HEPA-filter för ISA 18 LTX (623768000)

  • HEPA-filter för högsta hälsoskydd
  • Fångar upp 99,995% av allt findamm över 0,3 µm
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.