Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Gamindami garsių Vokietijos prekinių_ženklų_produktus puikiai suprantame, kaip svarbu laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų. Pagal REACH pateiktą apibrėžimą mes esame „tolesnis naudotojas“. Be to, tiekiame „preparatus“ ir „gaminius“.


Tai reiškia, kad:

  • Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 33 straipsnį gaminių (įrankių, priedų, taip pat konstrukcinių ir atsarginių dalių), kurių sudėtyje yra viena arba kelios vadinamosios ypatingą susirūpinimą keliančios medžiagos (SHVC), kurių koncentracija pagal masę viršija 0,1 %, tiekėjai į rinką privalo laikytis tam tikrų pareigų perduoti informaciją. Medžiagas, kurios identifikuojamos kaip keliančios ypatingą susirūpinimą, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) įtraukia į vadinamąjį kandidatinį medžiagų sąrašą.
  • Savaime suprantama, laikomės 33 straipsnyje numatytos pareigos perduoti informaciją.
  • Remdamiesi savo tiekėjų pateikta informacija manome, kad 14 priede išvardintos medžiagos įregistruotos laiku.
  • Pagal šiuo metu turimą informaciją nė viename mūsų gaminyje nėra 17 priede išvardintų medžiagų, dėl kurių savo gaminių į rinką tiekti negalėtume.
  • Saugos duomenų lapus ir saugos nurodymus gausite mūsų pardavimo skyriuje, taip pat rasite mūsų puslapyje „Saugos informacija“.

Pagal turimą informaciją beveik visuose „Metabo“ gaminiuose yra konstrukcinių dalių, kurių sudėtyje kaip lydinio (pvz., plieno arba vario) elemento yra švino (CAS Nr. 7439-92-1), kurio koncentracija pagal masę viršija 0,1 %. Šios medžiagos naudojamos laikantis galiojančių nukrypti leidžiančių nuostatų. Gaminius naudojant pagal paskirtį pavojaus sveikatai arba aplinkai nėra. Saugos nurodymai nereikalingi.

 

Jei kiltų daugiau klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu product-compliance@metabo.de.


Informacija apie akumuliatorių ir senų elektros įrenginių utilizavimą

Aplinką tausojančių gaminių idėja įtvirtinta mūsų įmonės vizijoje ir mūsų Elgesio kodekse. Todėl mes, kaip garsių prekinių ženklų gamintojas, žinoma, laikomės Europos Sąjungos direktyvoje 2012/19/ES (WEEE) numatytų prievolių.

 

  • Mūsų elektros įrankiai pažymėti perbraukto atliekų konteinerio simboliu. Tai reiškia, kad į bendrą atliekų konteinerį senų elektros įrenginių mesti negalima.
  • Naudotojai yra raginami juos nemokamai atiduoti atitinkamame viešajame surinkimo centre, „Metabo“ specialiesiems atstovams arba „Metabo“ klientų aptarnavimo tarnyboje.
  • Jei nuspręsite utilizuoti vietiniame surinkimo centre, iš akumuliatorinių įrenginių išimkite akumuliatorių ir, atsižvelgdami į atitinkamą surinkimo sistemą ir laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų, jį utilizuokite atskirai.
  • Senuose įrenginiuose būna svarbių žaliavų, kurias laikantis žiedinės ekonomikos principų galima perdirbti.


Jei kiltų daugiau klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu product-compliance@metabo.de.


Svarbi informacija apie ličio jonų akumuliatorių naudojimą su mūsų akumuliatoriniais įrenginiais

Naudokite tik mūsų numatytus originalius akumuliatorius / įkrovimo įtaisus arba mūsų CAS partnerių akumuliatorius / įkrovimo įtaisus. Jie sukurti naudoti kartu su mūsų ir mūsų CAS partnerių akumuliatoriniais įrenginiais ir užtikrina didžiausią įmanomą pajėgumą ir saugumą.

Jei naudojami neoriginalūs mūsų ar mūsų CAS partnerių pagaminti akumuliatoriai / įkrovimo įtaisai, neprisiimame atsakomybės nei už saugumą, nei už pajėgumą. Tai galioja ir tuo atveju, jei akumuliatoriai ar įkrovimo įtaisai buvo atidaryti arba bet kaip kitaip pakeista jų originali konstrukcija.

Naudojant ne mūsų arba mūsų CAS partnerių, o kitų gamintojų pagamintus akumuliatorius ir įkrovimo įtaisus, gali kilti rimta saugos rizika, pvz., gaisro ar sprogimo pavojus.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad jei naudojamos ne mūsų sistemos, atsakomybės už savo produktus neprisiimame ir garantijos jiems netaikome.


Saugos rekomendacijos


Ličio jonų akumuliatoriniai įrenginiai

Saugos rekomendacijos dėl ličio jonų akumuliatorių transportavimo ir naudojimo

Kadangi ličio jonų akumuliatorių energijos tankis yra labai didelis, jie puikiai tinka mobilioms programoms. Daug saugos mechanizmų į sistemą jau yra integruoti ir padeda užtikrinti gaminio saugumą ir darbų saugą. Dėl didelio energijos kiekio, siekiant išvengti žalos naudojant ir transportuojant akumuliatorius, reikalingos taip pat papildomos priemonės ir taisyklės.

Informacijos apie ličio jonų akumuliatorius ir atitinkamų saugos rekomendacijų rasite čia:


Šlifavimo įrankiai

Saugos rekomendacijos dėl tinkamo šlifavimo įrankių naudojimo

Naudojimas

Saugos informacija

Deimantiniai pjovimo diskai

Su derva surištos abrazyvinės medžiagos

Plokšteliniai šlifavimo diskai, pluoštiniai šlifavimo diskai

Smėliasraučio apdirbimo priemonės