Juridische aanwijzingen

Juridische aanwijzingen

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Gebruiksvoorwaarden

Deze informatie- en communicatiedienst wordt u aangeboden door Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Door de toegang accepteert de gebruiker zonder beperking of voorbehoud onderstaande voorwaarden voor het gebruik:

Auteursrecht

De op deze website ter beschikking gestelde informatie (tekst, afbeeldingen, grafieken, animaties, media-objecten en hun rangschikking) zijn onderhevig aan de bescherming van het auteursrecht en andere wetten ter bescherming.

De inhoud van deze pagina's mag niet zonder de toestemming van Metabo voor commerciële doeleinden gekopieerd, veranderd of aan derden toegankelijk gemaakt worden. Met name vermenigvuldigingen, vertalingen en de opslag en verwerking in andere elektronische media zijn niet toegestaan.

Enkele pagina's bevatten afbeeldingen, teksten of media-objecten, die aan het auteursrecht van derden onderhevig zijn.  Bijvoorbeeld:

Apple, het Apple-logo en de App Store Badge zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen en regio's. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.


Merken

Voor zover niet anders vermeld, zijn alle handelsmerken op de Metabo-website door merkenrecht beschermd. Dit geldt met name voor Metabo-merken, merklogo's, firmalogo's en overige emblemen. De op deze pagina's gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van Metabowerke GmbH, Deutschland.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie vrij van fouten en nauwkeurig is.

Metabo sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade, die direct of indirect ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Metabo is alleen verantwoordelijk voor die schade in verband met het gebruik van deze internetsite, die door opzet of grove nalatigheid veroorzaakt is.

Voor het geval het bij u gaat om een handelaar in de zin van het HWB en de schade opzettelijk of met grove nalatigheid veroorzaakt is, is de verantwoordelijkheid van Metabo beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade, voor zover er geen sprake is van een opzettelijk handelen of nalaten van de interne organen van de verkoper, of voor zover er niet door schuld een essentiële contractuele verplichting geschonden wordt. De aansprakelijkheid van Metabo uit productaansprakelijkheid alsmede uit garantiebeloften blijft onaangetast. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook niet van toepassing bij letsel met dodelijke afloop, het lichaam of de gezondheid bedreigende afloop.

Deze website bevat verder verbindingen naar aanbod van derden door externe links. De inhoud van dit gekoppelde aanbod valt niet onder Metabo's invloed, zodat er voor die inhoud geen garantie door ons kan worden overgenomen.

Als wij vaststellen of door anderen erop gewezen worden dat wij doorverbinden naar een website met illegale inhoud, dan zullen wij de verbinding indien mogelijk verwijderen.

Geldigheid

De gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan Duits recht met uitsluiting van het VN-kooprecht. De bevoegde rechtbank voor geschillen, die betrekking hebben op deze internetsite, is Nürtingen.

Mocht een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.

Wettelijke verwijzingen inzake gegevensbescherming

Verwijzingen naar de gegevensbescherming kunt u vinden in onze informatie over de gegevensbescherming