Metabo Ak@demie

I mer än 90 år har vi satt våra kunder i främsta rummet och fokuserat på lösningar som underlättar tuffa arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen, i verkstäder och i produktionshallar.

Varje elverktyg från Metabo präglas av våra kunskaper, våra erfarenheter och vår kreativitet - inte minst tack vare det ständiga utbytet med våra kunder: Innovationer, problemlösningar och kontinuerliga produktförbättringar är de gemensamma resultat som vi vill att kunderna tar del av.

Vi har därför tagit fram kursmoduler som är indelade efter produktvärldar, användningar, material och även efter specifika säljaspekter. På så sätt kan vi förmedla målgruppsanpassade problemlösningar till personal hos våra återförsäljare som vill veta mer om Metabo och Metabo-produkter för att optimera sitt egna arbetsområde. Deras framgång är nämligen vårt främsta mål.