Technika pneumatyczna: warto wiedzieć

Od wydajności na ssaniu po poziom ciśnienia akustycznego – na tej stronie przedstawiamy wyjaśnienia najważniejszych terminów fachowych stosowanych w technice pneumatycznej.

Wydajność na ssaniu

Wydajność na ssaniu to teoretyczna ilość powietrza w litrach, jaką sprężarka zasysa w ciągu jednej minuty. Dla doboru odpowiedniej sprężarki istotnym parametrem jest jednak wydajność efektywna.

 

Wydajność na tłoczeniu

Wydajność na tłoczeniu to obliczeniowa ilość powietrza w litrach, jaką sprężarka wytwarza w ciągu jednej minuty. Korzystając z tej wartości można w łatwy sposób porównywać ze sobą różne sprężarki, co pozwala wybrać idealną sprężarkę do planowanych zastosowań.

Wydajność efektywna

Wydajność efektywna to najważniejszy z parametrów. Można ją wprawdzie porównać z wydajnością na tłoczeniu, jest ona jednak zmierzoną rzeczywistą ilością powietrza, jaką sprężarka wytwarza w ciągu jednej minuty. Korzystając z tej wartości można w łatwy sposób porównywać ze sobą różne sprężarki, co pozwala wybrać idealną sprężarkę do planowanych zastosowań.

Poziom ciśnienia dźwięku

Der Schalldruckpegel ist der relevante Lärmwert für die Beurteilung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Rahmen der Arbeitsschutzverordnung.

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej jest z kolei wskaźnikiem natężenia hałasu, który ma istotne znaczenie pod kątem ustawowych wartości progowych – przede wszystkim w pracach wykonywanych na zewnątrz (patrz dyrektywa w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń).

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze ustawia się na reduktorze i jest to ciśnienie, jakim narzędzie powinno być zasilane w trybie pracy. Przy sprężarkach Metabo zawsze znajdują się dwa manometry: manometr przy wyłączniku ciśnieniowym wskazuje ciśnienie w zbiorniku, manometr przy reduktorze pokazuje ciśnienie robocze. Powinno ono zawsze być ustawione na ciśnienie robocze używanego narzędzia.

Ważne: aby manometr wskazywał rzeczywiste ciśnienie robocze, podczas jego nastawiania narzędzie powinno być uruchomione.

Jakość sprężonego powietrza

W zależności od rodzaju używanego narzędzia pneumatycznego do jego pracy potrzebne jest sprężone powietrze z dodatkiem oleju lub bez oleju. Należy pamiętać, że narzędzia obracające się i wykonujące uderzenia bezwzględnie wymagają regularnego smarowania olejem – w tym względzie należy przestrzegać informacji podanych w instrukcji obsługi. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie naolejacza, który w sposób ciągły dozuje do sprężonego powietrza precyzyjną ilość delikatnej mgły olejowej.
Do pracy innych narzędzi, jak na przykład pistoletów lakierniczych czy przystawek do pompowania kół potrzebne jest z kolei sprężone powietrze wolne od oleju. W tym celu należy stosować odpowiednie filtry. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi narzędzia pneumatycznego lub w normie DIN ISO 8573-1.

Określenie właściwego zużycia sprężonego powietrza

Właściwe zużycie sprężonego powietrza to ilość powietrza potrzebna do pracy z wykorzystaniem sprężonego powietrza.


Oblicza się je następująco:
Ilość powietrza dla narzędzia pneumatycznego 1 + ilość powietrza dla narzędzia pneumatycznego 2 + ilość powietrza dla narzędzia pneumatycznego x + … = y litrów/minutę


Wielkość y to efektywna ilość powietrza, którą musi dostarczyć sprężarka. Tylko w takim przypadku gwarantowane jest ciągłe dostarczanie dostatecznej ilości sprężonego powietrza.