• Sugslangar

Sugslangar

Sugslangar
Best.nr
Sugslang Ø 27mm, L-3,5 m, A-58mm/baj. (631938000)
 • Flexibel och enkel att förlänga: sugslangen kan anslutas med ytterligare en slang utan extra anslutningsdel
 • Gummianslutningsdel (innerdiameter 30 mm, ytterdiameter 35 mm)

slanglängd: 3.5 m
Slangdiameter, inner: 27 mm
Slangdiameter, ytter: 33 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 27 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 1
Vridkompensation: På maskinsidan
631938000
     
Sugslang Ø27mm, L-3,5 m, A-58/30/35mm, antistatisk (631939000)
 • Flexibel och enkel att förlänga: sugslangen kan anslutas med ytterligare en slang utan extra anslutningsdel
 • Gummianslutningsdel (innerdiameter 30 mm, ytterdiameter 35 mm)

slanglängd: 3.5 m
Slangdiameter, inner: 27 mm
Slangdiameter, ytter: 33 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 27 mm
Antistatisk: 1
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 1
631939000
     
Sugslang Ø32 mm,L-3,5 m,ASA 25/30 L PC/Inox (631337000)
 • Slanglängd 3,5 m (ej antistatisk) inkl. handtagsmellanstycke och anslutningsmuff med sidoluftsöppning
 • Standardutrustning för ASA 25 L PC och ASA 30 L PC Inox
 • Med anslutningsdel Ø 58 mm och gummianslutningsdel Ø 35 mm

slanglängd: 3.5 m
Slangdiameter, inner: 32 mm
Slangdiameter, ytter: 40 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 27 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 0
Vridkompensation: På bägge sidor
631337000
     
Töjbar sugslang, Ø 32 mm, L 0,7–3,5 m (630176000)
 • Standardutrustning på allsugare AS 18 L PC, passar alla gängse allsugar från konkurrenter
 • Töjbar sugslang för bekväm hantering och maximal rörelsefrihet vid uppsugning ␍Anslutningsdelens diameter 58/32 mm
 • Töjbar sugslang med en längd på 0,7–3,5 m
 • Vridled för bättre ergonomi
 • Med bajonettfäste och gummianslutningsdel (innerdiameter 30 mm, ytterdiameter 35 mm)

slanglängd: 3.5 m
Slangdiameter, inner: 32 mm
Slangdiameter, ytter: 40 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 27 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 0
Vridkompensation: På bägge sidor
630176000
     
Sugslang Ø35mm,L-1,75 m,A-58/35mm (631751000)
 • Med vridled och bajonettanslutningsdel
 • Standardutrustning för AS 20 L

slanglängd: 1.75 m
Slangdiameter, inner: 38 mm
Slangdiameter, ytter: 45 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 27 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 1
Vridkompensation: På bägge sidor
631751000
     
Sugslang Ø35mm,L-2,5 m,A-58/35mm (631752000)
 • Med vridled och bajonettanslutningsdel

slanglängd: 2.5 m
Slangdiameter, inner: 38 mm
Slangdiameter, ytter: 45 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 1
Vridkompensation: På bägge sidor
631752000
     
Sugslang Ø35mm,L-3,5 m,A-58/35 mm (631362000)
 • Flexibel och enkel att förlänga: sugslangen kan anslutas med ytterligare en slang utan extra anslutningsdel
 • Med vridled

slanglängd: 3.5 m
Slangdiameter, inner: 38 mm
Slangdiameter, ytter: 45 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 27 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 0
Vridkompensation: På bägge sidor
631362000
     
Sugslang för MFE, Ø35 mm, L-4 m, bajonettfä. (630344000)
 • Vid användning av en annan sugslang kan utsugaren ställas upp högst 8 meter från arbetsplatsen
 • Med bajonettfäste för anslutning till utsugsstosen till installationsfräsarna MFE 30, MFX 65 och MFE 65

slanglängd: 4 m
Slangdiameter, inner: 33 mm
Slangdiameter, ytter: 40 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 58 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 1
Vridkompensation: På bägge sidor
630344000
     
Sugslang Ø35mm,L-4,0 m,A-58/25/35/45mm, antistatisk (631370000)
 • Flexibel och enkel att förlänga: sugslangen kan anslutas med ytterligare en slang utan extra anslutningsdel
 • För bajonettfäste och vridled
 • Standardutrustning för ASR 50 M SC

slanglängd: 4 m
Slangdiameter, inner: 38 mm
Slangdiameter, ytter: 45 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 27 mm
Antistatisk: 1
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 1
Vridkompensation: På bägge sidor
631370000
     
Sugslang Ø58mm,L-3 m,A-58/58mm (630312000)
 • Vid användning av en annan sugslang kan utsugaren ställas upp högst 6 meter från arbetsplatsen

slanglängd: 3 m
Slangdiameter, inner: 47 mm
Slangdiameter, ytter: 58 mm
Anslutningsdiameter, yttre: 58 mm
Antistatisk: 0
Elektrisk ledande: 0
Bajonettanslutning: 0
630312000