Deklaracja gwarancyjna

Nie naruszając ustawowych warunków rękojmi, Metabo Polska udziela dodatkowo gwarancji producenta na swoje urządzenia.

W przypadku zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego tytułem gwarancji producenta należy każdorazowo przedstawić dowód dokonania zakupu reklamowanego urządzenia wraz z oryginałem karty gwarancyjnej i certyfikatem XXL (w przypadku dokonania rejestracji maszyny w programie rozszerzonej 3-letniej gwarancji XXL).

Do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych elektronarzędzi Metabo uprawniony jest wyłącznie autoryzowany serwis gwarancyjny Metabo.

Gwarancja Metabo nie obejmuje:

 • uszkodzeń zgłoszonych po okresie gwarancyjnym

 • urządzeń przerabianych, rozmontowanych, bądź naprawianych przez osoby nieuprawnione

 • uszkodzeń powstałych z winy użytkownika

 • uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwego osprzętu, bądź niewłaściwych komponentów eksploatacyjnych

 • uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia zewnętrznego, bądź niewłaściwego składowania urządzenia

 • uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z wpływu ciał obcych

 • uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia

 • uszkodzeń wynikłych ze stałego przeciążenia urządzenia

 • uszkodzeń powstałych wskutek eksploatowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, bądź niezgodnie z jego instrukcją obsługi

 • zużycia eksploatacyjnego elementów o skończonej trwałości

 • uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego doboru urządzenia 

 


Gwarancja XXL (3-letnia gwarancja Metabo)

Na każde zakupione urządzenie marki Metabo przysługuje Klientowi możliwość jego rejestracji pod adresem www.metabo-service.com, w wyniku czego na takie urządzenie udzielana jest 3-letnia gwarancja XXL.

Rejestracja będzie skuteczna, jeśli zostanie dokonana w ciągu maks. 4 tygodni od daty jego zakupu.

W przypadku zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych tytułem gwarancji producenta, należy dołączyć potwierdzenie gwarancji XXL, poprzez wcześniejsze jego wydrukowanie z konta, na którym dokonano rejestracji urządzenia.


Dlaczego i jak prawidłowo wypełnić kartę gwarancyjną?

Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna sprawia, że szansa uznania realizacji naprawy w ramach gwarancji jest  nieporównywalnie wyższa. Brak karty lub jej błędne wypełnienie najczęściej oznacza, że koszty naprawy musi w 100% ponieść właściciel maszyny. Firma Metabo, dla której Państwa satysfakcja jest kluczowa oczywiście do każdej z takich spraw podchodzić będzie elastycznie i każdy taki przypadek rozpatrywać będzie indywidualnie.

Poniżej zamieszczamy wzór poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej.

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, Dział Serwisu Metabo jest do Państwa dyspozycji.

Gwarancja XXL


Adres do korespondencji:

Metabo Polska Sp. z o.o.
Serwis
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard 

E-Mail: serwis@metabo.pl
Tel:  (91) 579 34 24
Fax: (91) 579 34 20

Aby zapewnić optymalne działanie i możliwość ciągłego udoskonalania strony, Metabo korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji