• Vid till-/frånslagning av det batteridrivna verktyget startar/stannar ansluten nätdriven allsugare automatiskt
  • Kompatibel med alla vanliga batteri- och nätdrivna verktyg och nätdrivna dammsugare
  • Allsugaren kan även startas manuellt med remoteknappen på anslutningsmuffens slang
  • Funktion "Vibration Detection" för automatisk till-/frånslagning av dammsugare vid detektering av vibrationer
  • Om vibrationerna är för låga kan sändaren anslutas med multiband direkt vid det verktyg där utsugning ska ske
  • Multiband för fixering av sändaren på alla vanliga slangdiametrar
  • Start/Stop-Set CordlessControl ersätter funktionen för inbyggt apparatuttag hos en nätdriven allsugare
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Radiofrekvens
2402 - 2445 Mhz
Nätspänning
220 - 240 V
Strömförsörjning sändare
CR2032
Signalstyrka
- 6 dBm
  • Mottagaruttag, sändare, 3x multiband, batteri CR2032