Innovationskraft och ingenjörskonst

Made in Nürtingen, Germany

  • Milstolparna i Metabos historia tydliggör vårt ursprung och vår hängivenhet till teknik ”Made in Germany”. Metabo har alltid stått för högvärdiga kvalitetsprodukter tillverkade av proffs för proffs.

  • Med säte i Nürtingen är vi verksamma över hela världen och förenar på så sätt dynamiken hos ett medelstort företag med öppenheten hos en global aktör.

  • Vi är rörliga, målinriktade och flexibla. Vi har mod att ifrågasätta även sådant som hittills varit framgångsrikt. På så sätt är vi alltid redo att slå in på nya vägar. Snabba utvecklingstider med innovativa metoder (plattformsstrategi, rapid prototyping etc.) som tillämpas på plats vid produktion, utgör grunden för effektiva, kvalitativa och högvärdiga systemlösningar.