Teisinės nuorodos

Teisinės nuorodos

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Naudojimo sąlygos

Šias informacines ir komunikacines paslaugas jums teikia įmonė „Metabowerke GmbH“ (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Čia naršydamas naudotojas visiškai ir besąlygiškai sutinka su žemiau pateiktomis naudojimosi sąlygomis:

Autorių teisės - visos teisės saugomos.

Šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją (tekstą, vaizdus, grafiką, animacijas, medijų objektus bei jų išdėstymą) saugo autorių teisių ir kiti įstatymai.

Be „Metabo“ sutikimo šių puslapių turinio negalima komerciniais tikslais kopijuoti, keisti ar suteikti prieigą tretiesiems asmenims. Ypač draudžiama dauginti, versti, išsaugoti ir apdoroti kitais elektroniniais kanalais.

Kai kuriuose puslapiuose yra tretiesiems asmenims priklausančių vaizdų, tekstų ar medijų objektų, kuriuos saugo autorių teisių įstatymai. Pvz:

„Apple“, „Apple“ logotipas ir „App Store“ ženklas yra „Apple Inc.“, registruotos JAV ir kitose šalyse ir regionuose, prekių ženklai. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklas.

„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visus „Metabo“ interneto svetainėje pateiktus prekių ženklus saugo prekių ženklų įstatymai. Tai ypač galioja „Metabo“ prekių ženklams, prekių ir įmonės logotipams bei kitokiems ženklams. Šiuose puslapiuose panaudoti prekių ženklai bei dizaino elementai yra įmonės „Metabowerke GmbH“ (Vokietija) intelektinė nuosavybė.

Atsakomybės apribojimas

Informacija šioje internetinėje svetainėje buvo rengiama itin kruopščiai.  Nepaisant to, mes negalime garantuoti, kad pateikta informacija yra visiškai be klaidų ir tiksli.

Todėl „Metabo“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančią naudojantis informacija šioje interneto svetainėje.

„Metabo“ yra atsakingas tik už tokią žalą naudojantis šia interneto svetaine, kuri kiltų dėl tyčinės klaidos ar didelio aplaidumo.

Jeigu pagal Vokietijos komercinio kodekso (HGB) apibrėžtį jūs esate prekybininkas ir žala kilo dėl tyčinės klaidos ar didelio aplaidumo, „Metabo“ atsakomybė apsiriboja numatoma, įprastai įvykstančia žala, išskyrus atvejus, kai nustatoma pardavėjo tyčinė veikla ar neveiklumas arba jei nėra baustinai pažeista esminė sutartinė prievolė. „Metabo“ atsakomybė už gaminio kokybę, taip pat garantiniai įsipareigojimai lieka nepakitę.  Anksčiau minėti atsakomybės apribojimai netaikomi gyvybės, kūno ar sveikatos sužalojimui.

Šioje interneto svetainėje taip pat yra išorinių nuorodų į trečiųjų šalių pasiūlymus. Šių susietų pasiūlymų turinio „Metabo“ neįtakoja, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokį turinį.

Jei mes pastebėtume ar mums praneštų kiti, kad mes pateikiame nuorodą į svetainę su neteisėtu turiniu, mes tokią sąsają, jei įmanoma, pašalinsime.

Galiojimas

Naudojimo sąlygoms taikoma Vokietijos teisė, neatsižvelgiant į JT pirkimo-pardavimo sutarčių teisę.  Dėl šios internetu pateikiamos informacijos kilę ginčai nagrinėjami Niurtingeno teisme.

Jei viena iš šių Naudojimo sąlygų nuostatų bus arba taps nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimas išliks nepakitęs.

Teisinės duomenų apsaugos nuorodos

Apie mūsų privatumo politiką sužinosite perskaitę informaciją apie duomenų apsaugą