Batteridriven allsugare

  • Drivningstyp
  • Nätspänning
  • utförande
Antal: 5 Produkter
Lika effektiv som en nätdriven industridammsugare

tack vare kraftfull, energieffektiv kolborstfri motor och högeffektivt LiHD-batteripaket med antingen 2x 18 V eller 1x 36 V

Längre batteritider

tack vare variabel sugeffekt – kan anpassas till varje uppgift.

Halvautomatisk filterrengöring

i arbetspauserna eller manuellt vid behov (SelfClean)

Många detaljer för säkerhet och komfort:

infällbar slangkrok, gummerade avställningsytor och bromsade styrhjul för ökad stabilitet

Lämpar sig även optimalt för våt sugning tack vare vattensensor och akustisk varningsanordning
CordlessControl

Den batteridrivna allsugaren startar/stannar automatiskt när den batteridrivna maskin som är ansluten till slangen slås till/från.

Lång gångtid

Mer än 100 minuter gångtid

per batteripaket 2x LiHD 10,0 Ah


Vi fäster största vikt vid skyddet av användarens hälsa:

Våra M-allsugare har hög filteravskiljningseffekt och leder upp till 99,9 % av det damm som bildas vid slipning, sågning eller fräsning direkt till allsugaren istället för till användarens lungor. På så sätt hålls även arbetsplatsen ren.

M-allsugare lämpar sig för:

  • Damm med AGV-värden ≥ 0,1 mg/m³
  • Damm med medelhög hälsorisk (bok/ek)
  • Mineraliskt damm i klass M, t.ex. kvartsdamm