• För borttagning av rost, avgradning och rengöring av metall
  • För borttagning av mjuka årsringar på trä
  • Högsta varvtal: 6 000 /min; rekommenderat varvtal: 3 000–4 500/min
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
diametrar
100 mm
bredd
70 mm
trådtjocklek
0,27 mm