiesi savo tiekėjų pateikta informacija manome, kad 14 priede išvardintos medžiagos įregistruotos laiku.
 • Pagal šiuo metu turimą informaciją nė viename mūsų gaminyje nėra 17 priede išvardintų medžiagų, dėl kurių savo gaminių į rinką tiekti negalėtume.

Pagal turimą informaciją beveik visuose „Metabo“ gaminiuose yra konstrukcinių dalių, kurių sudėtyje kaip lydinio (pvz., plieno arba vario) elemento yra švino (CAS Nr. 7439-92-1), kurio koncentracija pagal masę viršija 0,1 %. Šios medžiagos naudojamos laikantis galiojančių nukrypti leidžiančių nuostatų. Gaminius naudojant pagal paskirtį pavojaus sveikatai arba aplinkai nėra. Saugos nurodymai nereikalingi.

 

Jei kiltų daugiau klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu product-compliance@metabo.de.


Informacija apie akumuliatorių ir senų elektros įrenginių utilizavimą

Aplinką tausojančių gaminių idėja įtvirtinta mūsų įmonės vizijoje ir mūsų Elgesio kodekse. Todėl mes, kaip garsių prekinių ženklų gamintojas, žinoma, laikomės Europos Sąjungos direktyvoje 2012/19/ES (WEEE) numatytų prievolių.

 

 • Mūsų elektros įrankiai pažymėti perbraukto atliekų konteinerio simboliu. Tai reiškia, kad į bendrą atliekų konteinerį senų elektros įrenginių mesti negalima.
 • Naudotojai yra raginami juos nemokamai atiduoti atitinkamame viešajame surinkimo centre, „Metabo“ specialiesiems atstovams arba „Metabo“ klientų aptarnavimo tarnyboje.
 • Jei nuspręsite utilizuoti vietiniame surinkimo centre, iš akumuliatorinių įrenginių išimkite akumuliatorių ir, atsižvelgdami į atitinkamą surinkimo sistemą ir laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų, jį utilizuokite atskirai.
 • Senuose įrenginiuose būna svarbių žaliavų, kurias laikantis žiedinės ekonomikos principų galima perdirbti.


Jei kiltų daugiau klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu product-compliance@metabo.de.


Svarbi informacija apie ličio jonų akumuliatorių naudojimą su mūsų akumuliatoriniais įrenginiais

Naudokite tik mūsų numatytus originalius akumuliatorius / įkrovimo įtaisus arba mūsų CAS partnerių akumuliatorius / įkrovimo įtaisus. Jie sukurti naudoti kartu su mūsų ir mūsų CAS partnerių akumuliatoriniais įrenginiais ir užtikrina didžiausią įmanomą pajėgumą ir saugumą.

Jei naudojami neoriginalūs mūsų ar mūsų CAS partnerių pagaminti akumuliatoriai / įkrovimo įtaisai, neprisiimame atsakomybės nei už saugumą, nei už pajėgumą. Tai galioja ir tuo atveju, jei akumuliatoriai ar įkrovimo įtaisai buvo atidaryti arba bet kaip kitaip pakeista jų originali konstrukcija.

Naudojant ne mūsų arba mūsų CAS partnerių, o kitų gamintojų pagamintus akumuliatorius ir įkrovimo įtaisus, gali kilti rimta saugos rizika, pvz., gaisro ar sprogimo pavojus.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad jei naudojamos ne mūsų sistemos, atsakomybės už savo produktus neprisiimame ir garantijos jiems netaikome.


Saugos rekomendacijos


Ličio jonų akumuliatoriniai įrenginiai

Saugos rekomendacijos dėl ličio jonų akumuliatorių transportavimo ir naudojimo

Kadangi ličio jonų akumuliatorių energijos tankis yra labai didelis, jie puikiai tinka mobilioms programoms. Daug saugos mechanizmų į sistemą jau yra integruoti ir padeda užtikrinti gaminio saugumą ir darbų saugą. Dėl didelio energijos kiekio, siekiant išvengti žalos naudojant ir transportuojant akumuliatorius, reikalingos taip pat papildomos priemonės ir taisyklės.

Informacijos apie ličio jonų akumuliatorius ir atitinkamų saugos rekomendacijų rasite čia:


Šlifavimo įrankiai

Saugos rekomendacijos dėl tinkamo šlifavimo įrankių naudojimo

Naudojimas

Saugos informacija

Deimantiniai pjovimo diskai

Su derva surištos abrazyvinės medžiagos

Plokšteliniai šlifavimo diskai, pluoštiniai šlifavimo diskai

Smėliasraučio apdirbimo priemonės


Pakuotės

94/62/EC (PPWD) direktyva

 • Mūsų gaminių gaminio ir transportavimo pakuotės atitinka ES direktyvos dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reikalavimus.
 • Mūsų pakuotėse nėra draudžiamų medžiagų ir jos gali būti įtrauktos į nacionalinę pakuočių perdirbimo sistemą.
 • Pakuotės gaminamos iš perdirbtų medžiagų.
 • Pakuotes, pagamintas iš kelių komponentų, rūšiuokite paprastai.
 • Kartono pakuotės dažniausiai pagamintos iš perdirbtų medžiagų.
 • Gaminių pakuotės pažymėtos pagal PPWD pakuotei naudotos medžiagos ir rūšiavimo rekomendacijų simboliais.

Pakuočių šalinimas

Šie pakuočių pavyzdžiai padeda priskirti ir šalinti pakuotės komponentus ir medžiagas.
Tinkamai išrūšiavus ir pašalinus, žiedinė ekonomikai gali perdirbti geriausiu būdu.
Vadovaukitės savo regione galiojančiomis atliekų šalinimo direktyvomis.

Kartono / popieriaus surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Aliuminio surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Metalo surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas

Plastiko surinkimas

Kartono / popieriaus surinkimas

Plastiko surinkimas