REACh

Vår omgang med 1907/2006 (REACh) - kjemikaliedirektivet

Å overholde lovene er en selvfølge for en kjent, tysk merke-produsent. Vi er godt kjent med disse bestemmelsene. Siden de ble offentliggjort har vi arbeidet på spreng med å implementere de oppgavene direktivet pålegger oss.

Slik REACh definerer det er vi en „nedstrømsbruker“. Altså leverer vi "sammensetninger" og "produkter".

Konkret betyr det:

  • I tråd med artikkel 33 offentliggjør vi alle deler, tilbehør og maskinen som, så vidt vi vet, inneholder mer enn 0,1 vektprosent (0,1 % w/w) SVHC-er av de stoffene som står på REAChs aktuelle liste. (SVHC=Stoffer med meget høy viktighet) Metabo_SVHC.pdf. At en artikkel blir listet, betyr ikke automatisk at den er farlig. I følge REACh er det dessuten irrelevant om en listet artikkel brukes i maskiner som selges aktivt, så lenge denne vektgrensen ikke overskrides.

  • Så vidt oss bekjent inneholder ingen av artiklene våre så store stoffandeler at de ikke kunne selges.

  • Tilhørende sikkerhetsdatablader får du ved å henvende deg til salgsavdelingen vår. I tråd med regelverket oppdateres disse sikkerhetsbladene ved redaksjonelle endringer eller dersom vi få ny kunnskap.

  • Automatiseringskomponentene og bruken av sammensetningene våre er i henhold til opplysninger fra leverandørene våre.

  • Utfra opplysningene vi har fra leverandørene våre går vi utfra at forhåndsregistreringen / registreringen av de nødvendige substansene er gjort i tide.

  • På grunnlag av produktprogrammet vårt og tiltak fra leverandørenes side, har vi pr. i dag ingen substanser som krever registrering. Det gjøres av våre leverandører og deres underleverandører

  • Innføringen av REACh vil altså ikke medføre noen endring i produktprogrammet vårt.


Hvis du har flere spørsmål, ber vi deg ta kontakt på e-post, på info@metabo.de

For å kunne videreutvikle og forbedre nettsidene sine, bruker Metabo informasjonskapsler. Fortsatt bruk av nettsiden indikerer at du samtykker i bruken av informasjonskapsler. Mer informasjon